เนื้อเพลง Slow Love คำอ่านไทย Usher

Get em up get em up get em up
(เก็ท เอ็ม อัพ เก็ท เอ็ม อัพ เก็ท เอ็ม อัพ)
Come on come on
(คัมมอน คัมมอน)
Come and get some of this
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม อ็อฝ ดีซ)
Yeah baby come on
(เย่ เบบิ คัมมอน)
Come and get some of this slow love
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม อ็อฝ ดีซ ซโล ลัฝ)
Let’s get it on
(เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
Come and get some of this
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม อ็อฝ ดีซ)
Yeah baby you ready
(เย่ เบบิ ยู เรดอิ)
Come and get some of this slow love
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม อ็อฝ ดีซ ซโล ลัฝ)

Lay back and relax
(เล แบ็ค แอ็นด ริแลคซ)
I’ve got the love
(แอฝ ก็อท เดอะ ลัฝ)
You’ve been searchin’ for
(ยู๊ฟ บีน เสริทชิน ฟอ)
Ain’t out for games
(เอน เด้า ฟอ เกม)
So can’t mess with your mind
(โซ แค็นท เมซ วิฑ ยุร ไมนด)
I just wanna love you
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู)
And take my time
(แอ็นด เทค มาย ไทม)
[Come and get]
([ คัม แอ็นด เก็ท ])
Ohter guys like to
(Ohter ไก ไลค ทู)
Hit and run
(ฮิท แอ็นด รัน)
Baby I’m not the one
(เบบิ แอม น็อท ดิ วัน)
Can’t stop till you’re satisfied so
(แค็นท ซท็อพ ทิล ยัวร์ แซทอิซไฟด โซ)

Come and get some of this slow love
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม อ็อฝ ดีซ ซโล ลัฝ)
[Slow love baby]
([ ซโล ลัฝ เบบิ ])
Ain’t no need to rush
(เอน โน นีด ทู รัฌ)
We’ve got all night to fly
(หวีบ ก็อท ดอร์ ไนท ทู ฟไล)
[All night baby yeah, yeah]
([ ออล ไนท เบบิ เย่ , เย่ ])
Come and get some of this slow love
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม อ็อฝ ดีซ ซโล ลัฝ)
[Come and get this slow love oh]
([ คัม แอ็นด เก็ท ดีซ ซโล ลัฝ โอ ])
Let’s just take our time
(เล็ท จัซท เทค เอ๊า ไทม)
And do it right
(แอ็นด ดู อิท ไรท)

With a love like mine
(วิฑ อะ ลัฝ ไลค ไมน)
No wrong can be done
(โน ร็อง แค็น บี ดัน)
Cause i’ll be lovin’ you
(คอส แอล บี ลัฝวิน ยู)
One on one
(วัน ออน วัน)
[One on one]
([ วัน ออน วัน ])
Don’t know who loves you before me
(ด้อนท์ โน ฮู ลัฝ ยู บิโฟ มี)
Not sayin’
(น็อท เซย์อิน)
I’m a perfect man
(แอม มา เพ๊อร์เฟ็คท แม็น)
But i’ll love you perfectly
(บัท แอล ลัฝ ยู เพอเฟ็คทลิ)
I’m not the kind of guy
(แอม น็อท เดอะ ไคนด อ็อฝ ไก)
Who likes to take it fast
(ฮู ไลค ทู เทค อิท ฟัซท)
Gotta make it last, tonight
(กอททะ เมค อิท ลาซท , ทุไนท)
Other guys
(อัฑเออะ ไก)
Like to hit and run
(ไลค ทู ฮิท แอ็นด รัน)
Baby I’m not the one
(เบบิ แอม น็อท ดิ วัน)
Can’t stop till you’re satisfied it’s slow
(แค็นท ซท็อพ ทิล ยัวร์ แซทอิซไฟด อิทซ ซโล)

Ain’t gonna ask is it
(เอน กอนนะ อาซค อีส ซิท)
Good to you
(เกิด ทู ยู)
I know what to do
(ไอ โน ว็อท ทู ดู)
With the up and down
(วิฑ ดิ อัพ แอ็นด เดาน)
Round and round
(เรานด แอ็นด เรานด)
I’m just gonna give it to you
(แอม จัซท กอนนะ กิฝ อิท ทู ยู)
[Just gonna give it to you girl…]
([ จัซท กอนนะ กิฝ อิท ทู ยู เกิล ])

Nice and slow
(ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)
Here we go ho!
(เฮียร วี โก โฮ !)

[Yeah uh huh]
([ เย่ อา ฮู ])
Here we go
(เฮียร วี โก)
[Come n’ get]
([ คัม เอ็น เก็ท ])
Oh yeah
(โอ เย่)
Here we go
(เฮียร วี โก)
[Come n’ get some of this]
([ คัม เอ็น เก็ท ซัม อ็อฝ ดีซ ])
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
[Come n’ get]
([ คัม เอ็น เก็ท ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slow Love คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น