เนื้อเพลง Money คำอ่านไทย Pink Floyd

Money, get away
(มันอิ , เก็ท อะเว)
get a good job with more pay and you’re O.K.
(เก็ท ดา เกิด โจบ วิฑ โม เพ แอ็นด ยัวร์ โอ เค)
money, it’s a gas
(มันอิ , อิทซ ซา แก๊ซ)
grab that cash with both hands and make a stash
(กแร็บ แดท แค็ฌ วิฑ โบธ แฮ็นด แซน เมค เก สแตช)
new car, caviar, four star daydream
(นยู คา , แคฝิอา , โฟ ซทา เดย์ดรีม)
think I’ll buy me a football team
(ธิงค แอล ไบ มี อะ ฟุทบอล ทีม)

Money, get back
(มันอิ , เก็ท แบ็ค)
I’m alright, Jack, keep your hands off my stack
(แอม ออลไร๊ท , แจ็ค , คีพ ยุร แฮ็นด ออฟฟ มาย ซแท็ค)
money, it’s a hit
(มันอิ , อิทซ ซา ฮิท)
don’t give me that do goody good bullsh*t
(ด้อนท์ กิฝ มี แดท ดู กูดอิ เกิด bullsh*ที)
I’m in the hi-fidelity first class travelling set
(แอม อิน เดอะ ไฮ ไฟเดลอิทิ เฟิซท คลาซ แทฝเวอริง เซ็ท)
and I think I need a Lear jet
(แอ็นด ดาย ธิงค ไอ นีด อะ เลียเออ เจ๊ต)

Money, it’s a crime
(มันอิ , อิทซ ซา คไรม)
share it fairlybut don’t take a slice of my pie
(แฌ อิท fairlybut ด้อนท์ เทค เก ซไลซ อ็อฝ มาย ไพ)
money, so they say
(มันอิ , โซ เด เซ)
is the root of all evil today
(อีส เดอะ รูท อ็อฝ ออล อี๊วิ้ว ทุเด)
but if you ask for a rise it’s no surprise that they’re
(บัท อิฟ ยู อาซค ฟอ รา ไรส อิทซ โน เซิพไรส แดท เดรว)
giving none away, away, away
(กีฝวิง นัน อะเว , อะเว , อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money คำอ่านไทย Pink Floyd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น