เนื้อเพลง One Call Away คำอ่านไทย Chingy feat Jason Weaver

[J/Weav]
([ เจ /Weav ])
Ooh, yea yea
(อู้ , เย เย)
DTP, how we do
(DTP , เฮา วี ดู)
Call you and you can call me
(คอล ยู แอ็นด ยู แค็น คอล มี)
Whatever you wanna do baby
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู วอนนา ดู เบบิ)

[Chorus – J/Weav & [Chingy] x4:]
([ โครัซ เจ /Weav & [ Chingy ] x4 : ])
[You, could, roll, wit, me]
([ ยู , เคิด , โรล , วิท , มี ])
Gimme a call if you wanna come roll with me
(กีมมิ อะ คอล อิฟ ยู วอนนา คัม โรล วิฑ มี)
[If you was my baby]
([ อิฟ ยู วอส มาย เบบิ ])
I’m only one call away
(แอม โอ๊นลี่ วัน คอล อะเว)
[You, could, roll, wit, me]
([ ยู , เคิด , โรล , วิท , มี ])
Gimme a call if you wanna come roll with me
(กีมมิ อะ คอล อิฟ ยู วอนนา คัม โรล วิฑ มี)
[If you was my lady]
([ อิฟ ยู วอส มาย เลดิ ])
I’m only one call away
(แอม โอ๊นลี่ วัน คอล อะเว)

[Chingy]
([ Chingy ])
It was weird how we met, huh
(อิท วอส เวียด เฮา วี เม็ท , ฮู)
She was wit her mom in Bank America
(ชี วอส วิท เฮอ มัม อิน แบ็งค อะเมริคะ)
I’m wit my son cashin the check
(แอม วิท มาย ซัน cashin เดอะ เช็ค)
So I asked outta respect [uh]
(โซ ไอ อาซค เอ๊าตา ริซเพคท [ อา ])
Would she like to explore the world up high
(เวิด ชี ไลค ทู เอ็คซพโล เดอะ เวิลด อัพ ไฮ)
We can fly in my jet
(วี แค็น ฟไล อิน มาย เจ๊ต)
Her reply was ” Yes, can I ask you somethin’? ”
(เฮอ ริพไล วอส ” เย็ซ , แค็น นาย อาซค ยู ซัมติน “)
I seen it in her eye, mama lookin like all I wanted was sex
(ไอ ซีน หนิด อิน เฮอ ไอ , มามะ ลุคกิน ไลค ออล ไอ ว็อนท วอส เซ็คซ)
Then moved to the next [that ain’t true] but it was something
(เด็น มูฝ ทู เดอะ เน็คซท [ แดท เอน ทรู ] บัท ดิธ วอส ซัมติง)
about this girl’s style that make me feel no regrets
(อะเบาท ดีซ เกิล ซไทล แดท เมค มี ฟีล โน ริกเรท)
We started off casual; walks through the park
(วี ซทาท ออฟฟ แคฉอวล ; วอค ธรู เดอะ พาค)
Candle light dinners by dark, I’m thinkin smart [smart]
(แค๊นเดิ้ล ไลท ดีนเนอะ ไบ ดาค , แอม ติ้งกิน ซมาท [ ซมาท ])
Afraid she might think I’m in a rush
(อัฟเรด ชี ไมท ธิงค แอม อิน อะ รัฌ)
To touch, crush and be up, but baby I ain’t on that stuff
(ทู ทั๊ช , ครัฌ แอ็นด บี อัพ , บัท เบบิ ไอ เอน ออน แดท ซทัฟ)
Dropped her off and told her call me up, we can talk
(ดร็อพ เฮอ ออฟฟ แอ็นด โทลด เฮอ คอล มี อัพ , วี แค็น ทอค)
Conversate about political subjects whatever’s sparks
(Conversate อะเบาท โพะลีทอิแค็ล ซับเจคท ฮว็อทเอฝเออะ ซพาค)
So I zoomed off, lookin by and my phone rang
(โซ ไอ สูม ออฟฟ , ลุคกิน ไบ แอ็นด มาย โฟน แร็ง)
It was her in the shower, [she said] she said ” I couldn’t do without ya ”
(อิท วอส เฮอ อิน เดอะ เฌาเออะ , [ ชี เซ็ด ] ชี เซ็ด ” ไอ คูดซึ่น ดู วิเฑาท ยา “)
Then I said. . .
(เด็น นาย เซ็ด)

[Chorus – J/Weav & [Chingy] x4:]
([ โครัซ เจ /Weav & [ Chingy ] x4 : ])
[You, could, roll, wit, me]
([ ยู , เคิด , โรล , วิท , มี ])
Gimme a call if you wanna come roll with me
(กีมมิ อะ คอล อิฟ ยู วอนนา คัม โรล วิฑ มี)
[If you was my baby]
([ อิฟ ยู วอส มาย เบบิ ])
I’m only one call away
(แอม โอ๊นลี่ วัน คอล อะเว)

[Chingy]
([ Chingy ])
The next day I’m with the fellas at the cage playing ball
(เดอะ เน็คซท เด แอม วิฑ เดอะ เฟลลา แอ็ท เดอะ เคจ พเลนิ่ง บอล)
Here she comes wit her friends they posted up on the wall
(เฮียร ชี คัม วิท เฮอ ฟเร็นด เด โพซท อัพ ออน เดอะ วอล)
Now I’m showing out, trynta dunk trynta dribble break fast
(เนา แอม โชว์วิง เอ้า , trynta dunk trynta ดริ๊บเบิล บเรค ฟัซท)
Through the middle just to see her smile and giggle
(ธรู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล จัซท ทู ซี เฮอ ซไมล แอ็นด กิ๊กเกิล)
Game over I approched her wit a kiss on the cheek
(เกม โอเฝอะ ไอ approched เฮอ วิท ดา คิซ ออน เดอะ ชีค)
The homeboys lookin at me sayin ” Lil Howard you weak ”
(เดอะ โฮมบอย ลุคกิน แอ็ท มี เซย์อิน ” ลิล Howard ยู วีค “)
But you know how that go, what I got they want
(บัท ยู โน เฮา แดท โก , ว็อท ไอ ก็อท เด ว็อนท)
What I got I flaunt, never mess wit it, please don’t
(ว็อท ไอ ก็อท ไอ ฟลอนท , เนฝเวอะ เมซ วิท ดิธ , พลีส ด้อนท์)
Told her ” I’m going home ” she asked can she go too
(โทลด เฮอ ” แอม โกอิ้ง โฮม ” ชี อาซค แค็น ชี โก ทู)
I’m like ” Yeah boo, I can’t see me without you ”
(แอม ไลค ” เย่ บู , ไอ แค็นท ซี มี วิเฑาท ยู “)
Got thurr, I took a shower jumped out she in the bed
(ก็อท thurr , ไอ ทุค กา เฌาเออะ จัมพ เอ้า ชี อิน เดอะ เบ็ด)
With a see-through thong said I looked at her and said. . .
(วิฑ อะ ซี ธรู ธอง เซ็ด ดาย ลุค แอ็ท เฮอ แอ็นด เซ็ด)

[Chorus – J/Weav & [Chingy] x4:]
([ โครัซ เจ /Weav & [ Chingy ] x4 : ])
[You, could, roll, wit, me]
([ ยู , เคิด , โรล , วิท , มี ])
Gimme a call if you wanna come roll with me
(กีมมิ อะ คอล อิฟ ยู วอนนา คัม โรล วิฑ มี)
[If you was my baby]
([ อิฟ ยู วอส มาย เบบิ ])
I’m only one call away
(แอม โอ๊นลี่ วัน คอล อะเว)
[You, could, roll, wit, me]
([ ยู , เคิด , โรล , วิท , มี ])
Gimme a call if you wanna come roll with me
(กีมมิ อะ คอล อิฟ ยู วอนนา คัม โรล วิฑ มี)
[If you was my lady]
([ อิฟ ยู วอส มาย เลดิ ])
I’m only one call away
(แอม โอ๊นลี่ วัน คอล อะเว)

[Chingy]
([ Chingy ])
Girl recognize game, before game recognize you
(เกิล เรคอ็อกไนส เกม , บิโฟ เกม เรคอ็อกไนส ยู)
You’re dealin wit a player, true
(ยัวร์ ดิลลินวิท ดา เพย์เยอร์ , ทรู)
Now whatchu wanna do?
(เนา วอทชู วอนนา ดู)
We can kick it and go puff on a bluuunt
(วี แค็น คิด อิท แอ็นด โก พัฟ ออน อะ bluuunt)
Oh you don’t smoke? Grab a pint of Hen’ then we can get druuunk
(โอ ยู ด้อนท์ ซโมค กแร็บ อะ ไพนท อ็อฝ เฮ็น เด็น วี แค็น เก็ท druuunk)
It’s up to you, I’m the man but baby just let me know
(อิทซ อัพ ทู ยู , แอม เดอะ แม็น บัท เบบิ จัซท เล็ท มี โน)
Cuz if you got an attitude I could treat you just like a hoe
(คัซ อิฟ ยู ก็อท แอน แอททิทยูด ไอ เคิด ทรีท ยู จัซท ไลค เก โฮ)
Get to rollin wit me baby, hop in there’s enough room
(เก็ท ทู โรลลิน วิท มี เบบิ , ฮ็อพ อิน แดร์ อินัฟ รุม)
We can gaze at the stars that shine like the moon
(วี แค็น เกส แอ็ท เดอะ ซทา แดท ไฌน ไลค เดอะ มูน)
Gimme a chance to show ya, and a chance to know ya
(กีมมิ อะ ชานซ ทู โฌ ยา , แอ็นด อะ ชานซ ทู โน ยา)
Just be true, and there’s nothing I won’t do, for ya
(จัซท บี ทรู , แอ็นด แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู , ฟอ ยา)
Some women like to play it foul [foul]
(ซัม วีมเอิน ไลค ทู พเล อิท เฟาล [ เฟาล ])
But them the kind I put in the place of a child [child]
(บัท เฑ็ม เดอะ ไคนด ดาย พัท อิน เดอะ พเลซ อ็อฝ อะ ไชล [ ไชล ])
Don’t worry be happy and smile and. . .
(ด้อนท์ เวอริ บี แฮพพิ แอ็นด ซไมล แอ็นด)

[Chorus – J/Weav & [Chingy] x4:]
([ โครัซ เจ /Weav & [ Chingy ] x4 : ])
[You, could, roll, wit, me]
([ ยู , เคิด , โรล , วิท , มี ])
Gimme a call if you wanna come roll with me
(กีมมิ อะ คอล อิฟ ยู วอนนา คัม โรล วิฑ มี)
[If you was my baby]
([ อิฟ ยู วอส มาย เบบิ ])
I’m only one call away
(แอม โอ๊นลี่ วัน คอล อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Call Away คำอ่านไทย Chingy feat Jason Weaver

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น