เนื้อเพลง Fire Bomb คำอ่านไทย Rihanna

Yeah
(เย่)
Whoa
(โว้ว)
Gunfire left a hole
(Gunfire เล็ฟท ดา โฮล)
In the tank
(อิน เดอะ แท็งค)
Losing gasoline
(โรซิง แกซโอะลีน)

Fire is on my trail
(ไฟร อีส ออน มาย ทเรล)
And he’s after me
(แอ็นด อีส อาฟเทอะ มี)
Hope it dont get here
(โฮพ อิท ด้อนท์ เก็ท เฮียร)
Before I get where Im going
(บิโฟ ไอ เก็ท ฮแว แอม โกอิ้ง)
I gotta get where Im going
(ไอ กอททะ เก็ท ฮแว แอม โกอิ้ง)
Take off my mask to breathe
(เทค ออฟฟ มาย มาซค ทู บรีฑ)

You couldve been a apart of a
(ยู คูดดิฝ บีน อะ อะพาท อ็อฝ อะ)
Masterpiece
(Masterpiece)
Fluid in the breaks
(ฟลูอิด อิน เดอะ บเรค)
Was the last to leave
(วอส เดอะ ลาซท ทู ลีฝ)
Thats the thing
(แด๊ท เดอะ ธิง)

Where I’m going
(ฮแว แอม โกอิ้ง)
I dont need my breaks
(ไอ ด้อนท์ นีด มาย บเรค)
Cant wait to see your face
(แค็นท เวท ทู ซี ยุร เฟซ)
When your front windows break
(ฮเว็น ยุร ฟรันท วีนโด บเรค)
And I come crashing through
(แอ็นด ดาย คัม แคร๊ชชิง ธรู)

The lovers need to clear the road
(เดอะ ลัฝเออะ นีด ทู คเลีย เดอะ โรด)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
Cause this thing is ready to blow
(คอส ดีซ ธิง อีส เรดอิ ทู บโล)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)

I just wanna set you on fire
(ไอ จัซท วอนนา เซ็ท ยู ออน ไฟร)
So I wont have to burn alone
(โซ ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู เบิน อะโลน)
Then you
(เด็น ยู)
Then youll know where
(เด็น โยว โน ฮแว)
I’m coming from
(แอม คัมอิง ฟร็อม)
Fire bomb
(ไฟร บ็อม)
Fire bomb
(ไฟร บ็อม)

Seems cold
(ซีม โคลด)
But baby no
(บัท เบบิ โน)
Doesnt have to be
(ดัสอินท แฮ็ฝ ทู บี)
Microwaving our medal tragedy
(Microwavings เอ๊า เม๊ดอล ทแรจเอะดิ)
Watching it burn and
(วัทชิง อิท เบิน แอ็นด)
Its beautiful and its blue
(อิทซ บยูทิฟุล แอ็นด อิทซ บลู)
And its beautiful
(แอ็นด อิทซ บยูทิฟุล)
When its through
(ฮเว็น อิทซ ธรู)
Its the other half of me
(อิทซ ดิ อัฑเออะ ฮาล์ฟ อ็อฝ มี)

I didnt do it
(ไอ ดิ๊นอิน ดู อิท)
You lit the match for me
(ยู ลิท เดอะ แม็ช ฟอ มี)
Now were flying
(เนา เวอ ฟไลอิง)
From the blast, baby
(ฟร็อม เดอะ บลาซท , เบบิ)
Thats the thing
(แด๊ท เดอะ ธิง)

Where were going
(ฮแว เวอ โกอิ้ง)
We dont need no breaks
(วี ด้อนท์ นีด โน บเรค)
Cant wait to see your face
(แค็นท เวท ทู ซี ยุร เฟซ)
When your front windows break
(ฮเว็น ยุร ฟรันท วีนโด บเรค)
And I come crashing through
(แอ็นด ดาย คัม แคร๊ชชิง ธรู)

The lovers need to clear the road
(เดอะ ลัฝเออะ นีด ทู คเลีย เดอะ โรด)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
Cause this thing is ready to blow
(คอส ดีซ ธิง อีส เรดอิ ทู บโล)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)

I just wanna set you on fire
(ไอ จัซท วอนนา เซ็ท ยู ออน ไฟร)
So I wont have to burn alone
(โซ ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู เบิน อะโลน)
Then you
(เด็น ยู)
Then youll know where
(เด็น โยว โน ฮแว)
Im coming from
(แอม คัมอิง ฟร็อม)
Fire bomb
(ไฟร บ็อม)
Fire bomb
(ไฟร บ็อม)

Baby we were killing them
(เบบิ วี เวอ คีลลิง เฑ็ม)
They couldnt handle the millionth degree
(เด คูดซึ่น แฮ๊นเดิ้ล เดอะ มีลยันธ ดิกรี)
We were criminals
(วี เวอ ครีมอิแน็ล)
As we were burning
(แอ็ส วี เวอ เบรินนิง)
The world called the police
(เดอะ เวิลด คอล เดอะ โพะลีซ)
Fire department, ambulance
(ไฟร ดิพาทเม็นท , แอมบิวแล็นซ)
You can call me crazy cause I believe
(ยู แค็น คอล มี คเรสิ คอส ไอ บิลีฝ)
The only move for me and you
(ดิ โอ๊นลี่ มูฝ ฟอ มี แอ็นด ยู)
Is to go out blazing
(อีส ทู โก เอ้า บเลสอิง)

The lovers need to clear the road
(เดอะ ลัฝเออะ นีด ทู คเลีย เดอะ โรด)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
Cause this thing is ready to blow
(คอส ดีซ ธิง อีส เรดอิ ทู บโล)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)

I just wanna set you on fire
(ไอ จัซท วอนนา เซ็ท ยู ออน ไฟร)
So I wont have to burn alone
(โซ ไอ ว็อนท แฮ็ฝ ทู เบิน อะโลน)
Then you
(เด็น ยู)
Then youll know where
(เด็น โยว โน ฮแว)
Im coming from
(แอม คัมอิง ฟร็อม)
Fire bomb
(ไฟร บ็อม)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
Fire bomb
(ไฟร บ็อม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fire Bomb คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น