เนื้อเพลง Pulse of The Maggots คำอ่านไทย Slipknot

This is the year where hope fails you
(ดีซ ซิส เดอะ เยีย ฮแว โฮพ เฟล ยู)
The test subjects run the experiments
(เดอะ เท็ซท ซับเจคท รัน ดิ เอ็คเพริเม็นท)
And the bastards you know, is the hero you hate
(แอ็นด เดอะ แบซเทิด ยู โน , อีส เดอะ ฮีโร ยู เฮท)
But cohesing is posssible if we strive
(บัท cohesings อีส posssible อิฟ วี ซทไรฝ)
Theres no reason, theres no lesson
(แดร์ โน รี๊ซั่น , แดร์ โน เล๊ซซั่น)
No time like the present, telling you right now
(โน ไทม ไลค เดอะ เพร๊สเซ่นท , เทลลิง ยู ไรท เนา)
What have you got to lose, what have you got to lose
(ว็อท แฮ็ฝ ยู ก็อท ทู ลูส , ว็อท แฮ็ฝ ยู ก็อท ทู ลูส)
Except your soul…just listen
(เอ็กเซพท ยุร โซล จัซท ลิ๊สซึ่น)

I fight for the unconventional
(ไอ ไฟท ฟอ ดิ อันค็อนเฝนฌะแน็ล)
My right, and its unconditional
(มาย ไรท , แอ็นด อิทซ อันค็อนดีฌอะแน็ล)
I can only, be as real as i can
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ , บี แอ็ส ริแอ็ล แอ็ส ซาย แค็น)
Bacause advantages
(Bacause แอ็ดฝานทิจ)
I never knew the plan
(ไอ เนฝเวอะ นยู เดอะ แพล็น)
This isnt the way just to be a martyr
(ดีซ อีสซึ่น เดอะ เว จัซท ทู บี อะ มาเทอะ)
I cant, walk alone any longer
(ไอ แค็นท , วอค อะโลน เอนอิ ลองเงอ)
I fight, for the ones that cant fight
(ไอ ไฟท , ฟอ ดิ วัน แดท แค็นท ไฟท)
And if I lose, at least I tried
(แอ็นด อิฟ ฟาย ลูส , แอ็ท ลีซท ไอ ทไร)

We, we are the new diablic
(วี , วี อาร์ เดอะ นยู diablic)
We, we are the bitter bucolic
(วี , วี อาร์ เดอะ บีทเทอะ bucolic)
If I have to give my life you can have it
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู กิฝ มาย ไลฟ ยู แค็น แฮ็ฝ อิท)
We, we are the pulse of the maggots
(วี , วี อาร์ เดอะ พัลซ สับ เดอะ แมกกัท)

I wont, be the inconsequential
(ไอ ว็อนท , บี ดิ อินคอนซิคเวนแฌ็ล)
I wont, be the wasted potential
(ไอ ว็อนท , บี เดอะ ว็อซท โพะเทนแฌ็ล)
I can make it, as severe as I can
(ไอ แค็น เมค อิท , แอ็ส ซีเฝีย แอ็ส ซาย แค็น)
Until you realize
(อันทีล ยู รีแอะไลส)
Ill never take a chance
(แอล เนฝเวอะ เทค เก ชานซ)
It isnt, just one side aversion
(อิท อีสซึ่น , จัซท วัน ไซด อะเฝอฉัน)
Weve dealt, with a manies diversion
(หวีบ เด็ลท , วิฑ อะ manies ไดเฝอฉัน)
And I wont, let the truth be perverted
(แอ็นด ดาย ว็อนท , เล็ท เดอะ ทรูธ บี เพอเฝิท)
I wont let another victim deserted
(ไอ ว็อนท เล็ท แอะนัธเออะ ฝิคทิม เดสเอิท)

We, we are the new diablic
(วี , วี อาร์ เดอะ นยู diablic)
We, we are the bitter bucolic
(วี , วี อาร์ เดอะ บีทเทอะ bucolic)
If I have to give my life you can have it
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู กิฝ มาย ไลฟ ยู แค็น แฮ็ฝ อิท)
We, we are the pulse of the maggots
(วี , วี อาร์ เดอะ พัลซ สับ เดอะ แมกกัท)

Do you understand? [yes]
(ดู ยู อันเดิซแทนด [ เย็ซ ])
Do you understand? [yes]
(ดู ยู อันเดิซแทนด [ เย็ซ ])
Do you understand? [yes]
(ดู ยู อันเดิซแทนด [ เย็ซ ])
Do you understand? [yes]
(ดู ยู อันเดิซแทนด [ เย็ซ ])

Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])
Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])
Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])
Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])
Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])
Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])
Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])
Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])

We fight, for the ones who cant fight us
(วี ไฟท , ฟอ ดิ วัน ฮู แค็นท ไฟท อัซ)
We live, and no one cant stop us
(วี ไลฝ , แอ็นด โน วัน แค็นท ซท็อพ อัซ)
We pulse, with a push too far
(วี พัลซ , วิฑ อะ พุฌ ทู ฟา)
And the advantages
(แอ็นด ดิ แอ็ดฝานทิจ)
Are but a malice
(อาร์ บัท ดา แมลอิซ)
We never, had to fight in the first place
(วี เนฝเวอะ , แฮ็ด ทู ไฟท อิน เดอะ เฟิซท พเลซ)
We only, had to spit back at their face
(วี โอ๊นลี่ , แฮ็ด ทู ซพิท แบ็ค แกท แด เฟซ)
We wont, walk alone any longer
(วี ว็อนท , วอค อะโลน เอนอิ ลองเงอ)
What doesnt kill us, only makes us stronger
(ว็อท ดัสอินท คิล อัซ , โอ๊นลี่ เมค อัซ สตองเกอร์)

We, we are the new diablic
(วี , วี อาร์ เดอะ นยู diablic)
We, we are the bitter bucolic
(วี , วี อาร์ เดอะ บีทเทอะ bucolic)
If I have to give my life you can have it
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู กิฝ มาย ไลฟ ยู แค็น แฮ็ฝ อิท)
We, we are the pulse of the maggots
(วี , วี อาร์ เดอะ พัลซ สับ เดอะ แมกกัท)

Do you understand [yes]
(ดู ยู อันเดิซแทนด [ เย็ซ ])
Do you understand [yes]
(ดู ยู อันเดิซแทนด [ เย็ซ ])
Do you understand [yes]
(ดู ยู อันเดิซแทนด [ เย็ซ ])
Do you understand [yes]
(ดู ยู อันเดิซแทนด [ เย็ซ ])

Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])
Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])
Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])
Say it again say it again [we wont die]
(เซ อิท อะเกน เซ อิท อะเกน [ วี ว็อนท ได ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pulse of The Maggots คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น