เนื้อเพลง A 4th World คำอ่านไทย Xavier Rudd

Here we are under these particular stars
(เฮียร วี อาร์ อันเดอะ ฑิส เพอะทีคอิวเลอะ ซทา)
Here we stand Victorian
(เฮียร วี ซแท็นด ฝิคโทเรียน)
Where the white folk can grow to no so
(ฮแว เดอะ ฮไวท โฟค แค็น กโร ทู โน โซ)
Very little about the black folk
(เฝริ ลิ๊ทเทิ่ล อะเบาท เดอะ บแล็ค โฟค)
The same folk who rightfully own
(เดอะ เซม โฟค ฮู ไรทฟุลิ โอน)
This piece of beauty that we call our home
(ดีซ พีซ อ็อฝ บยูทิ แดท วี คอล เอ๊า โฮม)

Well negativity is often heard from society
(เว็ล เนกเกเทฝเวดี้ อีส ออฟเอ็น เฮิด ฟร็อม โซะไซเอะทิ)
With conviction they preach
(วิฑ ค็อนฝีคฌัน เด พรีช)
Not even knowing of whom they speak
(น็อท อีเฝ็น โนอิง อ็อฝ ฮูม เด ซพีค)
I guess it’s each to there own
(ไอ เก็ซ อิทซ อีช ทู แดร์ โอน)
Those that want to will know
(โฑส แดท ว็อนท ทู วิล โน)
I guess it’s each to there own
(ไอ เก็ซ อิทซ อีช ทู แดร์ โอน)
Because from the top the views are old and grey
(บิคอส ฟร็อม เดอะ ท็อพ เดอะ ฝยู แซร์ โอลด แอ็นด กเร)

Well I feel so ashamed
(เว็ล ไอ ฟีล โซ อะเฌมด)
Of this system and these ways
(อ็อฝ ดีซ ซีซเท็ม แอ็นด ฑิส เว)
The tiny hearts that lead our nation
(เดอะ ไทนิ ฮาท แดท เล็ด เอ๊า เนฌัน)
And tiny minds that let them in
(แอ็นด ไทนิ ไมนด แดท เล็ท เฑ็ม อิน)
And I see your confusion
(แอ็นด ดาย ซี ยุร ค็อนฟยูฉัน)
I see your pain
(ไอ ซี ยุร เพน)
I see your pain and your confusion
(ไอ ซี ยุร เพน แอ็นด ยุร ค็อนฟยูฉัน)
And there’s still some with my skin
(แอ็นด แดร์ ซทิล ซัม วิฑ มาย ซคิน)
Who still try and hide the reason
(ฮู ซทิล ทไร แอ็นด ไฮด เดอะ รี๊ซั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A 4th World คำอ่านไทย Xavier Rudd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น