เนื้อเพลง Kiss The Flame คำอ่านไทย Jewel

Please love let’s make no impartial vow
(พลีส ลัฝ เล็ท เมค โน อิมพาแฌ็ล เฝา)
Let all fall away
(เล็ท ดอร์ ฟอล อะเว)
That’s not crucial now
(แด๊ท น็อท ครูแฌ็ล เนา)
I want to brave love, one that makes me weak in the knees
(ไอ ว็อนท ทู บเรฝ ลัฝ , วัน แดท เมค มี วีค อิน เดอะ นี)
I want a crazy, crazy love
(ไอ ว็อนท ดา คเรสิ , คเรสิ ลัฝ)
One that makes me come undone at the seams
(วัน แดท เมค มี คัม อันดัน แอ็ท เดอะ ซีม)
Cause I’m tired of all these pilgrims, these puritans, these thieves
(คอส แอม ไทร อ็อฝ ออล ฑิส พีลกริม , ฑิส พยูริแท็น , ฑิส ธีฝ)
Of all these unbelievers
(อ็อฝ ออล ฑิส อันบิลีฝเออะ)
who whittle love down at the knees
(ฮู whittle ลัฝ เดาน แอ็ท เดอะ นี)
Let these swift roads destroy themselves
(เล็ท ฑิส ซิวิฟท โรด ดิซทรอย เฑ็มเซลฝส)
Let the world fall into its sleep
(เล็ท เดอะ เวิลด ฟอล อีนทุ อิทซ ซลีพ)
For we shall be spared
(ฟอ วี แฌ็ล บี ซพา)
We shall be left standing
(วี แฌ็ล บี เล็ฟท ซแทนดิง)
To face what’s left of concrete and honey
(ทู เฟซ ว็อท เล็ฟท อ็อฝ คอนครีท แอ็นด ฮันอิ)
Kiss the flame
(คิซ เดอะ ฟเลม)
Let’s run with the hunted, the untamed
(เล็ท รัน วิฑ เดอะ ฮันท , ดิ อันเทมทฺ)
Kiss the flame
(คิซ เดอะ ฟเลม)
Embrace the faceless, the unnamed
(เอ็มบเรซ เดอะ เฟสเลส , ดิ อะเนมด)
Kiss the flame
(คิซ เดอะ ฟเลม)
There are nightmares on the sidewalks
(แดร์ อาร์ ไนท์แมร์ ออน เดอะ ไซด์ว๊อก)
There are jokes on TV
(แดร์ อาร์ โจค ออน ทีวี)
There are people selling thoughtlessness
(แดร์ อาร์ พี๊เพิ่ล เซลลิง ธรอทเลสเนสส)
with such casualty
(วิฑ ซัช แคฉอวลทิ)
But wherefore art thou Romeo
(บัท wherefore อาท เฑา โรมีโอ)
where have all the brave men gone
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ บเรฝ เม็น กอน)
Show me one man who know his own heart
(โฌ มี วัน แม็น ฮู โน ฮิส โอน ฮาท)
To him I shall belong
(ทู ฮิม ไอ แฌ็ล บิลอง)
Kiss the flame
(คิซ เดอะ ฟเลม)
Let’s run with the hunted, the untamed
(เล็ท รัน วิฑ เดอะ ฮันท , ดิ อันเทมทฺ)
Kiss the flame
(คิซ เดอะ ฟเลม)
Embrace the faceless, the unnamed
(เอ็มบเรซ เดอะ เฟสเลส , ดิ อะเนมด)
Kiss the flame
(คิซ เดอะ ฟเลม)
Kiss the flame
(คิซ เดอะ ฟเลม)
Kiss the flame
(คิซ เดอะ ฟเลม)
Please love let’s make no impartial vow
(พลีส ลัฝ เล็ท เมค โน อิมพาแฌ็ล เฝา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss The Flame คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น