เนื้อเพลง Judith คำอ่านไทย A Perfect Circle

You’re such an inspiration for the ways
(ยัวร์ ซัช แอน อินซพิเรฌัน ฟอ เดอะ เว)
That I’ll never ever choose to be
(แดท แอล เนฝเวอะ เอฝเออะ ชูส ทู บี)
Oh so many ways for me to show you
(โอ โซ เมนอิ เว ฟอ มี ทู โฌ ยู)
How the savior has abandoned you
(เฮา เดอะ เซฝเยอะ แฮ็ส อะแบนดัน ยู)
F*ck your God
(เอฟ *ck ยุร ก็อด)
Your Lord and your Christ
(ยุร ลอด แอ็นด ยุร คไรซท)
He did this
(ฮี ดิด ดีซ)
Took all you had and
(ทุค ออล ยู แฮ็ด แอ็นด)
Left you this way
(เล็ฟท ยู ดีซ เว)
Still you pray, you never stray
(ซทิล ยู พเร , ยู เนฝเวอะ ซทเร)
Never taste of the fruit
(เนฝเวอะ เทซท อ็อฝ เดอะ ฟรูท)
You never thought to question why
(ยู เนฝเวอะ ธอท ทู คเวซชัน ฮไว)

It’s not like you killed someone
(อิทซ น็อท ไลค ยู คิล ซัมวัน)
It’s not like you drove a hateful spear into his side
(อิทซ น็อท ไลค ยู ดโรฝ อะ เฮทฟุล ซเพีย อีนทุ ฮิส ไซด)
Praise the one who left you
(พเรส ดิ วัน ฮู เล็ฟท ยู)
Broken down and paralyzed
(บโรเค็น เดาน แอ็นด แพระไลส)
He did it all for you
(ฮี ดิด ดิท ออล ฟอ ยู)
He did it all for you
(ฮี ดิด ดิท ออล ฟอ ยู)

Oh so many many ways for me to show you
(โอ โซ เมนอิ เมนอิ เว ฟอ มี ทู โฌ ยู)
How your dogma has abandoned you
(เฮา ยุร ดอกมะ แฮ็ส อะแบนดัน ยู)
Pray to your Christ, to your god
(พเร ทู ยุร คไรซท , ทู ยุร ก็อด)
Never taste of the fruit
(เนฝเวอะ เทซท อ็อฝ เดอะ ฟรูท)
Never stray, never break
(เนฝเวอะ ซทเร , เนฝเวอะ บเรค)
Never—choke on a lie
(เนฝเวอะ โชค ออน อะ ไล)
Even though he’s the one who did this to you
(อีเฝ็น โธ อีส ดิ วัน ฮู ดิด ดีซ ทู ยู)
You never thought to question why
(ยู เนฝเวอะ ธอท ทู คเวซชัน ฮไว)

Not like you killed someone
(น็อท ไลค ยู คิล ซัมวัน)
It’s Not like you drove a spiteful spear into his side
(อิทซ น็อท ไลค ยู ดโรฝ อะ ซไพทฟุล ซเพีย อีนทุ ฮิส ไซด)
Talk to Jesus Christ
(ทอค ทู จีสัซ คไรซท)
As if he knows the reasons why
(แอ็ส อิฟ ฮี โน เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
He did it all for you
(ฮี ดิด ดิท ออล ฟอ ยู)
Did it all for you
(ดิด ดิท ออล ฟอ ยู)
He did it all for you..
(ฮี ดิด ดิท ออล ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Judith คำอ่านไทย A Perfect Circle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น