เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย George Michael

Shattered dreams, Worthless years
(แฌทเทอะ ดรีม , เวิธเล็ซ เยีย)
Here am I incased inside a hallow shell
(เฮียร แอ็ม ไอ อินเคลส อีนไซด อะ แฮลโล เฌ็ล)
Life began, Then was done
(ไลฟ บิแกน , เด็น วอส ดัน)
Now I stare into a cold and empty well
(เนา ไอ ซแท อีนทุ อะ โคลด แอ็นด เอมทิ เว็ล)
Living sounds that greet our ears
(ลีฝอิง เซานด แดท กรีท เอ๊า เอีย)
The sights our eyes befall
(เดอะ ไซท เอ๊า ไอ บิฟอล)
We’ll open up our merging hearts
(เว็ล โอเพ็น อัพ เอ๊า mergings ฮาท)
And feel our empty souls
(แอ็นด ฟีล เอ๊า เอมทิ โซล)

I believe when I fall in love with you it will be forever
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)
I believe when I fall in love this time it will be forever
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ ดีซ ไทม อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)

Without despair, we will share
(วิเฑาท ดิซแพ , วี วิล แฌ)
And the joys of care will not be erased
(แอ็นด เดอะ จอย อ็อฝ แค วิล น็อท บี อิเรซ)
What has been, must never end
(ว็อท แฮ็ส บีน , มัซท เนฝเวอะ เอ็นด)
The joys of caring will not be replaced
(เดอะ จอย อ็อฝ แคร์ริง วิล น็อท บี รีเพลย์)
When the seeds of love are plentiful
(ฮเว็น เดอะ ซีด อ็อฝ ลัฝ อาร์ พเลนทิฟุล)
They won’t be hard to find
(เด ว็อนท บี ฮาด ทู ไฟนด)
And the songs of love I sang to you
(แอ็นด เดอะ ซ็อง อ็อฝ ลัฝ ไอ แซ็ง ทู ยู)
Will echo in my mind
(วิล เอคโอ อิน มาย ไมนด)

Hey!
(เฮ !)
I believe when I fall in love with you it will be forever. I said.
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ ไอ เซ็ด)
I believe when I fall in love this time it will be forever.
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ ดีซ ไทม อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)
I believe when I fall in love with you it will be forever. Yeah!
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ เย่ !)
I believe when I fall in love this time it will be forever.
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ ดีซ ไทม อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)
I believe when I fall in love with you it will be forever.
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)
I believe when I fall in love this time it will be forever.
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ ดีซ ไทม อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)
I believe when I fall in love with you it will be forever. Yeah!
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ เย่ !)

I believe when I fall in love this time it will be forever.
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ ดีซ ไทม อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)
You know god has answered my prayers
(ยู โน ก็อด แฮ็ส อานเซอะ มาย พเรเออะ)
Won’t you listen to me now
(ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี เนา)
God’s soul answered my prayers
(ก็อด โซล อานเซอะ มาย พเรเออะ)
Won’t you listen to me now
(ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี เนา)
God will answer all your prayers
(ก็อด วิล อานเซอะ ออล ยุร พเรเออะ)
Just ask him and God’s soul will answer all your prayers
(จัซท อาซค ฮิม แอ็นด ก็อด โซล วิล อานเซอะ ออล ยุร พเรเออะ)
Oh come on and lets start and love
(โอ คัมมอน แอ็นด เล็ท ซทาท แอ็นด ลัฝ)

Your the woman I’ve been waiting for
(ยุร เดอะ วูมเอิน แอฝ บีน เวททิง ฟอ)
Come on lets start and love
(คัมมอน เล็ท ซทาท แอ็นด ลัฝ)
Your the woman that I adore
(ยุร เดอะ วูมเอิน แดท ไอ อะโด)
Don’t you wanna
(ด้อนท์ ยู วอนนา)
Fall in love with me baby
(ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มี เบบิ)
Don’t you wanna
(ด้อนท์ ยู วอนนา)
Fall in love with me this time, this time, this time
(ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มี ดีซ ไทม , ดีซ ไทม , ดีซ ไทม)
Oh, no no no
(โอ , โน โน โน)
Don’t you wanna fall
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอล)
Don’t you wanna fall in love
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอล อิน ลัฝ)
Oh, no no no
(โอ , โน โน โน)
Yeah
(เย่)
This time
(ดีซ ไทม)

O.K. I want you to sing this after me
(โอ เค ไอ ว็อนท ยู ทู ซิง ดีซ อาฟเทอะ มี)
It will be forever
(อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)
It will be forever
(อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)
Don’t you wanna fall in love
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอล อิน ลัฝ)
Come on, Come on don’t you wanna fall in love
(คัมมอน , คัมมอน ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอล อิน ลัฝ)
With me forever, ever, ever, ever, ever, ever, ever
(วิฑ มี เฟาะเรฝเออะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ)
With me forever
(วิฑ มี เฟาะเรฝเออะ)
Don’t you wanna
(ด้อนท์ ยู วอนนา)
Don’t you wanna fall in love with me, baby, Yeah!
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มี , เบบิ , เย่ !)
Don’t you wanna
(ด้อนท์ ยู วอนนา)
Don’t you wanna fall in love with me this time, this time, this time
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มี ดีซ ไทม , ดีซ ไทม , ดีซ ไทม)
Oh, no no no
(โอ , โน โน โน)
Don’t you wanna fall in
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอล อิน)
Don’t you wanna fall in love
(ด้อนท์ ยู วอนนา ฟอล อิน ลัฝ)
Oh, no no no. Oh!
(โอ , โน โน โน โอ !)
Whoo!
(ฮู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย George Michael

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น