เนื้อเพลง Nobody Girl คำอ่านไทย Ryan Adams

Well, the night makes moves
(เว็ล , เดอะ ไนท เมค มูฝ)
And it shatters like broken glass
(แอ็นด ดิท แฌทเทอะ ไลค บโรเค็น กลัซ)
Better play it cool… better let it pass
(เบทเทอะ พเล อิท คูล เบทเทอะ เล็ท ดิธ เพซ)
Have you been screening your smokes?
(แฮ็ฝ ยู บีน screenings ยุร ซโมค)
And whispers in an all night bar
(แอ็นด ฮวีซเพอะ ซิน แอน ออล ไนท บา)
Better off as the fool
(เบทเทอะ ออฟฟ แอ็ส เดอะ ฟูล)
Than the owner of that kind of heart
(แฑ็น ดิ โอนเออะ อ็อฝ แดท ไคนด อ็อฝ ฮาท)

They don’t know you anyway
(เด ด้อนท์ โน ยู เอนอิเว)
They don’t know you and they don’t watch you walk away
(เด ด้อนท์ โน ยู แอ็นด เด ด้อนท์ ว็อช ยู วอค อะเว)
Just a nobody girl
(จัซท ดา โนบอดี้ เกิล)
With a radar to the scene
(วิฑ อะ เรดา ทู เดอะ ซีน)
When the emptiness finds you
(ฮเว็น ดิ เอมทิเน็ซ ไฟนด ยู)
You find all the numbers you need
(ยู ไฟนด ออล เดอะ นัมเบอะ ยู นีด)
Say you follow your heart
(เซ ยู ฟอลโล ยุร ฮาท)
Well, honey you’re just being lost
(เว็ล , ฮันอิ ยัวร์ จัซท บีอิง ล็อซท)
Say you follow your gut
(เซ ยู ฟอลโล ยุร กัท)
Well, how much would it cost?
(เว็ล , เฮา มัช เวิด ดิท ค็อซท)

They don’t know you anyway
(เด ด้อนท์ โน ยู เอนอิเว)
They don’t know you
(เด ด้อนท์ โน ยู)
And they don’t watch you walk away
(แอ็นด เด ด้อนท์ ว็อช ยู วอค อะเว)

You’re nobody, girl
(ยัวร์ โนบอดี้ , เกิล)
You’re nobody, girl
(ยัวร์ โนบอดี้ , เกิล)

You’re a nobody, girl
(ยัวร์ อะ โนบอดี้ , เกิล)

The night plays games
(เดอะ ไนท พเล เกม)
And the people they come and go
(แอ็นด เดอะ พี๊เพิ่ล เด คัม แอ็นด โก)
Well, they trade in their pieces
(เว็ล , เด เทรด อิน แด พีซ)
For a late-night ride on your rodeo
(ฟอ รา เลท ไนท ไรด ออน ยุร โรดิโอ)
If your horses could talk,
(อิฟ ยุร ฮอซ เคิด ทอค ,)
I wonder if they would complain
(ไอ วันเดอะ อิฟ เด เวิด ค็อมพเลน)
I know you’re rested and ready
(ไอ โน ยัวร์ เร็ซท แอ็นด เรดอิ)
They’ve been going nowhere for days
(เดวฟ บีน โกอิ้ง โนแวร์ ฟอ เด)

They don’t know you anyway
(เด ด้อนท์ โน ยู เอนอิเว)
They don’t know you,
(เด ด้อนท์ โน ยู ,)
They don’t even mind the weight
(เด ด้อนท์ อีเฝ็น ไมนด เดอะ เวท)

Nobody, girl
(โนบอดี้ , เกิล)
You’re nobody, girl
(ยัวร์ โนบอดี้ , เกิล)
Nobody, girl
(โนบอดี้ , เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nobody Girl คำอ่านไทย Ryan Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น