เนื้อเพลง Names คำอ่านไทย Cat Power

His name was Perry
(ฮิส เนม วอส เพอรี่)
He had a learning difficulty
(ฮี แฮ็ด อะ เลอนิง ดีฟฟิคัลทิ)
His father was a very mean man
(ฮิส ฟาเฑอะ วอส ซา เฝริ มีน แม็น)
His father burned his skin
(ฮิส ฟาเฑอะ เบิน ฮิส ซคิน)
His father send him to his death
(ฮิส ฟาเฑอะ เซ็นด ฮิม ทู ฮิส เด็ธ)
He was ten years old
(ฮี วอส เท็น เยีย โอลด)
He was ten years old
(ฮี วอส เท็น เยีย โอลด)
He was ten years old
(ฮี วอส เท็น เยีย โอลด)

Her name was Naomi
(เฮอ เนม วอส Naomi)
Beautiful round face, so ashamed
(บยูทิฟุล เรานด เฟซ , โซ อะเฌมด)
Told me how to please a man
(โทลด มี เฮา ทู พลีส อะ แม็น)
After school in the back of a bus
(อาฟเทอะ ซคูล อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ บัซ)
She was doing it every day
(ชี วอส ดูอิง อิท เอฝริ เด)
She was eleven years old
(ชี วอส อิเลฝเอ็น เยีย โอลด)
She was eleven years old
(ชี วอส อิเลฝเอ็น เยีย โอลด)
She was eleven years old
(ชี วอส อิเลฝเอ็น เยีย โอลด)

Her name was Sheryl
(เฮอ เนม วอส เชวโรว)
Black hair, like an electric space
(บแล็ค แฮ , ไลค แอน อิเลคทริค ซเพซ)
She would pretty paint my face
(ชี เวิด พรีททิ เพนท มาย เฟซ)
She was a very good friend
(ชี วอส ซา เฝริ เกิด ฟเร็นด)
Her father would come to her in the night
(เฮอ ฟาเฑอะ เวิด คัม ทู เฮอ อิน เดอะ ไนท)
She was twelve years old
(ชี วอส ทเว็ลฝ เยีย โอลด)
She was twelve years old
(ชี วอส ทเว็ลฝ เยีย โอลด)
She was twelve years old
(ชี วอส ทเว็ลฝ เยีย โอลด)

His name was Donovan
(ฮิส เนม วอส Donovan)
He was a very good friend
(ฮี วอส ซา เฝริ เกิด ฟเร็นด)
The cards were stacked against him
(เดอะ คาด เวอ ซแท็ค อะเกนซท ฮิม)
He was selling c*caine
(ฮี วอส เซลลิง ซี *เคน)
The last time I saw him
(เดอะ ลาซท ไทม ไอ ซอ ฮิม)
He was thirteen years old
(ฮี วอส เธอทีน เยีย โอลด)
He was thirteen years old
(ฮี วอส เธอทีน เยีย โอลด)
He was thirteen years old
(ฮี วอส เธอทีน เยีย โอลด)

His name was Charles
(ฮิส เนม วอส ชาเรวซฺ)
He said he was in love with me
(ฮี เซ็ด ฮี วอส ซิน ลัฝ วิฑ มี)
We were both fourteen
(วี เวอ โบธ โฟทีน)
Then I had to move away
(เด็น นาย แฮ็ด ทู มูฝ อะเว)
Then he begin to smoke crack
(เด็น ฮี บีกีน ทู ซโมค คแร็ค)
Then he had to sell ass
(เด็น ฮี แฮ็ด ทู เซ็ล อาซ)
I don’t know where he is
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว ฮี อีส)
I don’t know where they are
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว เด อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Names คำอ่านไทย Cat Power

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น