เนื้อเพลง Anything คำอ่านไทย 3T

Written by Taj Jackson, Taryll Jackson and TJ Jackson
(วึ้น ไบ ทาจ แจคสัน , Taryll แจคสัน แอ็นด TJ แจคสัน)

I’ll give you love
(แอล กิฝ ยู ลัฝ)
The things you want
(เดอะ ธิง ยู ว็อนท)
I would do anything for you
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
I would do anything for you
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
I would do anything girl,
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง เกิล ,)
Anything for you
(เอนอิธิง ฟอ ยู)
Sitting at home
(ซีททิง แอ็ท โฮม)
Another lonely night
(แอะนัธเออะ โลนลิ ไนท)
Wish you were here
(วิฌ ยู เวอ เฮียร)
So I can hold you tight
(โซ ไอ แค็น โฮลด ยู ไทท)
Pain in my heart
(เพน อิน มาย ฮาท)
Because I’m all alone
(บิคอส แอม ออล อะโลน)
Why did you leave
(ฮไว ดิด ยู ลีฝ)
Why did your love have to go
(ฮไว ดิด ยุร ลัฝ แฮ็ฝ ทู โก)
When I would do anything for you
(ฮเว็น นาย เวิด ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
I would
(ไอ เวิด)

Thinking of ways
(ติ้งกิง อ็อฝ เว)
That I could win your heart
(แดท ไอ เคิด วิน ยุร ฮาท)
But I’m so confused
(บัท แอม โซ ค็อนฟยูส)
I don’t know where to start
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว ทู ซทาท)
Visions of love forever in my mind
(ฝีฉอัน อ็อฝ ลัฝ เฟาะเรฝเออะ อิน มาย ไมนด)
I wait for the day
(ไอ เวท ฟอ เดอะ เด)
When I can say that love’s mine
(ฮเว็น นาย แค็น เซ แดท ลัฝ ไมน)
Cause I would do anything for you
(คอส ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
Yes I would
(เย็ซ ซาย เวิด)

I’d give you love
(อาย กิฝ ยู ลัฝ)
The things you want
(เดอะ ธิง ยู ว็อนท)
Baby there’s nothing
(เบบิ แดร์ นัธอิง)
In this world I wouldn’t do
(อิน ดีซ เวิลด ดาย วูดดึ่น ดู)
I would do anything for you
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
I would do anything for you
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
I would do anything girl,
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง เกิล ,)
Anything for you
(เอนอิธิง ฟอ ยู)

So what can I do
(โซ ว็อท แค็น นาย ดู)
To prove I need your love
(ทู พรูฝ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
What will it take
(ว็อท วิล อิท เทค)
Because I won’t give up
(บิคอส ไอ ว็อนท กิฝ อัพ)
Open your heart
(โอเพ็น ยุร ฮาท)
And let your feelings show
(แอ็นด เล็ท ยุร ฟีลอิง โฌ)
Cause deep down inside
(คอส ดีพ เดาน อีนไซด)
My heart just won’t let you go
(มาย ฮาท จัซท ว็อนท เล็ท ยู โก)
Girl, I would do anything for you
(เกิล , ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
Yes, I would
(เย็ซ , ไอ เวิด)

I’d give you love
(อาย กิฝ ยู ลัฝ)
The things you want
(เดอะ ธิง ยู ว็อนท)
Baby there’s nothing
(เบบิ แดร์ นัธอิง)
In this world I wouldn’t do
(อิน ดีซ เวิลด ดาย วูดดึ่น ดู)
I would do anything for you
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
I would do anything for you
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
I would do anything girl
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง เกิล)
Anything for you
(เอนอิธิง ฟอ ยู)

So if there ever comes a time
(โซ อิฟ แดร์ เอฝเออะ คัม ซา ไทม)
When it’s true love you hope to find
(ฮเว็น อิทซ ทรู ลัฝ ยู โฮพ ทู ไฟนด)
Just call out my name
(จัซท คอล เอ้า มาย เนม)
And girl I swear, I would do anything
(แอ็นด เกิล ไอ ซแว , ไอ เวิด ดู เอนอิธิง)
I’ll give you love
(แอล กิฝ ยู ลัฝ)
I would do anything for you
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
Ask and I will do babe
(อาซค แอ็นด ดาย วิล ดู เบบ)
Anything for you babe
(เอนอิธิง ฟอ ยู เบบ)
Anything, anything, anything for you
(เอนอิธิง , เอนอิธิง , เอนอิธิง ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anything คำอ่านไทย 3T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น