เนื้อเพลง Maxwell’s Silver Hammer คำอ่านไทย The Beatles

Joan was quizzical, studied metaphysical
(โจแอน วอส ควีสสิแค็ล , ซทัดอิด เมทะฟีสอิแค็ล)
Science in the home
(ไซเอ็นซ อิน เดอะ โฮม)
Late nights all alone with a test-tube
(เลท ไนท ซอร์ อะโลน วิฑ อะ เท็ซท ทยูบ)
Ohh-oh-oh-oh…
(โอ้ โอ โอ โอ)
Maxwell Edison majoring in medicine
(Maxwell Edison majorings อิน เมดอิซิน)
Calls her on the phone
(คอล เฮอ ออน เดอะ โฟน)
” Can I take you out to the pictures
(” แค็น นาย เทค ยู เอ้า ทู เดอะ พีคเชอะ)
Joa-oa-oa-oan? ”
(Joa โอเอ โอเอ oan “)
But as she’s getting ready to go
(บัท แอ็ส ชี เกดดดิ้ง เรดอิ ทู โก)
A knock comes on the door…
(อะ น็อค คัม ออน เดอะ โด)

Bang, bang, Maxwell’s silver hammer
(แบ็ง , แบ็ง , Maxwells ซีลเฝอะ แฮมเมอะ)
Came down upon her head
(เคม เดาน อุพอน เฮอ เฮ็ด)
Bang, bang, Maxwell’s silver hammer
(แบ็ง , แบ็ง , Maxwells ซีลเฝอะ แฮมเมอะ)
Made sure that she was dead
(เมด ฌุร แดท ชี วอส เด็ด)

Back in school again Maxwell plays the fool again
(แบ็ค อิน ซคูล อะเกน Maxwell พเล เดอะ ฟูล อะเกน)
Teacher gets annoyed
(ทีชเออะ เก็ท แอ็นนอย)
Wishing to avoid an unpleasant sce-e-e-ene
(วิชชิ้ง ทู อะฝอยด แอน อันพเลสแอ็นท sce อี อี ene)
She tells Max to stay when the class has gone away
(ชี เท็ล เมค ทู ซเท ฮเว็น เดอะ คลาซ แฮ็ส กอน อะเว)
So he waits behind
(โซ ฮี เวท บิไฮนด)
Writing 50 times ” I must not be so-o-o-oo… ”
(ไรทอิง 50 ไทม ” ไอ มัซท น็อท บี โซ โอ โอ โอโอ “)
But when she turns her back on the boy
(บัท ฮเว็น ชี เทิน เฮอ แบ็ค ออน เดอะ บอย)
He creeps up from behind
(ฮี ครีพ อัพ ฟร็อม บิไฮนด)

Bang, bang, Maxwell’s silver hammer
(แบ็ง , แบ็ง , Maxwells ซีลเฝอะ แฮมเมอะ)
Came down upon her head
(เคม เดาน อุพอน เฮอ เฮ็ด)
Bang, bang, Maxwell’s silver hammer
(แบ็ง , แบ็ง , Maxwells ซีลเฝอะ แฮมเมอะ)
Made sure that she was dead
(เมด ฌุร แดท ชี วอส เด็ด)

P.C. Thirty-One said ” we caught a dirty one ”
(พี ซี เธอทิ วัน เซ็ด ” วี คอท ดา เดอทิ วัน “)
Maxwell stands alone
(Maxwell ซแท็นด อะโลน)
Painting testimonial pictures ohh-oh-oh-oh
(เพนทิง เทซทิโมเนียล พีคเชอะ โอ้ โอ โอ โอ)
Rose and Valerie screaming from the gallery
(โรส แอ็นด เวเลรี่ ซครีมอิง ฟร็อม เดอะ แกลเลอะริ)
Say he must go free [Maxwell must go free]
(เซ ฮี มัซท โก ฟรี [ Maxwell มัซท โก ฟรี ])
The judge does not agree and he tells them so-o-o-oo
(เดอะ จัจ โด น็อท อักรี แอ็นด ฮี เท็ล เฑ็ม โซ โอ โอ โอโอ)
But as the words are leaving his lips
(บัท แอ็ส เดอะ เวิด แซร์ ลีฝอิงส ฮิส ลิพ)
A noise comes from behind
(อะ นอยส คัม ฟร็อม บิไฮนด)

Bang, bang, Maxwell’s silver hammer
(แบ็ง , แบ็ง , Maxwells ซีลเฝอะ แฮมเมอะ)
Came down upon his head
(เคม เดาน อุพอน ฮิส เฮ็ด)
Bang, Bang, Maxwell’s silver hammer
(แบ็ง , แบ็ง , Maxwells ซีลเฝอะ แฮมเมอะ)
Made sure that he was dead
(เมด ฌุร แดท ฮี วอส เด็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maxwell’s Silver Hammer คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น