เนื้อเพลง Tumbleweed คำอ่านไทย Afroman

Wait a minute man
(เวท ดา มินยูท แม็น)
Ay check this out man
(ไอ เช็ค ดีซ เอ้า แม็น)
It was this blind man, right?
(อิท วอส ดีซ บไลนด แม็น , ไรท)
Man check this
(แม็น เช็ค ดีซ)
It was this blind man, right?
(อิท วอส ดีซ บไลนด แม็น , ไรท)
He was feelin’ his way down the street with this stick, right?
(ฮี วอส ฟีลิน ฮิส เว เดาน เดอะ ซทรีท วิฑ ดีซ ซทิค , ไรท)
Ay, he walked past this fish market
(ไอ , ฮี วอค พาซท ดีซ ฟิฌ มาเค็ท)
You know what I’m sayin’?
(ยู โน ว็อท แอม เซย์อิน)
He stopped, he took a deep breath, he said
(ฮี สต๊อปพฺ , ฮี ทุค กา ดีพ บเร็ธ , ฮี เซ็ด)
Woo, good morning ladies
(วู , เกิด มอนิง เลดิส)
You like that sh*t man?
(ยู ไลค แดท ฌะ *ที แม็น)
Ay, I got a gang of that sh*t, man
(ไอ , ไอ ก็อท ดา แก็ง อ็อฝ แดท ฌะ *ที , แม็น)
I tell you what
(ไอ เท็ล ยู ว็อท)
My man on the guitar
(มาย แม็น ออน เดอะ กิทา)
Ay, fool on the drums
(ไอ , ฟูล ออน เดอะ ดรัม)
Everybody just crowd ’round the mic
(เอวี่บอดี้ จัซท คเราด เรานด เดอะ ไมคะ)
I tell you all these motherf*ckin’ jokes I got man
(ไอ เท็ล ยู ออล ฑิส motherf*ckin โจค ซาย ก็อท แม็น)
So first I’m gonna start it off like this
(โซ เฟิซท แอม กอนนะ ซทาท ดิธ ออฟฟ ไลค ดีซ)
Help me sing it home boy, come on
(เฮ็ลพ มี ซิง อิท โฮม บอย , คัมมอน)
Said colt 45 and two zig-zags
(เซ็ด โคลท 45 แอ็นด ทู ซิกคฺ แซกสฺ)
Baby that’s all we need
(เบบิ แด๊ท ซอร์ วี นีด)
We can go to the park after dark smoke that tumbleweed
(วี แค็น โก ทู เดอะ พาค อาฟเทอะ ดาค ซโมค แดท tumbleweed)
As the marijuana burn
(แอ็ส เดอะ มาริฮวานา เบิน)
We can take our turn
(วี แค็น เทค เอ๊า เทิน)
Singin’ them dirty rap songs
(ซิงอิน เฑ็ม เดอทิ แร็พ ซ็อง)
Stop and hit the bong like Cheech and Chong
(ซท็อพ แอ็นด ฮิท เดอะ บอง ไลค ชีชชฺ แอ็นด ชอง)
It still takes from here to Hong Kong
(อิท ซทิล เทค ฟร็อม เฮียร ทู Hong คอง)

So roll, roll, roll my joint
(โซ โรล , โรล , โรล มาย จอยนท)
Pick out the seeds and stems
(พิค เอ้า เดอะ ซีด แซน ซเท็ม)
Feelin’ high as hell flyin’ through Palm Dell
(ฟีลิน ไฮ แอ็ส เฮ็ล ฟายอิน ธรู พาม เด็ล)
Skatin on datin rims
(Skatin ออน เดดิน ริม)
So roll, roll the 83
(โซ โรล , โรล เดอะ 83)
Cadallac Coupe Caville
(Cadallac คูเพ Caville)
If my tapes and my cd’s just don’t sell
(อิฟ มาย เทพ แซน มาย cds จัซท ด้อนท์ เซ็ล)
I bet my Cavy will
(ไอ เบ็ท มาย Cavy วิล)
Well it was just sundown in a small white town
(เว็ล อิท วอส จัซท ซันดาว อิน อะ ซมอล ฮไวท ทาวน์)
They call it eastside Palm Dell
(เด คอล อิท อีสซาย พาม เด็ล)
When the Afro Man walked through the white land
(ฮเว็น ดิ แอฟโฟ แม็น วอค ธรู เดอะ ฮไวท แล็นด)
Houses went up for sale
(เฮาซ เว็นท อัพ ฟอ เซล)
Well I was standin’ on the corner sellin’ rap CD’s
(เว็ล ไอ วอส แสตนดิน ออน เดอะ คอเนอะ เซลลิน แร็พ CDs)
when I met a little girl named Jan
(ฮเว็น นาย เม็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล เนม Jan)
I let her ride in my Caddy
(ไอ เล็ท เฮอ ไรด อิน มาย แคดดิ)
cuz I didn’t know her daddy was the leader of the Ku Klux Klan
(คัซ ไอ ดิ๊นอิน โน เฮอ แดดดิ วอส เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ เดอะ Ku Klux คแล็น)
We f*cked on the bed
(วี เอฟ *cked ออน เดอะ เบ็ด)
F*cked on the flo’
(เอฟ *cked ออน เดอะ โฟล)
F*cked so long I grew a f*ckin’ afro
(เอฟ *cked โซ ล็อง ไอ กรู อะ เอฟ *ckin แอฟโฟ)
Then I f*cked to the left
(เด็น นาย เอฟ *cked ทู เดอะ เล็ฟท)
F*cked to the right
(เอฟ *cked ทู เดอะ ไรท)
She s*cked my d*ck ’til the sh*t turned white
(ชี เอส *cked มาย d*ck ทิล เดอะ ฌะ *ที เทิน ฮไวท)
I thought to myself
(ไอ ธอท ทู ไมเซลฟ)
Sheeba sheeba got my ass lookin’ like a zebra
(Sheeba sheeba ก็อท มาย อาซ ลุคกิน ไลค เก สีบระ)
I put on my clothes and I was on my way
(ไอ พัท ออน มาย คโลฑ แซน ดาย วอส ออน มาย เว)
Until her daddy pulled up in a Chevrolet
(อันทีล เฮอ แดดดิ พุล อัพ อิน อะ Chevrolet)
So I ran, I jumped out the back window
(โซ ไอ แร็น , ไอ จัมพ เอ้า เดอะ แบ็ค วีนโด)
But her daddy, he was waitin with a two-by-fo’
(บัท เฮอ แดดดิ , ฮี วอส เว๊ทดิน วิฑ อะ ทู ไบ โฟ)
Oh, he beat me to the left
(โอ , ฮี บีท มี ทู เดอะ เล็ฟท)
He beat me to the right
(ฮี บีท มี ทู เดอะ ไรท)
The motherf*cker whooped my ass all night
(เดอะ motherf*cker ฮูพ มาย อาซ ซอร์ ไนท)
But I ain’t mad at her prejudice dad
(บัท ไอ เอน แม็ด แอ็ท เฮอ พเรจอุดิซ แด็ด)
That’s the best damn p*ssy I ever had
(แด๊ท เดอะ เบ็ซท แด็ม พี *ssy ไอ เอฝเออะ แฮ็ด)
Got a bad of weed and a bottle o’ wine
(ก็อท ดา แบ็ด อ็อฝ วี แอ็นด อะ บ๊อทเทิ่ล โอ ไวน)
I’m a f*ck that b*tch just one more time
(แอม มา เอฟ *ck แดท บี *tch จัซท วัน โม ไทม)
Colt 45 and two zig-zags
(โคลท 45 แอ็นด ทู ซิกคฺ แซกสฺ)
Baby that’s all we need
(เบบิ แด๊ท ซอร์ วี นีด)
We can go to the park after dark smoke that tumbleweed
(วี แค็น โก ทู เดอะ พาค อาฟเทอะ ดาค ซโมค แดท tumbleweed)
And as the marijuana burn
(แอ็นด แอ็ส เดอะ มาริฮวานา เบิน)
We can take our turn
(วี แค็น เทค เอ๊า เทิน)
Singin’ them dirty rap songs
(ซิงอิน เฑ็ม เดอทิ แร็พ ซ็อง)
Stop and hit the bong like Cheech and Chong
(ซท็อพ แอ็นด ฮิท เดอะ บอง ไลค ชีชชฺ แอ็นด ชอง)
It still takes from here to Hong Kong
(อิท ซทิล เทค ฟร็อม เฮียร ทู Hong คอง)

So roll, roll, roll my joint
(โซ โรล , โรล , โรล มาย จอยนท)
Pick out the seeds and stems
(พิค เอ้า เดอะ ซีด แซน ซเท็ม)
Feelin’ high as hell flyin’ through Palm Dell
(ฟีลิน ไฮ แอ็ส เฮ็ล ฟายอิน ธรู พาม เด็ล)
Skatin on datin rims
(Skatin ออน เดดิน ริม)
So roll, roll the 83
(โซ โรล , โรล เดอะ 83)
Cadallac Coupe Caville
(Cadallac คูเพ Caville)
If my tapes and my cd’s just don’t sell
(อิฟ มาย เทพ แซน มาย cds จัซท ด้อนท์ เซ็ล)
I bet my Cavy will
(ไอ เบ็ท มาย Cavy วิล)
I met this lady in Hollywood
(ไอ เม็ท ดีซ เลดิ อิน ฮอลิวูด)
She had green hair but damn she looked good
(ชี แฮ็ด กรีน แฮ บัท แด็ม ชี ลุค เกิด)
I took her to my house
(ไอ ทุค เฮอ ทู มาย เฮาซ)
Cuz she was fine
(คัซ ชี วอส ไฟน)
But she whooped out a d*ck that was bigger than mine
(บัท ชี ฮูพ เอ้า ดา d*ck แดท วอส บี๊กเกอร์ แฑ็น ไมน)
I met this lady from Japan
(ไอ เม็ท ดีซ เลดิ ฟร็อม จะแพน)
Never made love with an African
(เนฝเวอะ เมด ลัฝ วิฑ แอน แอฟริแค็น)
I f*cked her once
(ไอ เอฟ *cked เฮอ วันซ)
I f*cked her twice
(ไอ เอฟ *cked เฮอ ทไวซ)
I ate that p*ssy like shrimp fried rice
(ไอ เอท แดท พี *ssy ไลค ฌริมพ ฟไร ไรซ)
Don’t be amazed at the stories I tell ya
(ด้อนท์ บี อะเมส แอ็ท เดอะ สตอยสฺ ซาย เท็ล ยา)
I met a woman in the heart of Australia
(ไอ เม็ท ดา วูมเอิน อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ ออซทเรลยะ)
Had a big b*tt and big titties, too
(แฮ็ด อะ บิก บี *tt แอ็นด บิก ไตเติลสฺ , ทู)
So I hopped in her ass like a kangaroo
(โซ ไอ โฮ๊บ อิน เฮอ อาซ ไลค เก แคงกะรู)
See I met this woman from Hawaii
(ซี ไอ เม็ท ดีซ วูมเอิน ฟร็อม ฮะวอยี)
Stuck it in her ass and she said I E
(ซทัค อิท อิน เฮอ อาซ แซน ชี เซ็ด ดาย อี)
Lips was breakfast
(ลิพ วอส บเรคฟัซท)
P*ssy was lunch
(พี *ssy วอส ลันช)
Then her titties busted open with Hawaiin punch
(เด็น เฮอ ไตเติลสฺ บัซท โอเพ็น วิฑ Hawaiin พันช)
Met Colonel Sanders wife in the state of Kentucky
(เม็ท เคอเน็ล Sanders ไวฟ อิน เดอะ ซเทท อ็อฝ เคนทัคกี่)
She said I’ll fry some chicken if you just bump me
(ชี เซ็ด แอล ฟไร ซัม ชีคเค็น อิฟ ยู จัซท บัมพ มี)
I came in her mouth
(ไอ เคม อิน เฮอ เมาธ)
It was a crisis
(อิท วอส ซา คไรซิซ)
I gave her my secret blend of herbs and spices
(ไอ เกฝ เฮอ มาย ซีคเร็ท บเล็นด อ็อฝ เฮิบ แซน ซไพซ)
Colt 45 and two zig-zags
(โคลท 45 แอ็นด ทู ซิกคฺ แซกสฺ)
Baby that’s all we need
(เบบิ แด๊ท ซอร์ วี นีด)
We can go to the park after dark smoke that tumbleweed
(วี แค็น โก ทู เดอะ พาค อาฟเทอะ ดาค ซโมค แดท tumbleweed)
And as the marijuana burn
(แอ็นด แอ็ส เดอะ มาริฮวานา เบิน)
We can take our turn
(วี แค็น เทค เอ๊า เทิน)
Singin’ them dirty rap songs
(ซิงอิน เฑ็ม เดอทิ แร็พ ซ็อง)
Stop and hit the bong like Cheech and Chong
(ซท็อพ แอ็นด ฮิท เดอะ บอง ไลค ชีชชฺ แอ็นด ชอง)
It still takes from here to Hong Kong
(อิท ซทิล เทค ฟร็อม เฮียร ทู Hong คอง)

I met Dolly Parton in Tennessee
(ไอ เม็ท ดอลลิ แพดัน อิน เทนเนซซี)
Her titties were filled with hennessy
(เฮอ ไตเติลสฺ เวอ ฟิล วิฑ เฮนเนสซี)
That country music really drove me crazy
(แดท คันทริ มยูสิค ริแอ็ลลิ ดโรฝ มี คเรสิ)
But I rode that ass and said ” Yes, Miss Daisy ”
(บัท ไอ โรด แดท อาซ แซน เซ็ด ” เย็ซ , มิซ เดสิ “)
Met this lady in Oklahoma
(เม็ท ดีซ เลดิ อิน Oklahoma)
Put that p*ssy in a coma
(พัท แดท พี *ssy อิน อะ โคมะ)
Met this lady in Michigan I can’t wait ’til I f*ck that b*tch again
(เม็ท ดีซ เลดิ อิน Michigan นาย แค็นท เวท ทิล ไอ เอฟ *ck แดท บี *tch อะเกน)
Met a real black girl down in South Carolina
(เม็ท ดา ริแอ็ล บแล็ค เกิล เดาน อิน เซาธ แคโรไลนา)
F*cked her ’til she turned into a white albina
(เอฟ *cked เฮอ ทิล ชี เทิน อีนทุ อะ ฮไวท albina)
F*cked this hooker in Iowa
(เอฟ *cked ดีซ ฮุคเคอ อิน Iowa)
I f*cked her on credit, so I owe her
(ไอ เอฟ *cked เฮอ ออน คเรดอิท , โซ ไอ โอ เฮอ)
F*cked this girl down in Georgia
(เอฟ *cked ดีซ เกิล เดาน อิน จอร์จา)
Came in her mouth now I thought I told ya
(เคม อิน เฮอ เมาธ เนา ไอ ธอท ไอ โทลด ยา)
Met this beautiful sexy ho
(เม็ท ดีซ บยูทิฟุล เซคซิ โฮ)
She just ran ‘cross the border of Mexico
(ชี จัซท แร็น คร็อซ เดอะ บอเดอะ อ็อฝ เม๊กซีโค)
Fine young thang said her name’s Maria
(ไฟน ยัง เตง เซ็ด เฮอ เนม มาเรีย)
I wrapped her up just like a hot tortilla
(ไอ แร็พท เฮอ อัพ จัซท ไลค เก ฮ็อท tortilla)
I wanna get married but I can’t afford it
(ไอ วอนนา เก็ท แมริด บัท ไอ แค็นท แอ็ฟโฟด ดิท)
I know I’m a cry when she get deported
(ไอ โน แอม มา คไร ฮเว็น ชี เก็ท ดิโพท)
Colt 45 and two zig-zags
(โคลท 45 แอ็นด ทู ซิกคฺ แซกสฺ)
Baby that’s all we need
(เบบิ แด๊ท ซอร์ วี นีด)
We can go to the park after dark smoke that tumbleweed
(วี แค็น โก ทู เดอะ พาค อาฟเทอะ ดาค ซโมค แดท tumbleweed)
As the marijuana burn
(แอ็ส เดอะ มาริฮวานา เบิน)
We can take our turn
(วี แค็น เทค เอ๊า เทิน)
Singin’ them dirty rap songs
(ซิงอิน เฑ็ม เดอทิ แร็พ ซ็อง)
Stop and hit the bong like Cheech and Chong
(ซท็อพ แอ็นด ฮิท เดอะ บอง ไลค ชีชชฺ แอ็นด ชอง)
It still takes from here to Hong Kong
(อิท ซทิล เทค ฟร็อม เฮียร ทู Hong คอง)

Have you ever went ova’ a girl’s house to f*ck
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เว็นท โอฝะ อะ เกิล เฮาซ ทู เอฟ *ck)
But the p*ssy just ain’t no good? [say what]
(บัท เดอะ พี *ssy จัซท เอน โน เกิด [ เซ ว็อท ])
I mean you gettin’ upset cuz you can’t get her wet
(ไอ มีน ยู เกดดิน อัพเซ็ฑ คัซ ยู แค็นท เก็ท เฮอ เว็ท)
Plus you in the wrong neighborhood
(พลัซ ยู อิน เดอะ ร็อง เนเบอะฮุด)
So you try to play it off and eat the p*ssy
(โซ ยู ทไร ทู พเล อิท ออฟฟ แอ็นด อีท เดอะ พี *ssy)
But it take her so long to cum
(บัท ดิธ เทค เฮอ โซ ล็อง ทู คัม)
Then a dude walk in
(เด็น อะ ดยูด วอค อิน)
That’s her big boyfriend
(แด๊ท เฮอ บิก บอยเฟรน)
And he asks you where you from [where you from homey?]
(แอ็นด ฮี อาซค ยู ฮแว ยู ฟร็อม [ ฮแว ยู ฟร็อม โฮมี ])
So you wipe your mouth and you try to explain [I don’t bang]
(โซ ยู ไวพ ยุร เมาธ แอ็นด ยู ทไร ทู เอ็คซพเลน [ ไอ ด้อนท์ แบ็ง ])
You start talkin’ real fast [I don’t bang]
(ยู ซทาท ทอคกิ่น ริแอ็ล ฟัซท [ ไอ ด้อนท์ แบ็ง ])
But he already mad cuz you f*ckin’ his woman
(บัท ฮี ออลเรดอิ แม็ด คัซ ยู เอฟ *ckin ฮิส วูมเอิน)
So he start beatin’ on yo’ ass
(โซ ฮี ซทาท บีดิน ออน โย อาซ)
Now ya clothes all muddy
(เนา ยา คโลฑ ซอร์ มัดดิ)
Ya nose all bloody
(ยา โนส ออล บลัดอิ)
Your d*ck was hard but now it’s all [what]
(ยุร d*ck วอส ฮาด บัท เนา อิทซ ซอร์ [ ว็อท ])
You thought you had a girl to rock your world
(ยู ธอท ยู แฮ็ด อะ เกิล ทู ร็อค ยุร เวิลด)
Now you still gotta go jack off
(เนา ยู ซทิล กอททะ โก แจ็ค ออฟฟ)
Said colt 45 and two zig-zags
(เซ็ด โคลท 45 แอ็นด ทู ซิกคฺ แซกสฺ)
Baby that’s all we need
(เบบิ แด๊ท ซอร์ วี นีด)
We can go to the park…
(วี แค็น โก ทู เดอะ พาค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tumbleweed คำอ่านไทย Afroman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น