เนื้อเพลง The Package คำอ่านไทย A Perfect Circle

Clever got me this far
(คเลฝเออะ ก็อท มี ดีซ ฟา)
Then tricky got me in
(เด็น ทรีคคิ ก็อท มี อิน)
I am what I’m after
(ไอ แอ็ม ว็อท แอม อาฟเทอะ)
I don’t need another friend
(ไอ ด้อนท์ นีด แอะนัธเออะ ฟเร็นด)
Smile and drop the cliche
(ซไมล แอ็นด ดร็อพ เดอะ คลิเฌ)
Till you think I’m listening
(ทิล ยู ธิงค แอม ลิเซินนิง)
I take just what I came for
(ไอ เทค จัซท ว็อท ไอ เคม ฟอ)
Then I’m out the door again
(เด็น แอม เอ้า เดอะ โด อะเกน)

Peripheral long the package
(เพะรีฟเออะแร็ล ล็อง เดอะ แพคคิจ)
Don’t care to settle in
(ด้อนท์ แค ทู เซ็ทเทิ่ล อิน)
Time to feed the monster
(ไทม ทู ฟี เดอะ มอนซเทอะ)
I don’t need another friend
(ไอ ด้อนท์ นีด แอะนัธเออะ ฟเร็นด)
Comfort is a mystery
(คัมเฟิท อีส ซา มีซเทอะริ)
Crawling out of my own skin
(คอลลิง เอ้า อ็อฝ มาย โอน ซคิน)
Just give me what I came for, then I’m out the door again
(จัซท กิฝ มี ว็อท ไอ เคม ฟอ , เด็น แอม เอ้า เดอะ โด อะเกน)

Lie to get what I came for
(ไล ทู เก็ท ว็อท ไอ เคม ฟอ)
Lie to get just what I need
(ไล ทู เก็ท จัซท ว็อท ไอ นีด)
Lie to get what I crave
(ไล ทู เก็ท ว็อท ไอ คเรฝ)
Lie and smile to get what’s mine
(ไล แอ็นด ซไมล ทู เก็ท ว็อท ไมน)

I am what I’m after
(ไอ แอ็ม ว็อท แอม อาฟเทอะ)
I don’t need another friend
(ไอ ด้อนท์ นีด แอะนัธเออะ ฟเร็นด)
Nod and watch your lips move
(น็อด แอ็นด ว็อช ยุร ลิพ มูฝ)
If you need me to pretend
(อิฟ ยู นีด มี ทู พริเทนด)
Because clever got me this far
(บิคอส คเลฝเออะ ก็อท มี ดีซ ฟา)
Then tricky got me in
(เด็น ทรีคคิ ก็อท มี อิน)
I’ll take just what I came for
(แอล เทค จัซท ว็อท ไอ เคม ฟอ)
Then I’m out the door again
(เด็น แอม เอ้า เดอะ โด อะเกน)

Lie to get what I came for
(ไล ทู เก็ท ว็อท ไอ เคม ฟอ)
Lie to get what I need now
(ไล ทู เก็ท ว็อท ไอ นีด เนา)
Lie to get what I’m craving
(ไล ทู เก็ท ว็อท แอม เครวิง)
Lie and smile to get what’s mine
(ไล แอ็นด ซไมล ทู เก็ท ว็อท ไมน)

Give this to me
(กิฝ ดีซ ทู มี)
Mine, mine, mine
(ไมน , ไมน , ไมน)
Take what’s mine
(เทค ว็อท ไมน)
Mine, mine, mine
(ไมน , ไมน , ไมน)
Take what’s mine
(เทค ว็อท ไมน)
Mine, mine, mine
(ไมน , ไมน , ไมน)

Lie to get what I came for
(ไล ทู เก็ท ว็อท ไอ เคม ฟอ)
Lie to get what I need now
(ไล ทู เก็ท ว็อท ไอ นีด เนา)
Lie to get what I’m craving
(ไล ทู เก็ท ว็อท แอม เครวิง)
Lie to smile and get what’s mine
(ไล ทู ซไมล แอ็นด เก็ท ว็อท ไมน)

Give this to me
(กิฝ ดีซ ทู มี)
Take what’s mine
(เทค ว็อท ไมน)
Mine, mine, mine
(ไมน , ไมน , ไมน)
Take what’s mine
(เทค ว็อท ไมน)
Give this to me
(กิฝ ดีซ ทู มี)

Take what’s mine, take what’s mine, mine…
(เทค ว็อท ไมน , เทค ว็อท ไมน , ไมน)
Take what’s mine, take what’s mine, take what’s mine,
(เทค ว็อท ไมน , เทค ว็อท ไมน , เทค ว็อท ไมน ,)
This is mine, mine, mine [whispered]
(ดีซ ซิส ไมน , ไมน , ไมน [ ฮวีซเพอะ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Package คำอ่านไทย A Perfect Circle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น