เนื้อเพลง Airbag คำอ่านไทย Radiohead

In the next world war
(อิน เดอะ เน็คซท เวิลด วอ)
In a jackknifed juggernaut
(อิน อะ แจ็คไนฟ จักเกอะนอท)
I am born again
(ไอ แอ็ม บอน อะเกน)

In the neon sign
(อิน เดอะ นีอ็อน ไซน)
Scrolling up and down
(Scrollings อัพ แอ็นด เดาน)
I am born again
(ไอ แอ็ม บอน อะเกน)

In an interstellar burst
(อิน แอน อินเทิซเทลเลอะ เบิซท)
I am back to save the universe
(ไอ แอ็ม แบ็ค ทู เซฝ ดิ ยูนิเฝิซ)

In a deep deep sleep of the innocent
(อิน อะ ดีพ ดีพ ซลีพ อ็อฝ ดิ อีนโนะเซ็นท)
I am born again
(ไอ แอ็ม บอน อะเกน)

In a fast german car
(อิน อะ ฟัซท เจอแม็น คา)
I’m amazed that I survived
(แอม อะเมส แดท ไอ เซอะไฝฝ)
An airbag saved my life
(แอน airbag เซฝ มาย ไลฟ)

In an interstellar burst
(อิน แอน อินเทิซเทลเลอะ เบิซท)
I am back to save the universe
(ไอ แอ็ม แบ็ค ทู เซฝ ดิ ยูนิเฝิซ)

In an interstellar burst
(อิน แอน อินเทิซเทลเลอะ เบิซท)
I am back to save the universe
(ไอ แอ็ม แบ็ค ทู เซฝ ดิ ยูนิเฝิซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Airbag คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น