เนื้อเพลง X-ray Man คำอ่านไทย Liz Phair

[What I sense…]
([ ว็อท ไอ เซ็นซ ])

As far as I know, baby, you can see
(แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย โน , เบบิ , ยู แค็น ซี)
As far as I go, funky baby, digging deep inside of me
(แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย โก , ฟังคิ เบบิ , ดีกกิง ดีพ อีนไซด อ็อฝ มี)
[Uh uh uh uh uh, uh uh uh uh uh…]
([ อา อา อา อา อา , อา อา อา อา อา ])

As far as I know, sister, I’m alright
(แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย โน , ซีซเทอะ , แอม ออลไร๊ท)
As far as I know, funky lady, I’m coming home tonight
(แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย โน , ฟังคิ เลดิ , แอม คัมอิง โฮม ทุไนท)
[You can see through the smoke…]
([ ยู แค็น ซี ธรู เดอะ ซโมค ])

You’re an x-ray man
(ยัวร์ แอน เอ๊กซฺ เร แม็น)
You got x-ray eyes
(ยู ก็อท เอ๊กซฺ เร ไอ)
This is no reflection on you, it’s just what I see inside of me
(ดีซ ซิส โน ริฟเคลฌัน ออน ยู , อิทซ จัซท ว็อท ไอ ซี อีนไซด อ็อฝ มี)
[Why don’t you put on your two-way sombrero and leave?]
([ ฮไว ด้อนท์ ยู พัท ออน ยุร ทู เว ซ็อมบเรโร แอ็นด ลีฝ ])

[Uh uh uh uh uh, uh uh uh uh uh…]
([ อา อา อา อา อา , อา อา อา อา อา ])

You’re an x-ray man
(ยัวร์ แอน เอ๊กซฺ เร แม็น)
And you got white-wall tires
(แอ็นด ยู ก็อท ฮไวท วอล ไทร)
Iodine tan
(ไอโอะไดน แท็น)
Cheap, unpleasant desires
(ชีพ , อันพเลสแอ็นท ดิไสร)

You’re an x-ray man
(ยัวร์ แอน เอ๊กซฺ เร แม็น)
You’ve got an X-rated mind
(ยู๊ฟ ก็อท แอน เอ๊กซฺ แร็ท ไมนด)
You’re not satisfied looking at me
(ยัวร์ น็อท แซทอิซไฟด ลุคอิง แอ็ท มี)
You’re always checking out the girl behind
(ยัวร์ ออลเว เช็คติ้ง เอ้า เดอะ เกิล บิไฮนด)

You’re an x-ray man
(ยัวร์ แอน เอ๊กซฺ เร แม็น)
You’ve got secret plans for me
(ยู๊ฟ ก็อท ซีคเร็ท แพล็น ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง X-ray Man คำอ่านไทย Liz Phair

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น