เนื้อเพลง War? คำอ่านไทย System of A Down

Dark is the light,
(ดาค อีส เดอะ ไลท ,)
The man you fight,
(เดอะ แม็น ยู ไฟท ,)
With all your prayers, incantations,
(วิฑ ออล ยุร พเรเออะ , อินแค็นเทฌัน ,)
Running away, a trivial day,
(รันนิง อะเว , อะ ทรีฝเอียล เด ,)
Of judgment and deliverance,
(อ็อฝ จัจเม็นท แอ็นด ดิลีฝเออะแร็นซ ,)
To whom was sold, this bounty soul,
(ทู ฮูม วอส โซลด , ดีซ เบานทิ โซล ,)
A gentile or a priest ?
(อะ เจนไทล ออ รา พรีซท)
Who victored over, the Seljuks,
(ฮู ฝีคเทอะ โอเฝอะ , เดอะ Seljuks ,)
When the holy land was taken
(ฮเว็น เดอะ โฮลิ แล็นด วอส เทคเอ็น)

We will fight the heathens, We will fight the heathens
(วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น , วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น)
We will fight the heathens, We will fight the heathens
(วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น , วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น)

Was it the riches, of the land,
(วอส ซิท เดอะ ริชอิส , อ็อฝ เดอะ แล็นด ,)
Powers of bright darkness,
(เพาเออะ อ็อฝ ไบร๊ท ดาคเน็ซ ,)
That lead the noble, to the East,
(แดท เล็ด เดอะ โน๊เบิ้ล , ทู ดิ อีซท ,)
To fight the heathens
(ทู ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น)

We will fight the heathens, We will fight the heathens
(วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น , วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น)
We will fight the heathens, We will fight the heathens
(วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น , วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น)
We will fight the heathens, We will fight the heathens
(วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น , วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น)
We will fight the heathens, We will fight the heathens
(วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น , วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น)

We must call upon our bright darkness,
(วี มัซท คอล อุพอน เอ๊า ไบร๊ท ดาคเน็ซ ,)
Beliefs, they’re the bullets of the wicked,
(บิลีฟ , เดรว เดอะ บูลเล็ท อ็อฝ เดอะ วิค ,)
One was written on the sword,
(วัน วอส วึ้น ออน เดอะ โซด ,)
For you must enter a room to destroy it,
(ฟอ ยู มัซท เอนเทอะ รา รุม ทู ดิซทรอย อิท ,)
International security,
(อินเทอะแนฌอะแน็ล ซิคยูริทิ ,)
Call of the righteous man,
(คอล อ็อฝ เดอะ ไรชัซ แม็น ,)
Needs a reason to kill man,
(นีด ซา รี๊ซั่น ทู คิล แม็น ,)
History teaches us so,
(ฮีซโทะริ ทีสเชด อัซ โซ ,)
The reason he must attain,
(เดอะ รี๊ซั่น ฮี มัซท แอ็ทเทน ,)
Must be approved by his God,
(มัซท บี แอ็พรูฝ ไบ ฮิส ก็อด ,)
His child, partisan brother of war,
(ฮิส ไชล , พาทิเส็น บรัฑเออะ อ็อฝ วอ ,)

Of war, we don’t speak anymore,
(อ็อฝ วอ , วี ด้อนท์ ซพีค แอนนี่มอ ,)
Of war, we don’t speak anymore,
(อ็อฝ วอ , วี ด้อนท์ ซพีค แอนนี่มอ ,)
Of war, we don’t speak anymore,
(อ็อฝ วอ , วี ด้อนท์ ซพีค แอนนี่มอ ,)
Of war, we don’t speak anymore,
(อ็อฝ วอ , วี ด้อนท์ ซพีค แอนนี่มอ ,)

We will fight the heathens, We will fight the heathens
(วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น , วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น)
We will fight the heathens, We will fight the heathens
(วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น , วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น)
We will fight the heathens, We will fight the heathens
(วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น , วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น)
We will fight the heathens, We will fight the heathens
(วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น , วี วิล ไฟท เดอะ ฮีเฑ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง War? คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น