เนื้อเพลง Mysterious Ways คำอ่านไทย U2

Johnny take a walk with your sister the moon
(จอนนิ เทค เก วอค วิฑ ยุร ซีซเทอะ เดอะ มูน)
Let her pale light in to fill up your room
(เล็ท เฮอ เพล ไลท อิน ทู ฟิล อัพ ยุร รุม)
You’ve been living underground
(ยู๊ฟ บีน ลีฝอิง อันเดิกเรานด)
Eating from a can
(อีสดิง ฟร็อม มา แค็น)
You’ve been running away
(ยู๊ฟ บีน รันนิง อะเว)
From what you don’t understand…
(ฟร็อม ว็อท ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Love
(ลัฝ)

She’s slippy
(ชี slippy)
You’re sliding down
(ยัวร์ สลายดิง เดาน)
She’ll be there when you hit the ground
(เฌ็ล บี แดร์ ฮเว็น ยู ฮิท เดอะ กเรานด)

It’s alright, it’s alright, it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
She moves in mysterious ways
(ชี มูฝ ซิน มิซเทียเรียซ เว)
It’s alright, it’s alright, it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
She moves in mysterious ways
(ชี มูฝ ซิน มิซเทียเรียซ เว)

Johnny take a dive with your sister in the rain
(จอนนิ เทค เก ไดฝ วิฑ ยุร ซีซเทอะ อิน เดอะ เรน)
Let her talk about the things you can’t explain
(เล็ท เฮอ ทอค อะเบาท เดอะ ธิง ยู แค็นท เอ็คซพเลน)
To touch is to heal
(ทู ทั๊ช อีส ทู ฮีล)
To hurt is to steal
(ทู เฮิท อีส ทู ซทีล)
If you want to kiss the sky
(อิฟ ยู ว็อนท ทู คิซ เดอะ ซไค)
Better learn how to kneel
(เบทเทอะ เลิน เฮา ทู นีล)

[On your knees boy]
([ ออน ยุร นี บอย ])

She’s the wave
(ชี เดอะ เวฝ)
She turns the tide
(ชี เทิน เดอะ ไทด)
She sees the man inside the child
(ชี ซี เดอะ แม็น อีนไซด เดอะ ไชล)

It’s alright, it’s alright, it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
She moves in mysterious ways
(ชี มูฝ ซิน มิซเทียเรียซ เว)
It’s alright, it’s alright, it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
She moves in mysterious ways
(ชี มูฝ ซิน มิซเทียเรียซ เว)
It’s alright, it’s alright, it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
Lift my days, light up my nights
(ลิฟท มาย เด , ไลท อัพ มาย ไนท)

One day you will look…back
(วัน เด ยู วิล ลุค แบ็ค)
And you’ll see…where
(แอ็นด โยว ซี ฮแว)
You were held…how
(ยู เวอ เฮ็ลด เฮา)
By this love…while
(ไบ ดีซ ลัฝ ฮไวล)
You could stand…there
(ยู เคิด ซแท็นด แดร์)
You could move on this moment
(ยู เคิด มูฝ ออน ดีซ โมเม็นท)
Follow this feeling
(ฟอลโล ดีซ ฟีลอิง)

It’s alright, it’s alright, it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
She moves in mysterious ways
(ชี มูฝ ซิน มิซเทียเรียซ เว)
It’s alright, it’s alright, it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
She moves in mysterious ways
(ชี มูฝ ซิน มิซเทียเรียซ เว)
It’s alright, it’s alright, it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)

We move through miracle days
(วี มูฝ ธรู มิ๊ราเคิ่ล เด)
Spirit moves in mysterious ways
(ซพีริท มูฝ ซิน มิซเทียเรียซ เว)
She moves with it
(ชี มูฝ วิฑ อิท)
She moves with it
(ชี มูฝ วิฑ อิท)
Lift my days, light up my nights
(ลิฟท มาย เด , ไลท อัพ มาย ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mysterious Ways คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น