เนื้อเพลง Something deep inside คำอ่านไทย Billie Piper

Oh, aah …
(โอ , อาอ้า)
It’s something deep inside
(อิทซ ซัมติง ดีพ อีนไซด)

The first time that it crossed my mind, I kept on pushing it aside
(เดอะ เฟิซท ไทม แดท ดิธ คร็อซ มาย ไมนด , ไอ เค็พท ออน พุฌอิง อิท อะไซด)
It’s such a strong emotion
(อิทซ ซัช อะ ซทร็อง อิโมฌัน)
Second time it’s plain to see, this feeling rushing over me
(เซคอันด ไทม อิทซ พเลน ทู ซี , ดีซ ฟีลอิง รูซชิง โอเฝอะ มี)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

And unknown to me [and unknown to me]
(แอ็นด อันโนน ทู มี [ แอ็นด อันโนน ทู มี ])
This chemistry is something deep inside
(ดีซ เคมอิซทริ อีส ซัมติง ดีพ อีนไซด)

* I can feel but I can’t touch, can never get too much
(* ไอ แค็น ฟีล บัท ไอ แค็นท ทั๊ช , แค็น เนฝเวอะ เก็ท ทู มัช)
I hear you loud and clear, I’ve got nothing to fear
(ไอ เฮีย ยู เลาด แอ็นด คเลีย , แอฝ ก็อท นัธอิง ทู เฟีย)
Your love will be my guide, I’ve never been this satisfied
(ยุร ลัฝ วิล บี มาย ไกด , แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ แซทอิซไฟด)
It’s something deep inside
(อิทซ ซัมติง ดีพ อีนไซด)

Oh, aah …
(โอ , อาอ้า)

The third time was just as sweet, boy you make my life complete
(เดอะ เธิด ไทม วอส จัซท แอ็ส สวี้ท , บอย ยู เมค มาย ไลฟ ค็อมพลีท)
Every thought and motion
(เอฝริ ธอท แอ็นด โมฌัน)
It’s hard just telling you, but everything I feel is true
(อิทซ ฮาด จัซท เทลลิง ยู , บัท เอ๊วี่ติง ไอ ฟีล อีส ทรู)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

And unknown to me [and unknown to me]
(แอ็นด อันโนน ทู มี [ แอ็นด อันโนน ทู มี ])
This chemistry is something deep inside
(ดีซ เคมอิซทริ อีส ซัมติง ดีพ อีนไซด)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Oh, aah … [deep inside]
(โอ , อาอ้า [ ดีพ อีนไซด ])

You do the thing that make me feel this way
(ยู ดู เดอะ ธิง แดท เมค มี ฟีล ดีซ เว)
It’s so hard to find the right thing to say
(อิทซ โซ ฮาด ทู ไฟนด เดอะ ไรท ธิง ทู เซ)
But follow emotion the love and devotion, you’ll find something deep inside
(บัท ฟอลโล อิโมฌัน เดอะ ลัฝ แอ็นด ดิโฝฌัน , โยว ไฟนด ซัมติง ดีพ อีนไซด)

[Repeat * , * , * , *] till fade
([ ริพีท * , * , * , * ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something deep inside คำอ่านไทย Billie Piper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น