เนื้อเพลง A Boy Like You คำอ่านไทย Trick Pony

I like my fun every bit as much as anyone
(ไอ ไลค มาย ฟัน เอฝริ บิท แอ็ส มัช แอ็ส เอนอิวัน)
But I want a love that’s real
(บัท ไอ ว็อนท ดา ลัฝ แด๊ท ริแอ็ล)
Somehow you know
(ซัมฮาว ยู โน)
How to get inside this heart of gold
(เฮา ทู เก็ท อีนไซด ดีซ ฮาท อ็อฝ โกลด)
Real smooth, real slow
(ริแอ็ล ซมูฑ , ริแอ็ล ซโล)
I should turn and leave but
(ไอ เชิด เทิน แอ็นด ลีฝ บัท)
You feel so good to me mercy me
(ยู ฟีล โซ เกิด ทู มี เมอซิ มี)

What’s a good ole girl supposed to do
(ว็อท ซา เกิด โอเล เกิล ซัพโพส ทู ดู)
With a boy like you [bad, bad boy like you]
(วิฑ อะ บอย ไลค ยู [ แบ็ด , แบ็ด บอย ไลค ยู ])
There’s no limit to the trouble I could get into
(แดร์ โน ลีมอิท ทู เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ไอ เคิด เก็ท อีนทุ)
With a boy like you [bad, bad boy like you]
(วิฑ อะ บอย ไลค ยู [ แบ็ด , แบ็ด บอย ไลค ยู ])
Oh a boy like you
(โอ อะ บอย ไลค ยู)

My neck, your lips
(มาย เน็ค , ยุร ลิพ)
You’re startin’ fires with your fingertips
(ยัวร์ สตาร์ดิน ไฟร วิฑ ยุร ฟิงเกอร์ทิป)
I can’t resist givin’ in completely
(ไอ แค็นท ริสีซท กีฝอิน อิน ค็อมพลีทลี)
I can’t stop lovin’ you lovin’ me
(ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝวิน ยู ลัฝวิน มี)

What’s a good ole girl supposed to do
(ว็อท ซา เกิด โอเล เกิล ซัพโพส ทู ดู)
With a boy like you [bad, bad boy like you]
(วิฑ อะ บอย ไลค ยู [ แบ็ด , แบ็ด บอย ไลค ยู ])
There’s no limit to the trouble I could get into
(แดร์ โน ลีมอิท ทู เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ไอ เคิด เก็ท อีนทุ)
With a boy like you [bad, bad boy like you]
(วิฑ อะ บอย ไลค ยู [ แบ็ด , แบ็ด บอย ไลค ยู ])
Oh a boy like you
(โอ อะ บอย ไลค ยู)

Makin’ love so sweetly, you feel so good to me
(เมกิน ลัฝ โซ ซวิทลิ , ยู ฟีล โซ เกิด ทู มี)
Mercy me, mercy me, mercy me
(เมอซิ มี , เมอซิ มี , เมอซิ มี)

What’s a good ole girl supposed to do
(ว็อท ซา เกิด โอเล เกิล ซัพโพส ทู ดู)
With a boy like you [bad, bad boy like you]
(วิฑ อะ บอย ไลค ยู [ แบ็ด , แบ็ด บอย ไลค ยู ])
There’s no limit to the trouble I could get into
(แดร์ โน ลีมอิท ทู เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ไอ เคิด เก็ท อีนทุ)
With a boy like you [bad, bad boy like you]
(วิฑ อะ บอย ไลค ยู [ แบ็ด , แบ็ด บอย ไลค ยู ])
Oh a boy like you
(โอ อะ บอย ไลค ยู)

What’s a good ole girl supposed to do
(ว็อท ซา เกิด โอเล เกิล ซัพโพส ทู ดู)
With a boy like you [bad, bad boy like you]
(วิฑ อะ บอย ไลค ยู [ แบ็ด , แบ็ด บอย ไลค ยู ])
There’s no limit to the trouble I could get into
(แดร์ โน ลีมอิท ทู เดอะ ทรั๊บเบิ้ล ไอ เคิด เก็ท อีนทุ)
With a boy like you [bad, bad boy like you]
(วิฑ อะ บอย ไลค ยู [ แบ็ด , แบ็ด บอย ไลค ยู ])
Oh a boy like you
(โอ อะ บอย ไลค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Boy Like You คำอ่านไทย Trick Pony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น