เนื้อเพลง Just Say Yes คำอ่านไทย The Cure

Say this is it
(เซ ดีซ ซิส อิท)
Don’t say maybe
(ด้อนท์ เซ เมบี)
Don’t say no
(ด้อนท์ เซ โน)
Say this is it
(เซ ดีซ ซิส อิท)
Don’t say hold on
(ด้อนท์ เซ โฮลด ออน)
Don’t say slow
(ด้อนท์ เซ ซโล)
Say this is it
(เซ ดีซ ซิส อิท)
Don’t say next time
(ด้อนท์ เซ เน็คซท ไทม)
Don’t say when
(ด้อนท์ เซ ฮเว็น)
Say this is it
(เซ ดีซ ซิส อิท)
Don’t say later
(ด้อนท์ เซ เลทเออะ)
No don’t say then
(โน ด้อนท์ เซ เด็น)

Just say yes! do it now!
(จัซท เซ เย็ซ ! ดู อิท เนา !)
Let yourself go!
(เล็ท ยุรเซลฟ โก !)
Just leap! don’t look!
(จัซท ลีพ ! ด้อนท์ ลุค !)
Or you’ll never know
(ออ โยว เนฝเวอะ โน)
If you love it
(อิฟ ยู ลัฝ อิท)
You might really love it…
(ยู ไมท ริแอ็ลลิ ลัฝ อิท)
If you love it
(อิฟ ยู ลัฝ อิท)
You might really love it!
(ยู ไมท ริแอ็ลลิ ลัฝ อิท !)

Oh come on and love it!
(โอ คัมมอน แอ็นด ลัฝ อิท !)

Yeah this is it
(เย่ ดีซ ซิส อิท)
Don’t be cautious
(ด้อนท์ บี คอฌัซ)
Don’t think twice
(ด้อนท์ ธิงค ทไวซ)
This is it
(ดีซ ซิส อิท)
Don’t play it safe
(ด้อนท์ พเล อิท เซฟ)
Don’t put it on ice
(ด้อนท์ พัท ดิธ ออน ไอซ)
Yeah this is it
(เย่ ดีซ ซิส อิท)
Don’t chew it over
(ด้อนท์ ชู อิท โอเฝอะ)
No don’t kick it around
(โน ด้อนท์ คิด อิท อะเรานด)
This is it
(ดีซ ซิส อิท)
Don’t wait and see
(ด้อนท์ เวท แอ็นด ซี)
Don’t try to work it out
(ด้อนท์ ทไร ทู เวิค อิท เด้า)

Just say yes! do it now!
(จัซท เซ เย็ซ ! ดู อิท เนา !)
Let yourself go!
(เล็ท ยุรเซลฟ โก !)
Just leap! don’t look!
(จัซท ลีพ ! ด้อนท์ ลุค !)
Or you’ll never know…
(ออ โยว เนฝเวอะ โน)
If you love it
(อิฟ ยู ลัฝ อิท)
You might really love it…
(ยู ไมท ริแอ็ลลิ ลัฝ อิท)
If you love it
(อิฟ ยู ลัฝ อิท)
You might really love it!
(ยู ไมท ริแอ็ลลิ ลัฝ อิท !)

So don’t tell us
(โซ ด้อนท์ เท็ล อัซ)
It could all go wrong
(อิท เคิด ออล โก ร็อง)
No don’t tell us
(โน ด้อนท์ เท็ล อัซ)
It could all be a mess
(อิท เคิด ออล บี อะ เมซ)
Oh don’t tell us
(โอ ด้อนท์ เท็ล อัซ)
It could all be a waste of time
(อิท เคิด ออล บี อะ เวซท อ็อฝ ไทม)
Just say oui! si! sim! da! ja! yow! igen! kylla!
(จัซท เซ oui ! si ! sim ! ดา ! จา ! yow ! igen ! kylla !)
Just say yes!
(จัซท เซ เย็ซ !)

Yes!
(เย็ซ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Say Yes คำอ่านไทย The Cure

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น