เนื้อเพลง Greatest Day คำอ่านไทย Take That

Today this could be, the greatest day of our lives
(ทุเด ดีซ เคิด บี , เดอะ เกสเดด เด อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
Before it all ends, before we run out of time
(บิโฟ อิท ดอร์ เอ็นด , บิโฟ วี รัน เอ้า อ็อฝ ไทม)
Stay close to me, Stay close to me
(ซเท คโลส ทู มี , ซเท คโลส ทู มี)
Watch the world come alive tonight
(ว็อช เดอะ เวิลด คัม อะไลฝ ทุไนท)
Stay close to me.
(ซเท คโลส ทู มี)

Tonight this could be the greatest night of our lives
(ทุไนท ดีซ เคิด บี เดอะ เกสเดด ไนท อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
Let’s make a new start, The future is ours to find
(เล็ท เมค เก นยู ซทาท , เดอะ ฟยูเชอะ อีส เอ๊า ทู ไฟนด)
Can you see it, can you see it in my eyes
(แค็น ยู ซี อิท , แค็น ยู ซี อิท อิน มาย ไอ)
Can you feel it now, can you hold it in your arms tonight
(แค็น ยู ฟีล อิท เนา , แค็น ยู โฮลด ดิท อิน ยุร อาม ทุไนท)
Hold on Hold on, Hold on Hold on [Tonight]
(โฮลด ออน โฮลด ออน , โฮลด ออน โฮลด ออน [ ทุไนท ])
Hold On Hold on
(โฮลด ออน โฮลด ออน)

Oh stay close to me [Hold On]
(โอ ซเท คโลส ทู มี [ โฮลด ออน ])
Stay close to me
(ซเท คโลส ทู มี)
Watch the world come alive tonight
(ว็อช เดอะ เวิลด คัม อะไลฝ ทุไนท)
stay closes me
(ซเท คโลส มี)

Ooooooh Hold your head high, [Hold On]
(อู้ โฮลด ยุร เฮ็ด ไฮ , [ โฮลด ออน ])
Arms open wide
(อาม โอเพ็น ไวด)
Yea the world starts to come alive when you stay close it me
(เย เดอะ เวิลด ซทาท ทู คัม อะไลฝ ฮเว็น ยู ซเท คโลส อิท มี)

Today this could be the greatest day of our lives
(ทุเด ดีซ เคิด บี เดอะ เกสเดด เด อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
Today this could be the greatest day of our lives
(ทุเด ดีซ เคิด บี เดอะ เกสเดด เด อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

Oooooh and the world comes alive and the world comes alive and the would
(อูฮู แอ็นด เดอะ เวิลด คัม อะไลฝ แอ็นด เดอะ เวิลด คัม อะไลฝ แอ็นด เดอะ เวิด)
comes alive oh oh oooooh
(คัม อะไลฝ โอ โอ อูฮู)
stay cloes to me [and the world comes alive] hold on
(ซเท cloes ทู มี [ แอ็นด เดอะ เวิลด คัม อะไลฝ ] โฮลด ออน)
stay close to me [and the world comes alive]
(ซเท คโลส ทู มี [ แอ็นด เดอะ เวิลด คัม อะไลฝ ])
watch the world come alive tonight stay close to me [Hold on]
(ว็อช เดอะ เวิลด คัม อะไลฝ ทุไนท ซเท คโลส ทู มี [ โฮลด ออน ])
oh stay cloes to me and the would comes alive stay close to me and the
(โอ ซเท cloes ทู มี แอ็นด เดอะ เวิด คัม อะไลฝ ซเท คโลส ทู มี แอ็นด เดอะ)
world comes alive
(เวิลด คัม อะไลฝ)

watch the world come alive tonight [stay close to me] oh oh ohoooo
(ว็อช เดอะ เวิลด คัม อะไลฝ ทุไนท [ ซเท คโลส ทู มี ] โอ โอ ohoooo)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Greatest Day คำอ่านไทย Take That

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น