เนื้อเพลง In Love with You Forever คำอ่านไทย Elliott Yamin

I’m gonna mind what my momma once told me
(แอม กอนนะ ไมนด ว็อท มาย มอมมาวันซ โทลด มี)
Don’t fall in love if you can’t fall all th ewway
(ด้อนท์ ฟอล อิน ลัฝ อิฟ ยู แค็นท ฟอล ออล th ewway)
She said go find yourself a dream girl give her every part of your world
(ชี เซ็ด โก ไฟนด ยุรเซลฟ อะ ดรีม เกิล กิฝ เฮอ เอฝริ พาท อ็อฝ ยุร เวิลด)
JUst hold on tight and never let her slip away
(จัซท โฮลด ออน ไทท แอ็นด เนฝเวอะ เล็ท เฮอ ซลิพ อะเว)
And when I saw you that rainy nigh tin Cleveland
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซอ ยู แดท เรนอิ ไน ทิน Cleveland)
You lit me up like the sun lights up the moon
(ยู ลิท มี อัพ ไลค เดอะ ซัน ไลท อัพ เดอะ มูน)
And that feeling I felt then
(แอ็นด แดท ฟีลอิง ไอ เฟ็ลท เด็น)
Every day it comes again
(เอฝริ เด อิท คัม อะเกน)
Yeah it feels my heart completely
(เย่ อิท ฟีล มาย ฮาท ค็อมพลีทลี)
You mean everything to me
(ยู มีน เอ๊วี่ติง ทู มี)

And I’m in love with you forever
(แอ็นด แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’m in love with you forever
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’m in love with you forever till I die
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ ทิล ไอ ได)
We’re always going to be together
(เวีย ออลเว โกอิ้ง ทู บี ทุเกฑเออะ)
I’m never gonna leave you never
(แอม เนฝเวอะ กอนนะ ลีฝ ยู เนฝเวอะ)
I’m in love with you forever till I die
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ ทิล ไอ ได)
Rain or shine
(เรน ออ ไฌน)
I am yours, you are mine
(ไอ แอ็ม ยุร , ยู อาร์ ไมน)

My mind don’t change with the weather
(มาย ไมนด ด้อนท์ เชนจ วิฑ เดอะ เวฑเออะ)
It will stand through the wind and the hurricanes
(อิท วิล ซแท็นด ธรู เดอะ วินด แอ็นด เดอะ เฮอริเคน)
All around we can see love ain’t all it used to be
(ออล อะเรานด วี แค็น ซี ลัฝ เอน ดอร์ อิท ยูซ ทู บี)
But that just make smy heart grow stronger
(บัท แดท จัซท เมค smy ฮาท กโร สตองเกอร์)
It just makes my love last longer
(อิท จัซท เมค มาย ลัฝ ลาซท ลองเงอ)

And I’m in love with you forever
(แอ็นด แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’m in love with you forever
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’m in love with you forever till I die
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ ทิล ไอ ได)
We’re always going to be together
(เวีย ออลเว โกอิ้ง ทู บี ทุเกฑเออะ)
I’m never gonna leave you never
(แอม เนฝเวอะ กอนนะ ลีฝ ยู เนฝเวอะ)
I’m in love with you forever till I die
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ ทิล ไอ ได)
Rain or shine
(เรน ออ ไฌน)
I am yours, you are mine
(ไอ แอ็ม ยุร , ยู อาร์ ไมน)

And you are mine, yeah
(แอ็นด ยู อาร์ ไมน , เย่)
Cause you are mine, oh yeah
(คอส ยู อาร์ ไมน , โอ เย่)
I said you are mine, ohhh
(ไอ เซ็ด ยู อาร์ ไมน , โอ้)

And I’m in love with you forever
(แอ็นด แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’m in love with you forever
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’m in love with you forever till I die
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ ทิล ไอ ได)
We’re always going to be together
(เวีย ออลเว โกอิ้ง ทู บี ทุเกฑเออะ)
I’m never gonna leave you never
(แอม เนฝเวอะ กอนนะ ลีฝ ยู เนฝเวอะ)
I’m in love with you forever till I die
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ ทิล ไอ ได)
And I’m in love with you forever
(แอ็นด แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’m in love with you forever
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
I’m in love with you forever till I die
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ ทิล ไอ ได)
I’m never gonna leave you never
(แอม เนฝเวอะ กอนนะ ลีฝ ยู เนฝเวอะ)
Always going to be together
(ออลเว โกอิ้ง ทู บี ทุเกฑเออะ)
I’m in love with you forever till I die
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ ทิล ไอ ได)
Rain or shine
(เรน ออ ไฌน)
I am yours, you are mine
(ไอ แอ็ม ยุร , ยู อาร์ ไมน)

You are mine
(ยู อาร์ ไมน)
You are mine
(ยู อาร์ ไมน)
You are mine
(ยู อาร์ ไมน)
You are mine
(ยู อาร์ ไมน)
You are mine
(ยู อาร์ ไมน)
You are mine
(ยู อาร์ ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Love with You Forever คำอ่านไทย Elliott Yamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น