เนื้อเพลง Fairytale คำอ่านไทย Amy Grant

Fairytale.
(แฟรี่เทล)
My life was just a fairytale.
(มาย ไลฟ วอส จัซท ดา แฟรี่เทล)
I was letting an illusion
(ไอ วอส เลทดิง แอน อิลยูฌัน)
Come into this heart of mine.
(คัม อีนทุ ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
Fairytale.
(แฟรี่เทล)
Searchin’ for a fairytale,
(เสริทชิน ฟอ รา แฟรี่เทล ,)
Hiding in a world
(ไฮดอิง อิน อะ เวิลด)
Where life was simple all the time.
(ฮแว ไลฟ วอส ซิ๊มเพิ่ล ออล เดอะ ไทม)

I was just like peter pan in never never land,
(ไอ วอส จัซท ไลค พีเทอะ แพน อิน เนฝเวอะ เนฝเวอะ แล็นด ,)
Afraid of what the future might be.
(อัฟเรด อ็อฝ ว็อท เดอะ ฟยูเชอะ ไมท บี)
Afraid to face the things I couldn’t understand.
(อัฟเรด ทู เฟซ เดอะ ธิง ซาย คูดซึ่น อันเดิซแทนด)
Afraid of things that I couldn’t see.
(อัฟเรด อ็อฝ ธิง แดท ไอ คูดซึ่น ซี)

But fantasy,
(บัท แฟนทะซิ ,)
I know there’s more to life than a fantasy.
(ไอ โน แดร์ โม ทู ไลฟ แฑ็น อะ แฟนทะซิ)
There’s so much more that my life was meant to be.
(แดร์ โซ มัช โม แดท มาย ไลฟ วอส เม็นท ทู บี)
So much more than make-believe.
(โซ มัช โม แฑ็น เมค บิลีฝ)

Fairytale.
(แฟรี่เทล)
It seems just like fairytale.
(อิท ซีม จัซท ไลค แฟรี่เทล)
But there’s something in my heart
(บัท แดร์ ซัมติง อิน มาย ฮาท)
That says this time the story’s real.
(แดท เซ ดีซ ไทม เดอะ ซโทริ ริแอ็ล)
Fairytale.
(แฟรี่เทล)
Extraordinary tale.
(เอ็คซทรอดิเนริ เทล)
Of a king who offers love
(อ็อฝ อะ คิง ฮู ออฟเฟอะ ลัฝ)
So far beyond what I can feel.
(โซ ฟา บิยอนด ว็อท ไอ แค็น ฟีล)

There’s a world out there that human eyes can never see,
(แดร์ ซา เวิลด เอ้า แดร์ แดท ฮยูแม็น ไอ แค็น เนฝเวอะ ซี ,)
But it’s just within the reach of the heart.
(บัท อิทซ จัซท วิฑีน เดอะ รีช อ็อฝ เดอะ ฮาท)
Two princes wages the battle for eternity,
(ทู พรินซ เวจ เดอะ แบ๊ทเทิ้ล ฟอ อิเทอนิทิ ,)
But the victor has been known from the start.
(บัท เดอะ ฝีคเทอะ แฮ็ส บีน โนน ฟร็อม เดอะ ซทาท)

Now I can see
(เนา ไอ แค็น ซี)
The truth can seem so much like a fantasy,
(เดอะ ทรูธ แค็น ซีม โซ มัช ไลค เก แฟนทะซิ ,)
But make-believe was never as real to me,
(บัท เมค บิลีฝ วอส เนฝเวอะ แอ็ส ริแอ็ล ทู มี ,)
I know this time the story’s true.
(ไอ โน ดีซ ไทม เดอะ ซโทริ ทรู)

Just like sleeping beauty in a neverland,
(จัซท ไลค ซลีพพิง บยูทิ อิน อะ neverland ,)
I was dying under a spell,
(ไอ วอส ไดอิง อันเดอะ รา ซเพ็ล ,)
But then a prince who comes from the foreverland
(บัท เด็น อะ พรินซ ฮู คัม ฟร็อม เดอะ foreverland)
Awakened me from my fairytale.
(อะเวคเอ็น มี ฟร็อม มาย แฟรี่เทล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fairytale คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น