เนื้อเพลง Get Naked (I Got a Plan) คำอ่านไทย Britney Spears

Danja…
(Danja)
Yeah, this sounds nice
(เย่ , ดีซ เซานด ไน๊ซ์)
yeah, yeah
(เย่ , เย่)

I got a plan we can do it
(ไอ ก็อท ดา แพล็น วี แค็น ดู อิท)
Just when you want it baby,baby,baby
(จัซท ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ เบบิ , เบบิ , เบบิ)
As long as you want it
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ว็อนท ดิธ)
Come with me we can do it
(คัม วิฑ มี วี แค็น ดู อิท)
Baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ)

I got a plan we can do it
(ไอ ก็อท ดา แพล็น วี แค็น ดู อิท)
Just when you want it baby,baby,baby
(จัซท ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ เบบิ , เบบิ , เบบิ)
As long as you want it
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ว็อนท ดิธ)
Come with me we can do it
(คัม วิฑ มี วี แค็น ดู อิท)
Baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ)

My body is calling out for you bad boy
(มาย บอดอิ อีส คอลลิง เอ้า ฟอ ยู แบ็ด บอย)
I get the feeling that I just want to be with ya
(ไอ เก็ท เดอะ ฟีลอิง แดท ไอ จัซท ว็อนท ทู บี วิฑ ยา)
Baby, I’m a freak and I don’t really give a damn
(เบบิ , แอม มา ฟรีค แอ็นด ดาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ กิฝ อะ แด็ม)
I’m crazy as a motherf*cker
(แอม คเรสิ แอ็ส ซา motherf*cker)
Bet that on ya man
(เบ็ท แดท ออน ยา แม็น)

If ya like what ya see
(อิฟ ยา ไลค ว็อท ยา ซี)
And your curiosity
(แอ็นด ยุร คยูริออซอิทิ)
Let your mine roam free
(เล็ท ยุร ไมน โรม ฟรี)
Won’t you pay attention please
(ว็อนท ยู เพ แอ็ทเทนฌัน พลีส)

What I gotta do to get you to want my body?
(ว็อท ไอ กอททะ ดู ทู เก็ท ยู ทู ว็อนท มาย บอดอิ)
Quarter past three and ready to leave the party
(ควอเทอะ พาซท ธรี แอ็นด เรดอิ ทู ลีฝ เดอะ พาทิ)

What ya tryin to do, do, do
(ว็อท ยา ทายอิน ทู ดู , ดู , ดู)
[I got a plan we can do it just when you want it baby, baby, baby]
([ ไอ ก็อท ดา แพล็น วี แค็น ดู อิท จัซท ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ เบบิ , เบบิ , เบบิ ])
What ya tryin to do, do, do
(ว็อท ยา ทายอิน ทู ดู , ดู , ดู)
[As long as you want it come with me we can do it baby, baby, baby]
([ แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ว็อนท ดิธ คัม วิฑ มี วี แค็น ดู อิท เบบิ , เบบิ , เบบิ ])
[X6]
([ X6 ])

Get naked [X8]
(เก็ท เนคิด [ X8 ])
Take it off [X4]
(เทค อิท ออฟฟ [ X4 ])
Get naked [X4]
(เก็ท เนคิด [ X4 ])

I’m not ashamed of my beauty you can see what I got
(แอม น็อท อะเฌมด อ็อฝ มาย บยูทิ ยู แค็น ซี ว็อท ไอ ก็อท)
Shouldn’t I freak you out; imagine if I work it out
(ชูดดึ่น ไอ ฟรีค ยู เอ้า ; อิแมจอิน อิฟ ฟาย เวิค อิท เด้า)
If I got on top, your gonna lose your mind
(อิฟ ฟาย ก็อท ออน ท็อพ , ยุร กอนนะ ลูส ยุร ไมนด)
The way I put it down boy you know should be up
(เดอะ เว ไอ พัท ดิธ เดาน บอย ยู โน เชิด บี อัพ)

Whatever you want, oh
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท , โอ)
Whatever you want, oh
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท , โอ)
We got it
(วี ก็อท ดิธ)

If ya like what ya see
(อิฟ ยา ไลค ว็อท ยา ซี)
And your curiosity
(แอ็นด ยุร คยูริออซอิทิ)
Let your mine roam free
(เล็ท ยุร ไมน โรม ฟรี)
Won’t you pay attention please
(ว็อนท ยู เพ แอ็ทเทนฌัน พลีส)

If ya like what ya see
(อิฟ ยา ไลค ว็อท ยา ซี)
And your curiosity
(แอ็นด ยุร คยูริออซอิทิ)
Let your mine roam free
(เล็ท ยุร ไมน โรม ฟรี)
Won’t you pay attention please
(ว็อนท ยู เพ แอ็ทเทนฌัน พลีส)

Get naked [X8] [would you mind?]
(เก็ท เนคิด [ X8 ] [ เวิด ยู ไมนด ])
Take it off [X4] [if I take it off]
(เทค อิท ออฟฟ [ X4 ] [ อิฟ ฟาย เทค อิท ออฟฟ ])
Get naked [X4]
(เก็ท เนคิด [ X4 ])

Baby, take it off
(เบบิ , เทค อิท ออฟฟ)
I just wanna take it off, I just wanna take it off
(ไอ จัซท วอนนา เทค อิท ออฟฟ , ไอ จัซท วอนนา เทค อิท ออฟฟ)
Baby, take it off
(เบบิ , เทค อิท ออฟฟ)
I just wanna take it off, I just wanna take it off
(ไอ จัซท วอนนา เทค อิท ออฟฟ , ไอ จัซท วอนนา เทค อิท ออฟฟ)

What ya tryin to do, do, do
(ว็อท ยา ทายอิน ทู ดู , ดู , ดู)
[I got a plan we can do it just when you want it baby, baby, baby]
([ ไอ ก็อท ดา แพล็น วี แค็น ดู อิท จัซท ฮเว็น ยู ว็อนท ดิธ เบบิ , เบบิ , เบบิ ])
What ya tryin to do, do, do
(ว็อท ยา ทายอิน ทู ดู , ดู , ดู)
[As long as you want it come with me we can do it baby, baby, baby]
([ แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ว็อนท ดิธ คัม วิฑ มี วี แค็น ดู อิท เบบิ , เบบิ , เบบิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Naked (I Got a Plan) คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น