เนื้อเพลง Just For Your Love คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

[* = speaking]
([ * = ซพีคอิง ])

For your love…
(ฟอ ยุร ลัฝ)

*Baby I’m like a sad man
(*เบบิ แอม ไลค เก แซ็ด แม็น)
*I knew I was wrong
(*ไอ นยู ไอ วอส ร็อง)
*But when I told you all those lies, huh
(*บัท ฮเว็น นาย โทลด ยู ออล โฑส ไล , ฮู)
*I was a fool to make ’em
(*ไอ วอส ซา ฟูล ทู เมค เอ็ม)
*I was a big fool
(*ไอ วอส ซา บิก ฟูล)
*But you got to beleive me when I said I loved you.
(*บัท ยู ก็อท ทู บีลายฝ มี ฮเว็น นาย เซ็ด ดาย ลัฝ ยู)

For you love I would do anything baby *[Everyday hasn’t been sunny
(ฟอ ยู ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง เบบิ * [ เอวี่เดย์ แฮ็ซท บีน ซันนิ)
[Just for your love, just for your love] without you eversince,]
([ จัซท ฟอ ยุร ลัฝ , จัซท ฟอ ยุร ลัฝ ] วิเฑาท ยู eversince , ])

For you love I would go anywhere honey,
(ฟอ ยู ลัฝ ไอ เวิด โก เอนอิฮแว ฮันอิ ,)
*[Huh, but then again everyday hasn’t been, cloudy either]
(* [ ฮู , บัท เด็น อะเกน เอวี่เดย์ แฮ็ซท บีน , คเลาดอิ อีเฑอะ ])
And just for you love I would do anything baby,
(แอ็นด จัซท ฟอ ยู ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง เบบิ ,)
[Just for your love, just for your love]
([ จัซท ฟอ ยุร ลัฝ , จัซท ฟอ ยุร ลัฝ ])
For your love I would do anything
(ฟอ ยุร ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง)

Listen…
(ลิ๊สซึ่น)
I see the tears
(ไอ ซี เดอะ เทีย)
I caused you to cry
(ไอ แคสซฺ ยู ทู คไร)
Now I know it was a mistake
(เนา ไอ โน อิท วอส ซา มิซเทค)
When I lied, baby
(ฮเว็น นาย ไล , เบบิ)
Not a day goes by
(น็อท ดา เด โกซ ไบ)
I don’t wish to see your eyes
(ไอ ด้อนท์ วิฌ ทู ซี ยุร ไอ)
I wish I could bring you back my way
(ไอ วิฌ ไอ เคิด บริง ยู แบ็ค มาย เว)
Everyday for your love I pray
(เอวี่เดย์ ฟอ ยุร ลัฝ ไอ พเร)

For your love I would do anything baby
(ฟอ ยุร ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง เบบิ)
For your love I would go anywhere honey
(ฟอ ยุร ลัฝ ไอ เวิด โก เอนอิฮแว ฮันอิ)
And just for your your love I would do anything baby
(แอ็นด จัซท ฟอ ยุร ยุร ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง เบบิ)
[Just for your love, just for your love]
([ จัซท ฟอ ยุร ลัฝ , จัซท ฟอ ยุร ลัฝ ])
For your love I would do anything
(ฟอ ยุร ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง)

Listen, listen, listen baby…
(ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น เบบิ)
It’s been awhile
(อิทซ บีน อะฮไวล)
Since I felt your embrace
(ซินซ ไอ เฟ็ลท ยุร เอ็มบเรซ)
Things are so sad in my dreams
(ธิง แซร์ โซ แซ็ด อิน มาย ดรีม)
All I see is, All I See Is Your Face, …baby
(ออล ไอ ซี อีส , ออล ไอ ซี อีส ยุร เฟซ , เบบิ)
I dream about the day you said goodbye
(ไอ ดรีม อะเบาท เดอะ เด ยู เซ็ด กู๊ดบาย)
For your love I’ll climb any mountain
(ฟอ ยุร ลัฝ แอล คไลม เอนอิ เมานทิน)
It doesn’t matter, how high aby
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ , เฮา ไฮ aby)

For your love I would do anything baby [Anything, babe anything baby]
(ฟอ ยุร ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง เบบิ [ เอนอิธิง , เบบ เอนอิธิง เบบิ ])
For you love I would go anywhere honey [I will go anywhere]
(ฟอ ยู ลัฝ ไอ เวิด โก เอนอิฮแว ฮันอิ [ ไอ วิล โก เอนอิฮแว ])
And just for you love I would do anything baby, [You x7]
(แอ็นด จัซท ฟอ ยู ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง เบบิ , [ ยู x7 ])
[Just for you love, just for you love]
([ จัซท ฟอ ยู ลัฝ , จัซท ฟอ ยู ลัฝ ])
For your love I would do anything
(ฟอ ยุร ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง)

K-Ci: JoJo help me sing it.
(เค Ci : โจโจ เฮ็ลพ มี ซิง อิท)
JoJo, JoJo, JoJo,
(โจโจ , โจโจ , โจโจ ,)

JoJo: Anywhere, anywhere, anywhere anywhere
(โจโจ : เอนอิฮแว , เอนอิฮแว , เอนอิฮแว เอนอิฮแว)
Anywhere, anywhere, anywhere, anywhere .. [ANYWHERE]
(เอนอิฮแว , เอนอิฮแว , เอนอิฮแว , เอนอิฮแว [ เอนอิฮแว ])

K-Ci: Anything you want from me
(เค Ci : เอนอิธิง ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
Anythng you need from me
(Anythng ยู นีด ฟร็อม มี)
Anthing you need and anything
(แอนดิ้ง ยู นีด แอ็นด เอนอิธิง)

[Anything…]
([ เอนอิธิง ])
JoJoAny song you want me to sing
(JoJoAny ซ็อง ยู ว็อนท มี ทู ซิง)
If I can play it
(อิฟ ฟาย แค็น พเล อิท)
Baby darling she’ll sing
(เบบิ ดาลิง เฌ็ล ซิง)
[Just name the song]
([ จัซท เนม เดอะ ซ็อง ])
Anything you want from me
(เอนอิธิง ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
I’ll do it for you
(แอล ดู อิท ฟอ ยู)

For you love,
(ฟอ ยู ลัฝ ,)
Just for your love, just for your love,
(จัซท ฟอ ยุร ลัฝ , จัซท ฟอ ยุร ลัฝ ,)
For your love [I would do, I would surely do, for you – I will climb any
(ฟอ ยุร ลัฝ [ ไอ เวิด ดู , ไอ เวิด ฌูรลิ ดู , ฟอ ยู ไอ วิล คไลม เอนอิ)
mountain]
(เมานทิน ])
And just for your love [I will climb the highest mountain]
(แอ็นด จัซท ฟอ ยุร ลัฝ [ ไอ วิล คไลม เดอะ ฮายเอส เมานทิน ])
For your love I would do anything [I would do anything for you, baby, baby,
(ฟอ ยุร ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง [ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ฟอ ยู , เบบิ , เบบิ ,)
baby]
(เบบิ ])

For you love I would do anything baby,
(ฟอ ยู ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง เบบิ ,)
[Just for your love, just for your love] [anything, anything,
([ จัซท ฟอ ยุร ลัฝ , จัซท ฟอ ยุร ลัฝ ] [ เอนอิธิง , เอนอิธิง ,)
anything,anything. Anything]
(เอนอิธิง , เอนอิธิง เอนอิธิง ])
For you love I would go anywhere honey, [I would never hurt you x3,
(ฟอ ยู ลัฝ ไอ เวิด โก เอนอิฮแว ฮันอิ , [ ไอ เวิด เนฝเวอะ เฮิท ยู x3 ,)
baby,baby, baby…]
(เบบิ , เบบิ , เบบิ ])
[All I wanna do is love you till the end]
([ ออล ไอ วอนนา ดู อีส ลัฝ ยู ทิล ดิ เอ็นด ])
And just for you love I would do anything baby,
(แอ็นด จัซท ฟอ ยู ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง เบบิ ,)
I’ll do it for you
(แอล ดู อิท ฟอ ยู)
For your love I would do anything.
(ฟอ ยุร ลัฝ ไอ เวิด ดู เอนอิธิง)
[All I wanna do is love you till the end]
([ ออล ไอ วอนนา ดู อีส ลัฝ ยู ทิล ดิ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just For Your Love คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น