เนื้อเพลง The Universal คำอ่านไทย Blur

This is the next century
(ดีซ ซิส เดอะ เน็คซท เซนเชอะริ)
Where the Universal’s free
(ฮแว ดิ ยูนิเฝอแซ็ล ฟรี)
You can find it anywhere
(ยู แค็น ไฟนด ดิท เอนอิฮแว)
Yes the future’s been sold
(เย็ซ เดอะ ฟยูเชอะ บีน โซลด)
Every night we’re gone
(เอฝริ ไนท เวีย กอน)
And to karioke songs
(แอ็นด ทู karioke ซ็อง)
How we like to sing along
(เฮา วี ไลค ทู ซิง อะลอง)
Though the words are wrong
(โธ เดอะ เวิด แซร์ ร็อง)

It really, really, really could happen [Ooo-ooo-ooh]
(อิท ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ เคิด แฮพเพ็น [ อู้ อู้ อู้ ])
Yes it really, really, really could happen [Ooo-ooo-ooh]
(เย็ซ ซิท ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ เคิด แฮพเพ็น [ อู้ อู้ อู้ ])
When the days they seem to fall through you well just let them go
(ฮเว็น เดอะ เด เด ซีม ทู ฟอล ธรู ยู เว็ล จัซท เล็ท เฑ็ม โก)

[Trumpet solo]
([ ทรัมเพ็ท โซโล ])

No one here is alone
(โน วัน เฮียร อีส อะโลน)
Satellites in every home
(แซทเอะไลท ซิน เอฝริ โฮม)
Yes the Universal’s here
(เย็ซ ดิ ยูนิเฝอแซ็ล เฮียร)
Here for everyone
(เฮียร ฟอ เอ๊วี่วัน)

Every paper that you read
(เอฝริ เพเพอะ แดท ยู เร็ด)
Says tomorrow’s your lucky day
(เซ ทุมอโร ยุร ลัคคิ เด)
Well here’s your lucky day
(เว็ล เฮียร ยุร ลัคคิ เด)

It really, really, really could happen [Ooo-ooo-ooh]
(อิท ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ เคิด แฮพเพ็น [ อู้ อู้ อู้ ])
Yes it really, really, really could happen [Ooo-ooo-ooh]
(เย็ซ ซิท ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ เคิด แฮพเพ็น [ อู้ อู้ อู้ ])
If the days they seem to fall through you well just let them go
(อิฟ เดอะ เด เด ซีม ทู ฟอล ธรู ยู เว็ล จัซท เล็ท เฑ็ม โก)

Well it really, really, really could happen [Ooo-ooo-ooh]
(เว็ล อิท ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ เคิด แฮพเพ็น [ อู้ อู้ อู้ ])
Yes it really, really, really could happen [Ooo-ooo-ooh]
(เย็ซ ซิท ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ เคิด แฮพเพ็น [ อู้ อู้ อู้ ])
When the days they seem to fall through you well just let them go
(ฮเว็น เดอะ เด เด ซีม ทู ฟอล ธรู ยู เว็ล จัซท เล็ท เฑ็ม โก)

Ooo-ooo-ooh
(อู้ อู้ อู้)
Ooo-ooo-ooh
(อู้ อู้ อู้)
Just let them go [Ooo-ooo-ooh]
(จัซท เล็ท เฑ็ม โก [ อู้ อู้ อู้ ])

Ooo-ooo-ooh
(อู้ อู้ อู้)
Ooo-ooo-ooh
(อู้ อู้ อู้)
Just let them go [Ooo-ooo-ooh]
(จัซท เล็ท เฑ็ม โก [ อู้ อู้ อู้ ])

[Song ends on a nice string solo.]
([ ซ็อง เอ็นด ออน อะ ไน๊ซ์ ซทริง โซโล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Universal คำอ่านไทย Blur

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น