เนื้อเพลง I Have Confidence คำอ่านไทย Julie Andrews

Maria
(มาเรีย)
Portia Nelson, Irwin Kostal, Rodgers & Hammerstein, Julie Andrews, Marni Nixon
(โพฌะ เนลซัน , เออวิน ครอสเตล , รอตเจอร์ & เฮมเมอร์สเตน , จูรี แอนดรู , มาร์นี นิกสัน)

What will this day be like? I wonder.
(ว็อท วิล ดีซ เด บี ไลค ไก วันเดอะ)
What will my future be? I wonder.
(ว็อท วิล มาย ฟยูเชอะ บี ไอ วันเดอะ)
It could be so exciting to be out in the world, to be free
(อิท เคิด บี โซ เอ็คไซทอิง ทู บี เอ้า อิน เดอะ เวิลด , ทู บี ฟรี)
My heart should be wildly rejoicing
(มาย ฮาท เชิด บี ไวลลิ ริจอยซอิง)
Oh, what’s the matter with me?
(โอ , ว็อท เดอะ แมทเทอะ วิฑ มี)

I’ve always longed for adventure
(แอฝ ออลเว ล็อง ฟอ แอ็ดเฝนเชอะ)
To do the things I’ve never dared
(ทู ดู เดอะ ธิง แอฝ เนฝเวอะ แด)
And here I’m facing adventure
(แอ็นด เฮียร แอม เฟซอิง แอ็ดเฝนเชอะ)
Then why am I so scared
(เด็น ฮไว แอ็ม ไอ โซ ซคา)

A captain with seven children
(อะ แคพทิน วิฑ เซฝเอ็น ชีลดเร็น)
What’s so fearsome about that?
(ว็อท โซ เฟียซัม อะเบาท แดท)

Oh, I must stop these doubts, all these worries
(โอ , ไอ มัซท ซท็อพ ฑิส เดาท , ออล ฑิส วอรีสฺ)
If I don’t I just know I’ll turn back
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ไอ จัซท โน แอล เทิน แบ็ค)
I must dream of the things I am seeking
(ไอ มัซท ดรีม อ็อฝ เดอะ ธิง ซาย แอ็ม ซีคิง)
I am seeking the courage I lack
(ไอ แอ็ม ซีคิง เดอะ เคอริจ ไอ แล็ค)

The courage to serve them with reliance
(เดอะ เคอริจ ทู เซิฝ เฑ็ม วิฑ ริไลแอ็นซ)
Face my mistakes without defiance
(เฟซ มาย มิซเทค วิเฑาท ดิไฟแอ็นซ)
Show them I’m worthy
(โฌ เฑ็ม แอม เวอฑิ)
And while I show them
(แอ็นด ฮไวล ไอ โฌ เฑ็ม)
I’ll show me
(แอล โฌ มี)

So, let them bring on all their problems
(โซ , เล็ท เฑ็ม บริง ออน ออล แด พรอบเล็ม)
I’ll do better than my best
(แอล ดู เบทเทอะ แฑ็น มาย เบ็ซท)
I have confidence they’ll put me to the test
(ไอ แฮ็ฝ คอนฟิเด็นซ เด๊ว พัท มี ทู เดอะ เท็ซท)
But I’ll make them see I have confidence in me
(บัท แอล เมค เฑ็ม ซี ไอ แฮ็ฝ คอนฟิเด็นซ อิน มี)

Somehow I will impress them
(ซัมฮาว ไอ วิล อิมพเรซ เฑ็ม)
I will be firm but kind
(ไอ วิล บี เฟิม บัท ไคนด)
And all those children [Heaven bless them!]
(แอ็นด ออล โฑส ชีลดเร็น [ เฮฝเอ็น บเล็ซ เฑ็ม ! ])
They will look up to me
(เด วิล ลุค อัพ ทู มี)

And mind me with each step I am more certain
(แอ็นด ไมนด มี วิฑ อีช ซเท็พ ไอ แอ็ม โม เซอทิน)
Everything will turn out fine
(เอ๊วี่ติง วิล เทิน เอ้า ไฟน)
I have confidence the world can all be mine
(ไอ แฮ็ฝ คอนฟิเด็นซ เดอะ เวิลด แค็น ออล บี ไมน)
They’ll have to agree I have confidence in me
(เด๊ว แฮ็ฝ ทู อักรี ไอ แฮ็ฝ คอนฟิเด็นซ อิน มี)

I have confidence in sunshine
(ไอ แฮ็ฝ คอนฟิเด็นซ อิน ซันชาย)
I have confidence in rain
(ไอ แฮ็ฝ คอนฟิเด็นซ อิน เรน)
I have confidence that spring will come again
(ไอ แฮ็ฝ คอนฟิเด็นซ แดท ซพริง วิล คัม อะเกน)
Besides which you see I have confidence in me
(บิไซด ฮวิช ยู ซี ไอ แฮ็ฝ คอนฟิเด็นซ อิน มี)

Strength doesn’t lie in numbers
(ซทเร็งธ ดัสอินท ไล อิน นัมเบอะ)
Strength doesn’t lie in wealth
(ซทเร็งธ ดัสอินท ไล อิน เว็ลธ)
Strength lies in nights of peaceful slumbers
(ซทเร็งธ ไล ซิน ไนท อ็อฝ พีซฟุล ซลัมเบอะ)
When you wake up — Wake Up!
(ฮเว็น ยู เวค อัพ เวค อัพ !)

It tells me all I trust I lead my heart to
(อิท เท็ล มี ออล ไอ ทรัซท ไอ เล็ด มาย ฮาท ทู)
All I trust becomes my own
(ออล ไอ ทรัซท บิคัม มาย โอน)
I have confidence in confidence alone
(ไอ แฮ็ฝ คอนฟิเด็นซ อิน คอนฟิเด็นซ อะโลน)
[Oh help!]
([ โอ เฮ็ลพ ! ])

I have confidence in confidence alone
(ไอ แฮ็ฝ คอนฟิเด็นซ อิน คอนฟิเด็นซ อะโลน)
Besides which you see I have confidence in me!
(บิไซด ฮวิช ยู ซี ไอ แฮ็ฝ คอนฟิเด็นซ อิน มี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Have Confidence คำอ่านไทย Julie Andrews

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น