เนื้อเพลง Lovesick คำอ่านไทย Emily Osment

You’re so mono together
(ยัวร์ โซ มอนโอะ ทุเกฑเออะ)
We can be stereo
(วี แค็น บี ซเทริโอ)
St-st-st-stereo love
(เอ็ซท เอ็ซท เอ็ซท ซเทริโอ ลัฝ)
You look so low, low
(ยู ลุค โซ โล , โล)
Together we can get hi-fi
(ทุเกฑเออะ วี แค็น เก็ท ไฮ ฟาย)
St-st-st-stereo
(เอ็ซท เอ็ซท เอ็ซท ซเทริโอ)

Boom boom, super sonic boom, super sonic boom
(บูม บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค บูม)
You make my heart go, you make my heart go
(ยู เมค มาย ฮาท โก , ยู เมค มาย ฮาท โก)
Boom boom, super sonic boom, super sonic boom
(บูม บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค บูม)
You make my heart go super sonic boom, super sonic
(ยู เมค มาย ฮาท โก ซยูเพอะ ซอนอิค บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค)

You got me high, you got me low
(ยู ก็อท มี ไฮ , ยู ก็อท มี โล)
You make make me go go go out of control
(ยู เมค เมค มี โก โก โก เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
I l-l-like the way we flow
(ไอ แอล แอล ไลค เดอะ เว วี ฟโล)
Let’s go go, go get me that sensory overload
(เล็ท โก โก , โก เก็ท มี แดท เซนโซะริ โอเฝอะโลด)
Got me got me love, got me love, got me lovesick
(ก็อท มี ก็อท มี ลัฝ , ก็อท มี ลัฝ , ก็อท มี lovesick)
Got me got me love got me love, u got me lovesick
(ก็อท มี ก็อท มี ลัฝ ก็อท มี ลัฝ , ยู ก็อท มี lovesick)
Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ)
Turn it up, turn it up, turn it up, u turn it up
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , ยู เทิน หนิด อัพ)

You’re the needle scratching on my vinyl
(ยัวร์ เดอะ นี๊ดเดิ้ล scratchings ออน มาย ไฝนิล)
C-c-Chamberlin, with that delicious thing
(ซี ซี Chamberlin , วิฑ แดท ดิลีฌอัซ ธิง)
It takes two to dance four on the floor
(อิท เทค ทู ทู ดานซ โฟ ออน เดอะ ฟโล)
Hot like an 808 [hot like an 808]
(ฮ็อท ไลค แอน 808 [ ฮ็อท ไลค แอน 808 ])
Hot like an 808 [hot like an 808]
(ฮ็อท ไลค แอน 808 [ ฮ็อท ไลค แอน 808 ])

You got me high, you got me low
(ยู ก็อท มี ไฮ , ยู ก็อท มี โล)
You make make me go go go out of control
(ยู เมค เมค มี โก โก โก เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
I l-l-like the way we flow
(ไอ แอล แอล ไลค เดอะ เว วี ฟโล)
Let’s go go, go get me that sensory overload
(เล็ท โก โก , โก เก็ท มี แดท เซนโซะริ โอเฝอะโลด)
Got me got me love, got me love, got me lovesick
(ก็อท มี ก็อท มี ลัฝ , ก็อท มี ลัฝ , ก็อท มี lovesick)
Got me got me love got me love, u got me lovesick
(ก็อท มี ก็อท มี ลัฝ ก็อท มี ลัฝ , ยู ก็อท มี lovesick)
Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ)
Turn it up, turn it up, turn it up, u turn it up
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , ยู เทิน หนิด อัพ)

Radioactive, now you can’t stop it
(เรดิโอะแอคทิฝ , เนา ยู แค็นท ซท็อพ อิท)
We’re gonna party all night
(เวีย กอนนะ พาทิ ออล ไนท)
Radioactive, you know we got it
(เรดิโอะแอคทิฝ , ยู โน วี ก็อท ดิธ)
We’re gonna party all night
(เวีย กอนนะ พาทิ ออล ไนท)
Radioactive, super hypnotic
(เรดิโอะแอคทิฝ , ซยูเพอะ ฮิพนอทอิค)
We’re gonna party all night
(เวีย กอนนะ พาทิ ออล ไนท)
Radioactive, now you can’t stop it
(เรดิโอะแอคทิฝ , เนา ยู แค็นท ซท็อพ อิท)
We’re gonna, we’re gonna gonna
(เวีย กอนนะ , เวีย กอนนะ กอนนะ)
We’re gonna, we’re gonna gonna
(เวีย กอนนะ , เวีย กอนนะ กอนนะ)

Boom boom, super sonic boom, super sonic boom
(บูม บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค บูม)
Boom boom, super sonic boom, super sonic
(บูม บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค)

You got me high, you got me low
(ยู ก็อท มี ไฮ , ยู ก็อท มี โล)
You make make me go go go out of control
(ยู เมค เมค มี โก โก โก เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
I l-l-like the way we flow
(ไอ แอล แอล ไลค เดอะ เว วี ฟโล)
Let’s go go, go get me that sensory overload
(เล็ท โก โก , โก เก็ท มี แดท เซนโซะริ โอเฝอะโลด)
Got me got me love, got me love, got me lovesick
(ก็อท มี ก็อท มี ลัฝ , ก็อท มี ลัฝ , ก็อท มี lovesick)
Got me got me love got me love, u got me lovesick
(ก็อท มี ก็อท มี ลัฝ ก็อท มี ลัฝ , ยู ก็อท มี lovesick)
Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ)
Turn it up, turn it up, turn it up, u turn it up
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ , ยู เทิน หนิด อัพ)

Boom boom, super sonic boom, super sonic boom
(บูม บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค บูม)
You make my heart go, you make my heart go
(ยู เมค มาย ฮาท โก , ยู เมค มาย ฮาท โก)
Boom boom, super sonic boom
(บูม บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค บูม)
Super sonic boom, you make my heart go
(ซยูเพอะ ซอนอิค บูม , ยู เมค มาย ฮาท โก)
Super sonic boom, super sonic boom
(ซยูเพอะ ซอนอิค บูม , ซยูเพอะ ซอนอิค บูม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lovesick คำอ่านไทย Emily Osment

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น