เนื้อเพลง Poor Lil’ Rich คำอ่านไทย 50 Cent

I let my watch talk for me, my whip talk for me
(ไอ เล็ท มาย ว็อช ทอค ฟอ มี , มาย ฮวิพ ทอค ฟอ มี)
My gat talk for me, BOW! What up homie
(มาย แกท ทอค ฟอ มี , เบา ! ว็อท อัพ โฮมี)
My watch saying ” hi shorty we can be friends ”
(มาย ว็อช เซอิง ” ไฮ ชอร์ทดิง วี แค็น บี ฟเร็นด “)
My whip saying ” quit playing b*tch, get in ”
(มาย ฮวิพ เซอิง ” ควิท พเลนิ่ง บี *tch , เก็ท อิน “)
My earring saying ” we can hit the mall together ”
(มาย เอียริง เซอิง ” วี แค็น ฮิท เดอะ มอล ทุเกฑเออะ “)
Shorty its only right that we ball together
(ชอร์ทดิง อิทซ โอ๊นลี่ ไรท แดท วี บอล ทุเกฑเออะ)
I’m into bigger things y’all n*ggaz y’all know my style
(แอม อีนทุ บี๊กเกอร์ ธิง ยอล เอ็น *ggaz ยอล โน มาย ซไทล)
Ya wrist bling bling, my sh*t BLING BLOW
(ยา ริซท บลิง บลิง , มาย ฌะ *ที บลิง บโล)
My pinky ring talk it say ” 50, I’m sick ”
(มาย พีงคอิ ริง ทอค อิท เซ ” 50 , แอม ซิค “)
That’s why these n*ggaz is on my d*ck
(แด๊ท ฮไว ฑิส เอ็น *ggaz อีส ออน มาย d*ck)
Some hate me, some love my hits
(ซัม เฮท มี , ซัม ลัฝ มาย ฮิท)
Flex my man, he gon bump my sh*t
(ฟเล็คซ มาย แม็น , ฮี ก็อน บัมพ มาย ฌะ *ที)
See I’m alive man, I really don’t care
(ซี แอม อะไลฝ แม็น , ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แค)
I tell them hoes whatever they wanna hear
(ไอ เท็ล เฑ็ม โฮ ฮว็อทเอฝเออะ เด วอนนา เฮีย)
You try and play me I’ma blaze it in
(ยู ทไร แอ็นด พเล มี แอมอา บเลส อิท อิน)
My chromes cost more than the crib ya momma raised ya in
(มาย คโรม ค็อซท โม แฑ็น เดอะ คริบ ยา มอมมาเรส ยา อิน)

[chorus:]
([ โครัซ : ])
I was a poor n*gga
(ไอ วอส ซา พูร เอ็น *gga)
Now I’m a rich n*gga
(เนา แอม มา ริช เอ็น *gga)
Gettin paper now you can’t tell me sh*t n*gga
(เกดดิน เพเพอะ เนา ยู แค็นท เท็ล มี ฌะ *ที เอ็น *gga)
You can find me in the fo’ dot six n*gga
(ยู แค็น ไฟนด มี อิน เดอะ โฟ ด็อท ซิคซ เอ็น *gga)
In the backseat fondlin ya b*tch n*gga
(อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ fondlin ยา บี *tch เอ็น *gga)
[2x]
([ 2x ])

New York n*ggaz copy n*ggaz like it’s all good
(นยู ยอค เอ็น *ggaz คอพอิ เอ็น *ggaz ไลค อิทซ ซอร์ เกิด)
F*ck around we crip-walkin the wrong hood
(เอฟ *ck อะเรานด วี คริป วอคกิน เดอะ ร็อง ฮุด)
I’m fresh up out the slammer, I ain’t no f*ckin bama
(แอม ฟเร็ฌ อัพ เอ้า เดอะ slammer , ไอ เอน โน เอฟ *ckin bama)
I’m from the wild whody, but I know country grammar
(แอม ฟร็อม เดอะ ไวลด whody , บัท ไอ โน คันทริ กแรมเมอะ)
See me I get it crunk, n*ggaz go head and front
(ซี มี ไอ เก็ท ดิธ ครัก , เอ็น *ggaz โก เฮ็ด แอ็นด ฟรันท)
I go out, pop the trunk, come back, roll out I’m done [yeah]
(ไอ โก เอ้า , พ็อพ เดอะ ทรังค , คัม แบ็ค , โรล เอ้า แอม ดัน [ เย่ ])
My money come in lumps, my pockets got the mumps
(มาย มันอิ คัม อิน ลัมพ , มาย พอคเค็ท ก็อท เดอะ มัมพ)
You see me sitting on dubs, that’s why u mad chump
(ยู ซี มี ซีททิง ออน ดับ , แด๊ท ฮไว ยู แม็ด ชัมพ)
Don’t make me hit ya up, 50 cent will split ya up
(ด้อนท์ เมค มี ฮิท ยา อัพ , 50 เซ็นท วิล ซพลิท ยา อัพ)
I lay you down, them carnids will come and get ya up
(ไอ เล ยู เดาน , เฑ็ม carnids วิล คัม แอ็นด เก็ท ยา อัพ)
See 50 play fa keeps, and 50 stay wit heat
(ซี 50 พเล ฟา คีพ , แอ็นด 50 ซเท วิท ฮีท)
I can’t go commercial, they love me in the street
(ไอ แค็นท โก ค็อมเมอแฌ็ล , เด ลัฝ มี อิน เดอะ ซทรีท)
I’m real bloody man, the hood love me man
(แอม ริแอ็ล บลัดอิ แม็น , เดอะ ฮุด ลัฝ มี แม็น)
Don’t make me show up in ya crib like bro-man
(ด้อนท์ เมค มี โฌ อัพ อิน ยา คริบ ไลค โบรแม็น)
Locked up in a pen, I still do my thang
(ล็อค อัพ อิน อะ เพ็น , ไอ ซทิล ดู มาย เตง)
CO screaming shut the f*ck up in the pen
(โค ซครีมอิง ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ อิน เดอะ เพ็น)

[chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

I’m in the Benz on Monday, the BM on Tuesday
(แอม อิน เดอะ เบนซฺออน มันดิ , เดอะ BM ออน ทยูสดิ)
Range on Wednesday, Thursday I’m in the hooptay
(เรนจ ออน เวนสดิ , เธิสดิ แอม อิน เดอะ hooptay)
Porsche on Friday, I do things my way
(โพช ออน ฟไรดิ , ไอ ดู ธิง มาย เว)
Vipe or Vette, I tear up the highway
(Vipe ออ เวดทฺ, ไอ เทีย อัพ เดอะ ไฮฮเวย์)
Shorty she can tell ya about my d*ck game
(ชอร์ทดิง ชี แค็น เท็ล ยา อะเบาท มาย d*ck เกม)
But she don’t know me, she only know my nickname
(บัท ชี ด้อนท์ โน มี , ชี โอ๊นลี่ โน มาย นีคเนม)
Left the hood and came back, damn sh*t changed
(เล็ฟท เดอะ ฮุด แอ็นด เคม แบ็ค , แด็ม ฌะ *ที เชนจ)
These young boys, they done got they own work, mayn
(ฑิส ยัง บอย , เด ดัน ก็อท เด โอน เวิค , เมน)

[chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Poor Lil’ Rich คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น