เนื้อเพลง Yagga Yo คำอ่านไทย Beenie Man feat So Solid Crew

[Double R/AC Burrell:]
([ ดั๊บเบิ้ล อาร์ /AC Burrell : ])
So Solid
(โซ ซอลอิด)
longside Beenie Man
(longside บีนี่ แม็น)
In a different type production
(อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไทพ พโระดัคฌัน)
[Megaman:]
([ Megaman : ])
Hey yo.
(เฮ โย)
Hey cut this.
(เฮ คัท ดีซ)
This is Megaman speaking,
(ดีซ ซิส Megaman ซพีคอิง ,)
So Solid fabulous
(โซ ซอลอิด แฟบอิวลัซ)
Don’t forget my n*ggas Double R.
(ด้อนท์ เฟาะเกท มาย เอ็น *ggas ดั๊บเบิ้ล อาร์)
Mr AC Burrell, on ya tip.
(มีซเทอะ AC Burrell , ออน ยา ทิพ)
We show the streets together, how we get down
(วี โฌ เดอะ ซทรีท ทุเกฑเออะ , เฮา วี เก็ท เดาน)
How we do this.
(เฮา วี ดู ดีซ)
Hey Beenie Man, let’s rap yo.
(เฮ บีนี่ แม็น , เล็ท แร็พ โย)
It’s a new era, a new flavor.
(อิทซ ซา นยู อีระ , อะ นยู ฟเลเฝอะ)
Hey listen
(เฮ ลิ๊สซึ่น)
I got one thing to tell ya.
(ไอ ก็อท วัน ธิง ทู เท็ล ยา)
You know what?
(ยู โน ว็อท)
I ain’t even gonna tell ya.
(ไอ เอน อีเฝ็น กอนนะ เท็ล ยา)
Hey Beenie Man
(เฮ บีนี่ แม็น)
Show them how to do this
(โฌ เฑ็ม เฮา ทู ดู ดีซ)
Move that n*gga.
(มูฝ แดท เอ็น *gga)
Beenie Man
(บีนี่ แม็น)
Dawg?
(ดาว)
What, u cant move
(ว็อท , ยู แค็นท มูฝ)
[No sah no!]
([ โน sah โน ! ])
Something wrong wid yuh foot or something
(ซัมติง ร็อง หวีด ยู้ ฟุท ออ ซัมติง)
[Yeah man yeah!]
([ เย่ แม็น เย่ ! ])
Come move yuh hands
(คัม มูฝ ยู้ แฮ็นด)
[There yuh go]
([ แดร์ ยู้ โก ])
Move yuh waist now
(มูฝ ยู้ เวซท เนา)
[Sing]
([ ซิง ])
[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Lord Lord Lord Lord
(ลอด ลอด ลอด ลอด)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Lord Lord Lord Lord
(ลอด ลอด ลอด ลอด)
[Beenie Man:]
([ บีนี่ แม็น : ])
Well dem ya gal ya hot
(เว็ล เดม ยา แก็ล ยา ฮ็อท)
And dem ya gal ya fat
(แอ็นด เดม ยา แก็ล ยา แฟ็ท)
Unique and lookin flash
(ยุนีค แอ็นด ลุคกิน ฟแล็ฌ)
A sight you can’t forgot
(อะ ไซท ยู แค็นท เฟาะกอท)
I love a girl who is a freak
(ไอ ลัฝ อะ เกิล ฮู อีส ซา ฟรีค)
Someone who know to do it
(ซัมวัน ฮู โน ทู ดู อิท)
To fulfill all my fantasy
(ทู ฟุลฟีล ออล มาย แฟนทะซิ)
And let me reach a peak
(แอ็นด เล็ท มี รีช อะ พีค)
Salute to all my dogs
(ซัลยูท ทู ออล มาย ด็อก)
A yard and over broad
(อะ ยาด แอ็นด โอเฝอะ บรอด)
According to the laws
(แอ็คคอดดิง ทู เดอะ ลอ)
You cannot be a thug
(ยู แคนน็อท บี อะ ธัก)
And only dressin up in draws
(แอ็นด โอ๊นลี่ เดสซิน อัพ อิน ดรอ)
I say this once again
(ไอ เซ ดีซ วันซ อะเกน)
Big up to all my friends
(บิก อัพ ทู ออล มาย ฟเร็นด)
And bun down all my enemies
(แอ็นด บัน เดาน ออล มาย อียีมีสฺ)
[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Lord Lord Lord Lord
(ลอด ลอด ลอด ลอด)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Lord Lord Lord Lord
(ลอด ลอด ลอด ลอด)
[Megaman:]
([ Megaman : ])
What would you say if I had more heat with me
(ว็อท เวิด ยู เซ อิฟ ฟาย แฮ็ด โม ฮีท วิฑ มี)
Flows of thug see you n*ggas can’t spit wit me
(ฟโล อ็อฝ ธัก ซี ยู เอ็น *ggas แค็นท ซพิท วิท มี)
I’m on a high and I know my clique’s wit me
(แอม ออน อะ ไฮ แอ็นด ดาย โน มาย คลีค วิท มี)
Tight doughs so I keep my sticks wit me
(ไทท โด โซ ไอ คีพ มาย ซทิค วิท มี)
When I’m down they will blaze trees wit me
(ฮเว็น แอม เดาน เด วิล บเลส ทรี วิท มี)
Sip the Cristal cause life is easy
(ซิพ เดอะ คิดเตว คอส ไลฟ อีส อีสอิ)
And I resist
(แอ็นด ดาย ริสีซท)
From being the n*gga that will stick ya
(ฟร็อม บีอิง เดอะ เอ็น *gga แดท วิล ซทิค ยา)
Would you die like a b*tch thinking
(เวิด ยู ได ไลค เก บี *tch ติ้งกิง)
That I’m gonna get ya
(แดท แอม กอนนะ เก็ท ยา)
Do you think I would twitch
(ดู ยู ธิงค ไอ เวิด ทวิช)
Shottin ya close up
(Shottin ยา คโลส อัพ)
When ya ride when I rock dekembeh
(ฮเว็น ยา ไรด ฮเว็น นาย ร็อค dekembeh)
Cause I’m critics about
(คอส แอม ครีทอิค อะเบาท)
When I’m ready but all buys
(ฮเว็น แอม เรดอิ บัท ดอร์ ไบ)
So that you know what six figure divide
(โซ แดท ยู โน ว็อท ซิคซ ฟีกยุร ดิไฝด)
Too f*ckin fast, can’t see me,
(ทู เอฟ *ckin ฟัซท , แค็นท ซี มี ,)
N*gga I’m beanie
(เอ็น *gga แอม beanie)
N*ggas just tryin to be me
(เอ็น *ggas จัซท ทายอิน ทู บี มี)
Whose that n*gga over there being sneaky
(ฮูส แดท เอ็น *gga โอเฝอะ แดร์ บีอิง sneaky)
What’s up wit da sheisty n*ggas, they hazy
(ว็อท อัพ วิท ดา sheisty เอ็น *ggas , เด เฮสิ)
[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Lord Lord Lord Lord
(ลอด ลอด ลอด ลอด)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Lord Lord Lord Lord
(ลอด ลอด ลอด ลอด)
[Beenie Man:]
([ บีนี่ แม็น : ])
I see you dancin in the sun
(ไอ ซี ยู แดนซิน อิน เดอะ ซัน)
Sipping on your rum
(ซิพปิง ออน ยุร รัม)
Whoa is for the times
(โว้ว อีส ฟอ เดอะ ไทม)
And everybody welcome
(แอ็นด เอวี่บอดี้ เวลคัม)
Unuh come on and join de fun
(Unuh คัมมอน แอ็นด จอยน ดี ฟัน)
And dancing in the club
(แอ็นด แด็นซิง อิน เดอะ คลับ)
Kissin and a hug
(คิซซิน แอ็นด อะ ฮัก)
And grab on my baby
(แอ็นด กแร็บ ออน มาย เบบิ)
And we do de rubber dub
(แอ็นด วี ดู ดี รับเบอะ ดับ)
You’re rockin to, you’re jumpin to de beat and de rhythm
(ยัวร์ รอคกิน ทู , ยัวร์ จัมปิน ทู ดี บีท แอ็นด ดี ริธึ่ม)
So get your foot on tune to the two drop system
(โซ เก็ท ยุร ฟุท ออน ทยูน ทู เดอะ ทู ดร็อพ ซีซเท็ม)
Well Beenie is the king and
(เว็ล บีนี่ อีส เดอะ คิง แอ็นด)
I starting, yuh can’t clip of my wing
(ไอ ซทาททิง , ยู้ แค็นท คลิพ อ็อฝ มาย วิง)
[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Lord Lord Lord Lord
(ลอด ลอด ลอด ลอด)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Yagga yagga whoa
(Yagga yagga โว้ว)
Lord Lord Lord Lord
(ลอด ลอด ลอด ลอด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yagga Yo คำอ่านไทย Beenie Man feat So Solid Crew

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น