เนื้อเพลง Alejandro คำอ่านไทย Lady Gaga

I know that we are young
(ไอ โนว์ แดท วี อาร์ ยัง)
And I know that you may love me
(แอนด์ ได โนว์ แดท ยู เมย์ เลิฟ มี)
But I just can’t be with you like this anymore
(บัด ได จั๊สท แค้น บี วิธ ยู ไล๊ค ดิส แอนนี่มอ)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)

She’s got both hands
(ชี กอท โบทรฺ แฮนด์)
In her pocket
(อิน เฮอ พ๊อคเค่ท)
And she won’t look at you [won’t look at you]
(แอนด์ ชี โวน ลุ๊ค แกด ยู โวน ลุ๊ค แกด ยู)
She hides true love
(ชี ไฮด์ ทรู เลิฟ)
En su bolsillo
(เอ็น ซู โบซิโลว)
She’s got a halo around her finger
(ชี กอท ดา เฮ๊โล อะราวนฺดฺ เฮอ ฟิงเกอร์)
Around you
(อะราวนฺดฺ ยู)

You know that I love you boy
(ยู โนว์ แดท ได เลิฟ ยู บอย)
Hot like Mexico
(ฮอท ไล๊ค แมคซิโก)
Rejoice
(รีจ๊อยซ)
At this point I’ve gotta choose
(แอ็ท ดิส พ๊อยท์ แอบ กอทดา ชู๊ส)
Nothing to lose
(นอทติง ทู ลู้ส)

Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
I’m not your babe
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ)
I’m not your babe
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ)
Fernando
(เฟอแนนโด)
Don’t wanna kiss
(ด้อนท์ วอนนา คิสส)
Don’t wanna touch
(ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช)
Just smoke my cigarette, hush
(จั๊สท สโม๊ค มาย ซิกาเรท อัสช์)
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Roberto
(โรแบร์โต)

Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Ale-Alejandro
(เอว เอลีฮันโดว)
Ale-Alejandro
(เอว เอลีฮันโดว)

Stop
(สท๊อพ)
Please, just let me go
(พลีซ จั๊สท เล็ท มี โก)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Just let me go
(จั๊สท เล็ท มี โก)

She’s not broken
(ชี นอท โบคเค่น)
She’s just a baby
(ชี จั๊สท ดา เบ๊บี้)
But her boyfriend’s like her dad
(บั๊ท เฮอ บอยเฟรนสฺ ไล๊ค เฮอ แด๊ด)
Just like a dad
(จั๊สท ไล๊ค เก แด๊ด)
And all those flames that
(แอนด์ ออล โต๊ส เฟลม แด้ท)
Burned before him
(เบิร์น บีฟอร์ ฮิม)
Now he’s gotta firefight
(นาว ฮีสกอทดา ฟายไฟท์)
Gotta cool the bad
(กอทดา คูล เดอะ แบ้ด)

You know that I love you boy
(ยู โนว์ แดท ได เลิฟ ยู บอย)
Hot like Mexico
(ฮอท ไล๊ค แมคซิโก)
Rejoice
(รีจ๊อยซ)
At this point I’ve gotta choose
(แอ็ท ดิส พ๊อยท์ แอบ กอทดา ชู๊ส)
Nothing to lose
(นอทติง ทู ลู้ส)

Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
I’m not your babe
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ)
I’m not your babe
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ)
Fernando
(เฟอแนนโด)
Don’t wanna kiss
(ด้อนท์ วอนนา คิสส)
Don’t wanna touch
(ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช)
Just smoke my cigarette, hush
(จั๊สท สโม๊ค มาย ซิกาเรท อัสช์)
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Roberto
(โรแบร์โต)

Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Ale-Alejandro
(เอว เอลีฮันโดว)
Ale-Alejandro
(เอว เอลีฮันโดว)

Don’t bother me
(ด้อนท์ บ๊อเทร่อรฺ มี)
Don’t bother me
(ด้อนท์ บ๊อเทร่อรฺ มี)
Al-e-jan-dro
(เอว อี แจน โดร)
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Bye Fernando
(บาย เฟอแนนโด)
I’m not your babe
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ)
I’m not your babe
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Don’t wanna kiss
(ด้อนท์ วอนนา คิสส)
Don’t wanna touch
(ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช)
Fernando
(เฟอแนนโด)
[adsense]
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
I’m not your babe
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ)
I’m not your babe
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ)
Fernando
(เฟอแนนโด)
Don’t wanna kiss
(ด้อนท์ วอนนา คิสส)
Don’t wanna touch
(ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช)
Just smoke my cigarette, hush
(จั๊สท สโม๊ค มาย ซิกาเรท อัสช์)
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Don’t call my name
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม)
Roberto
(โรแบร์โต)

[2x]
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Ale-Alejandro
(เอว เอลีฮันโดว)
Ale-Alejandro
(เอว เอลีฮันโดว)

[Simultaneously – 2x]
Don’t call my name Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอลีฮันโดว)
Don’t call my name Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอลีฮันโดว)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
I’m not your babe Ale-Alejandro
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ เอว เอลีฮันโดว)
I’m not your babe Ale-Alejandro
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ เอว เอลีฮันโดว)
Fernando
(เฟอแนนโด)
Don’t wanna kiss Alejandro
(ด้อนท์ วอนนา คิสส เอลีฮันโดว)
Don’t wanna touch Alejandro
(ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช เอลีฮันโดว)
Just smoke my cigarette and hush
(จั๊สท สโม๊ค มาย ซิกาเรท แอนด์ อัสช์)
Don’t call my name Ale-Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอว เอลีฮันโดว)
Don’t call my name Ale-Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอว เอลีฮันโดว)
Roberto
(โรแบร์โต)

Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Ale-Alejandro
(เอว เอลีฮันโดว)
Ale-Alejandro
(เอว เอลีฮันโดว)

[Simultaneously]
Don’t call my name Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอลีฮันโดว)
Don’t call my name Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอลีฮันโดว)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
I’m not your babe Ale-Alejandro
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ เอว เอลีฮันโดว)
I’m not your babe Ale-Alejandro
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ เอว เอลีฮันโดว)
Fernando
(เฟอแนนโด)
Don’t wanna kiss Alejandro
(ด้อนท์ วอนนา คิสส เอลีฮันโดว)
Don’t wanna touch Alejandro
(ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช เอลีฮันโดว)
Just smoke my cigarette and hush
(จั๊สท สโม๊ค มาย ซิกาเรท แอนด์ อัสช์)
Don’t call my name Ale-Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอว เอลีฮันโดว)
Don’t call my name Ale-Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอว เอลีฮันโดว)
Roberto
(โรแบร์โต)

[6x]
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
Ale-Alejandro
(เอว เอลีฮันโดว)
Ale-Alejandro
(เอว เอลีฮันโดว)

[Simultaneously]
Don’t call my name Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอลีฮันโดว)
Don’t call my name Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอลีฮันโดว)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)
I’m not your babe Ale-Alejandro
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ เอว เอลีฮันโดว)
I’m not your babe Ale-Alejandro
(แอม นอท ยัวร์ เบ้บ เอว เอลีฮันโดว)
Fernando
(เฟอแนนโด)
Don’t wanna kiss Alejandro
(ด้อนท์ วอนนา คิสส เอลีฮันโดว)
Don’t wanna touch Alejandro
(ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช เอลีฮันโดว)
Just smoke my cigarette and hush
(จั๊สท สโม๊ค มาย ซิกาเรท แอนด์ อัสช์)
Don’t call my name Ale-Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอว เอลีฮันโดว)
Don’t call my name Ale-Alejandro
(ด้อนท์ คอลลํ มาย เนม เอว เอลีฮันโดว)
Roberto
(โรแบร์โต)
Alejandro
(เอลีฮันโดว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alejandro คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น