เนื้อเพลง The Power Of Love คำอ่านไทย Frankie Goes To Hollwood

I’ll protect you from the hooded claw
(แอล พโระเทคท ยู ฟร็อม เดอะ ฮุด คลอ)
Keep the vampires from your door
(คีพ เดอะ แฝมไพร ฟร็อม ยุร โด)
Feels like fire
(ฟีล ไลค ไฟร)
I’m so in love with you
(แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Dreams are like angels
(ดรีม แซร์ ไลค เอนเจล)
They keep bad at bay-bad at bay
(เด คีพ แบ็ด แอ็ท เบ แบ็ด แอ็ท เบ)
Love is the light
(ลัฝ อีส เดอะ ไลท)
Scaring darkness away-yeah
(Scarings ดาคเน็ซ อะเว เย่)
I’m so in love with you
(แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Purge the soul
(เพิจ เดอะ โซล)
Make love your goal
(เมค ลัฝ ยุร โกล)

*The power of love
(*เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)
A force from above
(อะ โฟซ ฟร็อม อะบัฝ)
Cleaning my soul
(คลีนอิง มาย โซล)
Flame on burn desire
(ฟเลม ออน เบิน ดิไสร)
Love with tongues of fire
(ลัฝ วิฑ ทัง อ็อฝ ไฟร)
Purge the soul
(เพิจ เดอะ โซล)
Make love your goal
(เมค ลัฝ ยุร โกล)

I’ll protect you from the hooded claw
(แอล พโระเทคท ยู ฟร็อม เดอะ ฮุด คลอ)
Keep the vampires from your door
(คีพ เดอะ แฝมไพร ฟร็อม ยุร โด)
When the chips are down I’ll be around
(ฮเว็น เดอะ ชิพ แซร์ เดาน แอล บี อะเรานด)
With my undying, death-defying
(วิฑ มาย อันไดอิง , เด็ธ ดีฟฟายอิงค์)
Love for you
(ลัฝ ฟอ ยู)
Envy will hurt itself
(เอนฝิ วิล เฮิท อิทเซลฟ)
Let yourself be beautiful
(เล็ท ยุรเซลฟ บี บยูทิฟุล)
Sparkling love, flowers
(สพาคคิง ลัฝ , ฟเลาเออะ)
And pearls and pretty girls
(แอ็นด เพิล แซน พรีททิ เกิล)
Love is like an energy
(ลัฝ อีส ไลค แอน เอนเออะจิ)
Rushin’ rushin’ inside of me
(รัสชิน รัสชิน อีนไซด อ็อฝ มี)

*[Repeat]
(* [ ริพีท ])

This time we go sublime
(ดีซ ไทม วี โก ซับไลม)
Lovers entwine-divine divine
(ลัฝเออะ เอ็นทไวน ดิไฝน ดิไฝน)
Love is danger, love is pleasure
(ลัฝ อีส เดนเจอะ , ลัฝ อีส พเลฉเออะ)
Love is pure-the only treasure
(ลัฝ อีส พยูร ดิ โอ๊นลี่ ทเรฉเออะ)
I’m so in love with you
(แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Purge the soul
(เพิจ เดอะ โซล)
Make love your goal
(เมค ลัฝ ยุร โกล)
The power of love
(เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)
A force from above
(อะ โฟซ ฟร็อม อะบัฝ)
Cleaning my soul
(คลีนอิง มาย โซล)
The power of love
(เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)
A force from above
(อะ โฟซ ฟร็อม อะบัฝ)
A sky-scraping dove
(อะ ซไค scrapings ดัฝ)
Flame on burn desire
(ฟเลม ออน เบิน ดิไสร)
Love with tongues of fire
(ลัฝ วิฑ ทัง อ็อฝ ไฟร)
Purge the soul
(เพิจ เดอะ โซล)
Make love your goal
(เมค ลัฝ ยุร โกล)
I’ll protect you from the hooded claw
(แอล พโระเทคท ยู ฟร็อม เดอะ ฮุด คลอ)
Keep the vampires from your door
(คีพ เดอะ แฝมไพร ฟร็อม ยุร โด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Power Of Love คำอ่านไทย Frankie Goes To Hollwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น