เนื้อเพลง The Last Time คำอ่านไทย Rihanna

Once was a time you and i
(วันซ วอส ซา ไทม ยู แอ็นด ดาย)
Made a promise till the day we die
(เมด อะ พรอมอิซ ทิล เดอะ เด วี ได)
I trusted each and every word
(ไอ ทรัซท อีช แอ็นด เอฝริ เวิด)
Never thinkin that I’d get burned
(เนฝเวอะ ติ้งกิน แดท อาย เก็ท เบิน)
Silly me I believed in your fairy tales
(ซีลลิ มี ไอ บิลีฝ อิน ยุร แฟริ เทล)
Boy i thought that i knew you so very well
(บอย ไอ ธอท แดท ไอ นยู ยู โซ เฝริ เว็ล)
But you walked on my pride all the tears that i cried
(บัท ยู วอค ออน มาย พไรด ออล เดอะ เทีย แดท ไอ คไร)
And it cuts like a knife
(แอ็นด ดิท คัท ไลค เก ไนฟ)

[Hook]
([ ฮุค ])
Its the last time your ever gunna kiss these lips
(อิทซ เดอะ ลาซท ไทม ยุร เอฝเออะ กันนา คิซ ฑิส ลิพ)
Or ever will decieve these eyes
(ออ เอฝเออะ วิล decieve ฑิส ไอ)
Believe me when i tell you this
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู ดีซ)
Baby boy its the last time
(เบบิ บอย อิทซ เดอะ ลาซท ไทม)
Im ever gunna cry these tears
(แอม เอฝเออะ กันนา คไร ฑิส เทีย)
Im never gunna hear your lies
(แอม เนฝเวอะ กันนา เฮีย ยุร ไล)
So listen while i make it clear
(โซ ลิ๊สซึ่น ฮไวล ไอ เมค อิท คเลีย)
In case you didnt hear
(อิน เคซ ยู ดิ๊นอิน เฮีย)
This times the last time
(ดีซ ไทม เดอะ ลาซท ไทม)
Theres no time
(แดร์ โน ไทม)
To give it one more try
(ทู กิฝ อิท วัน โม ทไร)
Theres only time to say goodbye
(แดร์ โอ๊นลี่ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)

Fooled me once shame on you
(ฟูล มี วันซ เฌม ออน ยู)
Fooled me twice now this song is through
(ฟูล มี ทไวซ เนา ดีซ ซ็อง อีส ธรู)
The things you said i can never forget
(เดอะ ธิง ยู เซ็ด ดาย แค็น เนฝเวอะ เฟาะเกท)
The things you did for my heart went through bad
(เดอะ ธิง ยู ดิด ฟอ มาย ฮาท เว็นท ธรู แบ็ด)
But im still standin tall as i walk away
(บัท แอม ซทิล แสตนดิน ทอล แอ็ส ซาย วอค อะเว)
And you know that its true when you hear me say
(แอ็นด ยู โน แดท อิทซ ทรู ฮเว็น ยู เฮีย มี เซ)
Its over, its through
(อิทซ โอเฝอะ , อิทซ ธรู)
And nothin you can do boy its sad but its true
(แอ็นด นอทติน ยู แค็น ดู บอย อิทซ แซ็ด บัท อิทซ ทรู)

[Hook]
([ ฮุค ])
Its the last time your ever gunna kiss these lips
(อิทซ เดอะ ลาซท ไทม ยุร เอฝเออะ กันนา คิซ ฑิส ลิพ)
Or ever will decieve these eyes
(ออ เอฝเออะ วิล decieve ฑิส ไอ)
Believe me when i tell you this
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู ดีซ)
Baby boy its the last time
(เบบิ บอย อิทซ เดอะ ลาซท ไทม)
Im ever gunna cry these tears
(แอม เอฝเออะ กันนา คไร ฑิส เทีย)
Im never gunna hear your lies
(แอม เนฝเวอะ กันนา เฮีย ยุร ไล)
So listen while i make it clear
(โซ ลิ๊สซึ่น ฮไวล ไอ เมค อิท คเลีย)
In case you didnt hear
(อิน เคซ ยู ดิ๊นอิน เฮีย)
This times the last time
(ดีซ ไทม เดอะ ลาซท ไทม)
Theres no time
(แดร์ โน ไทม)
To give it one more try
(ทู กิฝ อิท วัน โม ทไร)
Theres only time to say goodbye
(แดร์ โอ๊นลี่ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)

Good Byeee No Baby
(เกิด Byeee โน เบบิ)
Silly me i believed in your fairy tales
(ซีลลิ มี ไอ บิลีฝ อิน ยุร แฟริ เทล)
Boy i thought that i knew you so very well
(บอย ไอ ธอท แดท ไอ นยู ยู โซ เฝริ เว็ล)
But you walked on my pride all the tears that i cried
(บัท ยู วอค ออน มาย พไรด ออล เดอะ เทีย แดท ไอ คไร)
And it cuts..like a knife
(แอ็นด ดิท คัท ไลค เก ไนฟ)

[Hook]
([ ฮุค ])
Its the last time your ever gunna kiss these lips [ever gonna kiss these lips]
(อิทซ เดอะ ลาซท ไทม ยุร เอฝเออะ กันนา คิซ ฑิส ลิพ [ เอฝเออะ กอนนะ คิซ ฑิส ลิพ ])
Or ever will decieve these eyes
(ออ เอฝเออะ วิล decieve ฑิส ไอ)
Believe me when i tell you this
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู ดีซ)
Baby boy its the last time
(เบบิ บอย อิทซ เดอะ ลาซท ไทม)
Im ever gunna cry these tears
(แอม เอฝเออะ กันนา คไร ฑิส เทีย)
Im never gunna hear your lies [never gonna hear your lies]
(แอม เนฝเวอะ กันนา เฮีย ยุร ไล [ เนฝเวอะ กอนนะ เฮีย ยุร ไล ])
So listen while i make it clear
(โซ ลิ๊สซึ่น ฮไวล ไอ เมค อิท คเลีย)
In case you didnt hear
(อิน เคซ ยู ดิ๊นอิน เฮีย)
This times the last time
(ดีซ ไทม เดอะ ลาซท ไทม)
Theres no time
(แดร์ โน ไทม)
To give it one more try
(ทู กิฝ อิท วัน โม ทไร)
Its over its through nothin you can do and wonder why
(อิทซ โอเฝอะ อิทซ ธรู นอทติน ยู แค็น ดู แอ็นด วันเดอะ ฮไว)
Theres only time to say goodbye
(แดร์ โอ๊นลี่ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)

Baby goodbye
(เบบิ กู๊ดบาย)
Never gunna never gunna cry no more
(เนฝเวอะ กันนา เนฝเวอะ กันนา คไร โน โม)
Goodbye goodbye
(กู๊ดบาย กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Last Time คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น