เนื้อเพลง My Confession คำอ่านไทย Josh Groban

I have been blind, unwilling to see
(ไอ แฮ็ฝ บีน บไลนด , อันวีลลิง ทู ซี)
The true love you’re giving.
(เดอะ ทรู ลัฝ ยัวร์ กีฝวิง)
I have ignored every blessing.
(ไอ แฮ็ฝ อิกนอร์ เอฝริ บเลซซิง)
I’m on my knees confessing
(แอม ออน มาย นี confessings)

That I feel myself surrender
(แดท ไอ ฟีล ไมเซลฟ ซะเรนเดอะ)
Each time I see your face.
(อีช ไทม ไอ ซี ยุร เฟซ)
I am staggered by your beauty,
(ไอ แอ็ม ซแทกเกอะ ไบ ยุร บยูทิ ,)
Your unassuming grace.
(ยุร อะแน็ซยูมอิง กเรซ)
And I feel my heart is turning,
(แอ็นด ดาย ฟีล มาย ฮาท อีส เทินนิง ,)
Falling into place.
(ฟ๊อลิง อีนทุ พเลซ)
I can’t hide
(ไอ แค็นท ไฮด)
Now hear my confession.
(เนา เฮีย มาย ค็อนเฟฌอัน)

I have been wrong about you.
(ไอ แฮ็ฝ บีน ร็อง อะเบาท ยู)
Thought I was strong without you.
(ธอท ไอ วอส ซทร็อง วิเฑาท ยู)
For so long nothing could move me.
(ฟอ โซ ล็อง นัธอิง เคิด มูฝ มี)
For so long nothing could change me.
(ฟอ โซ ล็อง นัธอิง เคิด เชนจ มี)
Now I feel myself surrender
(เนา ไอ ฟีล ไมเซลฟ ซะเรนเดอะ)
Each time I see your face.
(อีช ไทม ไอ ซี ยุร เฟซ)
I am captured by your beauty,
(ไอ แอ็ม แคพเชอะ ไบ ยุร บยูทิ ,)
Your unassuming grace.
(ยุร อะแน็ซยูมอิง กเรซ)
And I feel my heart is turning,
(แอ็นด ดาย ฟีล มาย ฮาท อีส เทินนิง ,)
Falling into place.
(ฟ๊อลิง อีนทุ พเลซ)
I can’t hide
(ไอ แค็นท ไฮด)
Now hear my confession.
(เนา เฮีย มาย ค็อนเฟฌอัน)

bridge:
(บริจ :)
You are the air that I breath.
(ยู อาร์ ดิ แอ แดท ไอ บเร็ธ)
You’re the ground beneath my feet.
(ยัวร์ เดอะ กเรานด บินีธ มาย ฟีท)
When did I stop believing?
(ฮเว็น ดิด ดาย ซท็อพ บีลีฝวิง)

Cause I feel myself surrender
(คอส ไอ ฟีล ไมเซลฟ ซะเรนเดอะ)
Each time I see your face.
(อีช ไทม ไอ ซี ยุร เฟซ)
I am staggered by your beauty,
(ไอ แอ็ม ซแทกเกอะ ไบ ยุร บยูทิ ,)
Your unassuming grace.
(ยุร อะแน็ซยูมอิง กเรซ)
And I feel my heart
(แอ็นด ดาย ฟีล มาย ฮาท)
Falling into place.
(ฟ๊อลิง อีนทุ พเลซ)
I can’t hide
(ไอ แค็นท ไฮด)
Now hear my confession.
(เนา เฮีย มาย ค็อนเฟฌอัน)
I can’t hide
(ไอ แค็นท ไฮด)
Now hear my confession.
(เนา เฮีย มาย ค็อนเฟฌอัน)
Hear my confession
(เฮีย มาย ค็อนเฟฌอัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Confession คำอ่านไทย Josh Groban

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น