เนื้อเพลง Pearl คำอ่านไทย Katy Perry

She is a pyramid
(ชี อีส ซา พีระมิด)
But with him, she’s just a grain of sand
(บัท วิฑ ฮิม , ชี จัซท ดา กเรน อ็อฝ แซ็นด)
This love’s too strong
(ดีซ ลัฝ ทู ซทร็อง)
Like mice and men
(ไลค ไมซ แอ็นด เม็น)
Squeezing out the life that should be let in
(สควีซซิงเอ้า เดอะ ไลฟ แดท เชิด บี เล็ท อิน)

She was a hurricane
(ชี วอส ซา เฮอริเคน)
But now she’s just a gust of wind
(บัท เนา ชี จัซท ดา กัซท อ็อฝ วินด)
She used to set the sails of a thousand ships
(ชี ยูซ ทู เซ็ท เดอะ เซล อ็อฝ อะ เธาแส็น ฌิพ)
Was a force to be reckoned with
(วอส ซา โฟซ ทู บี เรคคัน วิฑ)

She could be a Statue of Liberty
(ชี เคิด บี อะ ซแทชอิว อ็อฝ ลีบเออะทิ)
She could be a Joan of Arc
(ชี เคิด บี อะ โจแอน อ็อฝ อาค)
But he’s scared of the light inside of her
(บัท อีส ซคา อ็อฝ เดอะ ไลท อีนไซด อ็อฝ เฮอ)
So he keeps her in the dark
(โซ ฮี คีพ เฮอ อิน เดอะ ดาค)

Oh, she used to be a pearl, oh
(โอ , ชี ยูซ ทู บี อะ เพิล , โอ)
Oh, she used to rule the world, oh
(โอ , ชี ยูซ ทู รูล เดอะ เวิลด , โอ)
Can’t believe she’s become a shell of herself
(แค็นท บิลีฝ ชี บิคัม อะ เฌ็ล อ็อฝ เฮอเซลฟ)
Cause she used to be a pearl
(คอส ชี ยูซ ทู บี อะ เพิล)

She was unstoppable
(ชี วอส อันสตอพปาเบิล)
Move fast just like an avalanche
(มูฝ ฟัซท จัซท ไลค แอน แอฝอะลันช)
But now she’s stuck deep in cement
(บัท เนา ชี ซทัค ดีพ อิน ซิเมนท)
Wishing that they never, ever met
(วิชชิ้ง แดท เด เนฝเวอะ , เอฝเออะ เม็ท)

She could be a Statue of Liberty
(ชี เคิด บี อะ ซแทชอิว อ็อฝ ลีบเออะทิ)
She could be a Joan of Arc
(ชี เคิด บี อะ โจแอน อ็อฝ อาค)
But he’s scared of the light inside of her
(บัท อีส ซคา อ็อฝ เดอะ ไลท อีนไซด อ็อฝ เฮอ)
So he keeps her in the dark
(โซ ฮี คีพ เฮอ อิน เดอะ ดาค)

Oh, she used to be a pearl, oh
(โอ , ชี ยูซ ทู บี อะ เพิล , โอ)
Yeah, she used to rule the world, oh
(เย่ , ชี ยูซ ทู รูล เดอะ เวิลด , โอ)
Can’t believe she’s become a shell of herself
(แค็นท บิลีฝ ชี บิคัม อะ เฌ็ล อ็อฝ เฮอเซลฟ)
Cause she used to be a
(คอส ชี ยูซ ทู บี อะ)

Do you know that there’s a way out, there’s a way out
(ดู ยู โน แดท แดร์ ซา เว เอ้า , แดร์ ซา เว เอ้า)
There’s a way out, there’s a way out?
(แดร์ ซา เว เอ้า , แดร์ ซา เว เอ้า)
You don’t have to be held down, be held down
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี เฮ็ลด เดาน , บี เฮ็ลด เดาน)
Be held down, be held down
(บี เฮ็ลด เดาน , บี เฮ็ลด เดาน)

Cause I used to be a shell
(คอส ไอ ยูซ ทู บี อะ เฌ็ล)
Yeah, I let him rule my world
(เย่ , ไอ เล็ท ฮิม รูล มาย เวิลด)
My world, oh yeah
(มาย เวิลด , โอ เย่)
But I woke up and grew strong
(บัท ไอ โวค อัพ แอ็นด กรู ซทร็อง)
And I can still go on
(แอ็นด ดาย แค็น ซทิล โก ออน)
And no one can take my pearl
(แอ็นด โน วัน แค็น เทค มาย เพิล)

You don’t have to be a shell, no
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะ เฌ็ล , โน)
You’re the one that rules your world, oh
(ยัวร์ ดิ วัน แดท รูล ยุร เวิลด , โอ)
You are strong and you’ll learn
(ยู อาร์ ซทร็อง แอ็นด โยว เลิน)
That you can still go on
(แดท ยู แค็น ซทิล โก ออน)
And you’ll always be a, a pearl
(แอ็นด โยว ออลเว บี อะ , อะ เพิล)

She is unstoppable
(ชี อีส อันสตอพปาเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pearl คำอ่านไทย Katy Perry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น