เนื้อเพลง When I Die คำอ่านไทย No Mercy

Talk:
(ทอค :)
Forever & Always
(เฟาะเรฝเออะ & ออลเว)
When I Die I Keep On Living For You
(ฮเว็น นาย ได ไอ คีพ ออน ลีฝอิง ฟอ ยู)

You Give Me Strength When I Start To Worry
(ยู กิฝ มี ซทเร็งธ ฮเว็น นาย ซทาท ทู เวอริ)
You Lift Me Up When I’m Feeling Sorry
(ยู ลิฟท มี อัพ ฮเว็น แอม ฟีลอิง ซอริ)
You’re Building Me Up With Love & Affection
(ยัวร์ บีลดิง มี อัพ วิฑ ลัฝ & แอ็ฟเฟคฌัน)
When I’m In Danger You’re My Protection
(ฮเว็น แอม อิน เดนเจอะ ยัวร์ มาย พโระเทคฌัน)

And I’m The One You Can Depend Upon
(แอ็นด แอม ดิ วัน ยู แค็น ดิเพนด อุพอน)
I’ll Always Treat You Right, Never Do You Wrong
(แอล ออลเว ทรีท ยู ไรท , เนฝเวอะ ดู ยู ร็อง)
Just Feel The Love Burning Inside Of Me
(จัซท ฟีล เดอะ ลัฝ เบรินนิง อีนไซด อ็อฝ มี)
It’s Gonna Last For Eternity
(อิทซ กอนนะ ลาซท ฟอ อิเทอนิทิ)
For Eternity
(ฟอ อิเทอนิทิ)

CLIMB:
(คไลม :)
For Eternity
(ฟอ อิเทอนิทิ)
Cause Baby I Love You
(คอส เบบิ ไอ ลัฝ ยู)
Ooh
(อู้)
Baby I Need You
(เบบิ ไอ นีด ยู)
Yes, I Do
(เย็ซ , ไอ ดู)

CHORUS:
(โครัซ :)
And When I Die I Keep On Living
(แอ็นด ฮเว็น นาย ได ไอ คีพ ออน ลีฝอิง)
You’ll Always Have My Love Seeing You Through
(โยว ออลเว แฮ็ฝ มาย ลัฝ ซีอิง ยู ธรู)
I’ll Be Your Angel Up In Heaven
(แอล บี ยุร เอนเจล อัพ อิน เฮฝเอ็น)
Forever All My Love Will Shine On You
(เฟาะเรฝเออะ ออล มาย ลัฝ วิล ไฌน ออน ยู)
Cause Baby I Love You
(คอส เบบิ ไอ ลัฝ ยู)
Ooh
(อู้)
Baby I Need You
(เบบิ ไอ นีด ยู)
Yes, I Do
(เย็ซ , ไอ ดู)

Hey
(เฮ)

Are You That Someone You Can Believe In?
(อาร์ ยู แดท ซัมวัน ยู แค็น บิลีฝ อิน)
No One Can Take Away What We’re Feeling
(โน วัน แค็น เทค อะเว ว็อท เวีย ฟีลอิง)
Our Love Is Strong, It Goes On Forever
(เอ๊า ลัฝ อีส ซทร็อง , อิท โกซ ออน เฟาะเรฝเออะ)
No One Will Ever Love You Better
(โน วัน วิล เอฝเออะ ลัฝ ยู เบทเทอะ)

And When They Moan I’ll Still Be True To You
(แอ็นด ฮเว็น เด โมน แอล ซทิล บี ทรู ทู ยู)
The Seed Of Love Lives Inside Of You
(เดอะ ซี อ็อฝ ลัฝ ไลฝ อีนไซด อ็อฝ ยู)
I’ll Be Your Angel Up In Heaven
(แอล บี ยุร เอนเจล อัพ อิน เฮฝเอ็น)
And All My Love Will Shine Down On You
(แอ็นด ออล มาย ลัฝ วิล ไฌน เดาน ออน ยู)
For Eternity
(ฟอ อิเทอนิทิ)

CLIMB
(คไลม)

CHORUS
(โครัซ)

CHORUS:
(โครัซ :)
And When I Die I Keep On Living
(แอ็นด ฮเว็น นาย ได ไอ คีพ ออน ลีฝอิง)
You’ll Always Have My Love Seeing You Through – Seeing You Through
(โยว ออลเว แฮ็ฝ มาย ลัฝ ซีอิง ยู ธรู ซีอิง ยู ธรู)
I’ll Be Your Angel Up In Heaven – Up In Heaven
(แอล บี ยุร เอนเจล อัพ อิน เฮฝเอ็น อัพ อิน เฮฝเอ็น)
Forever All My Love Will Shine On You
(เฟาะเรฝเออะ ออล มาย ลัฝ วิล ไฌน ออน ยู)
Baby I Love You
(เบบิ ไอ ลัฝ ยู)
Ooh
(อู้)
Baby I Need You
(เบบิ ไอ นีด ยู)
Yes, I Do
(เย็ซ , ไอ ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Die คำอ่านไทย No Mercy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น