เนื้อเพลง Not Enough คำอ่านไทย 3 Doors Down

[Lyrics by Arnold]
([ ลีริค ไบ อาร์โนด ])
[Music By Roberts, Arnold, Harrell and Henderson]
([ มยูสิค ไบ รอบเอิท , อาร์โนด , Harrell แอ็นด Henderson ])
Seven days underpaid gotta Give it up
(เซฝเอ็น เด อันเดอะเพด กอททะ กิฝ อิท อัพ)
Got no time for this life that I’m livin’ up
(ก็อท โน ไทม ฟอ ดีซ ไลฟ แดท แอม ลีฝอิน อัพ)
Shackled down, kicked Around, now slave to the grind
(แชคเคิล เดาน , คิด อะเรานด , เนา ซเลฝ ทู เดอะ ไกรนด)
Need some time for myself I’ll give you anything that you
(นีด ซัม ไทม ฟอ ไมเซลฟ แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แดท ยู)
Want me to But I don’t have the time so
(ว็อนท มี ทู บัท ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม โซ)
I’ll get up with you If you don’t have the time so
(แอล เก็ท อัพ วิฑ ยู อิฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม โซ)
I’ll get up with you If you don’t understand man
(แอล เก็ท อัพ วิฑ ยู อิฟ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด แม็น)
You’ve got to believe There is too much of you but
(ยู๊ฟ ก็อท ทู บิลีฝ แดร์ อีส ทู มัช อ็อฝ ยู บัท)
There is not enough of me There is not enough of me
(แดร์ อีส น็อท อินัฟ อ็อฝ มี แดร์ อีส น็อท อินัฟ อ็อฝ มี)
Same old song world moves On while I’m still in bed
(เซม โอลด ซ็อง เวิลด มูฝ ออน ฮไวล แอม ซทิล อิน เบ็ด)
Meet tomorrow today just to Get ahead
(มีท ทุมอโร ทุเด จัซท ทู เก็ท อะเฮด)
Jump the gun on the run, I’m the only one
(จัมพ เดอะ กัน ออน เดอะ รัน , แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Who thinks that I’m fallin’ behind?
(ฮู ธิงค แดท แอม แฟลลิน บิไฮนด)
I’ll give you anything that You want me to
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แดท ยู ว็อนท มี ทู)
But I don’t have the time So I’ll get up with you
(บัท ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม โซ แอล เก็ท อัพ วิฑ ยู)
If you don’t understand Man you’ve got to believe
(อิฟ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด แม็น ยู๊ฟ ก็อท ทู บิลีฝ)
There is too much of you But there is not enough of me
(แดร์ อีส ทู มัช อ็อฝ ยู บัท แดร์ อีส น็อท อินัฟ อ็อฝ มี)
There is not enough of me
(แดร์ อีส น็อท อินัฟ อ็อฝ มี)
I’ll give you anything that you want me to But I don’t have the time so
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แดท ยู ว็อนท มี ทู บัท ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม โซ)
I’ll Get up with you If you don’t understand man You’ve got to believe
(แอล เก็ท อัพ วิฑ ยู อิฟ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด แม็น ยู๊ฟ ก็อท ทู บิลีฝ)
There is too much of you there Is too much of me
(แดร์ อีส ทู มัช อ็อฝ ยู แดร์ อีส ทู มัช อ็อฝ มี)
I’ll give you anything that you want me to
(แอล กิฝ ยู เอนอิธิง แดท ยู ว็อนท มี ทู)
But I don’t have the time so I’ll Get up with you
(บัท ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม โซ แอล เก็ท อัพ วิฑ ยู)
If you don’t understand man You’ve got to believe
(อิฟ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด แม็น ยู๊ฟ ก็อท ทู บิลีฝ)
There is too much of you but there
(แดร์ อีส ทู มัช อ็อฝ ยู บัท แดร์)
Is not enough of me
(อีส น็อท อินัฟ อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Enough คำอ่านไทย 3 Doors Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น