เนื้อเพลง E.M.S. คำอ่านไทย 50 Cent feat G-Unit

[male sings in background, which repeats the last word on every other line during 50 Cent’s verse; then says ” body ” throughout Banks & Yayo’s verse]
([ เมล ซิง ซิน แบ็คกราว , ฮวิช ริพีท เดอะ ลาซท เวิด ออน เอฝริ อัฑเออะ ไลน ดยูริง 50 เซ็นท เฝิซ ; เด็น เซ ” บอดอิ ” ธรูเอาท แบ็งค & Yayos เฝิซ ])

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Ga ga G-Unit! [body] haha, yo, yo
(Ga ga จี ยูนิท ! [ บอดอิ ] ฮาฮา , โย , โย)

I need no introduction, everybody [body]
(ไอ นีด โน อีนทโระดัคฌัน , เอวี่บอดี้ [ บอดอิ ])
Heard of 50 Cent, and heard of G-Unit
(เฮิด อ็อฝ 50 เซ็นท , แอ็นด เฮิด อ็อฝ จี ยูนิท)
I’m not high-tech and I’m not Pradi [Pradi]
(แอม น็อท ไฮ ทิค แอ็นด แอม น็อท Pradi [ Pradi ])
You see me in the club
(ยู ซี มี อิน เดอะ คลับ)
You better tell the bouncers to treat me special, I’m somebody [body]
(ยู เบทเทอะ เท็ล เดอะ เบานเซอะ ทู ทรีท มี ซเพฌแอ็ล , แอม ซัมบอดี้ [ บอดอิ ])
Cause I get on that jet, in 5 minutes flat
(คอส ไอ เก็ท ออน แดท เจ๊ต , อิน ไฟท์ มินยูท ฟแล็ท)
N*ggas’ll come back, shoot up your party [party]
(เอ็น *ggasll คัม แบ็ค , ฌูท อัพ ยุร พาทิ [ พาทิ ])
If I don’t have fun, nobody havin’ none
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ฟัน , โนบอดี้ เฮฝวิน นัน)
I’m tryin’ to holla at ya, come here shorty [shorty]
(แอม ทายอิน ทู ฮอลละ แอ็ท ยา , คัม เฮียร ชอร์ทดิง [ ชอร์ทดิง ])
Shout out to my n*gga Juvie, whack goes here buck
(เฌาท เด้า ทู มาย เอ็น *gga Juvie , ฮแว็ค โกซ เฮียร บัค)
My n*ggas from New Orleans, wodie [wodie]
(มาย เอ็น *ggas ฟร็อม นยู โอรีอินสฺ , wodie [ wodie ])
If we on the same page, when you see me on stage
(อิฟ วี ออน เดอะ เซม เพจ , ฮเว็น ยู ซี มี ออน ซเทจ)
You gonna throw your hands up, and you gonna applaud me [plaud me]
(ยู กอนนะ ธโร ยุร แฮ็นด อัพ , แอ็นด ยู กอนนะ แอ็พลอด มี [ plaud มี ])
You know how I get, I’m still on that bullsh*t, n*gga, n*gga
(ยู โน เฮา ไอ เก็ท , แอม ซทิล ออน แดท bullsh*ที , เอ็น *gga , เอ็น *gga)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
I run around with the trey [body] pound like its a sport
(ไอ รัน อะเรานด วิฑ เดอะ เทรย์ [ บอดอิ ] เพานด ไลค อิทซ ซา ซโพท)
And call my name in the bench, while I sit in court
(แอ็นด คอล มาย เนม อิน เดอะ เบ็นช , ฮไวล ไอ ซิท อิน โคท)
I got a million dollar smile [body], and a fist full of pesos
(ไอ ก็อท ดา มีลยัน ดอลเลอะ ซไมล [ บอดอิ ] , แอ็นด อะ ฟิซท ฟูล อ็อฝ เพโซ)
And the wrist so icey, it could light up a stage show
(แอ็นด เดอะ ริซท โซ icey , อิท เคิด ไลท อัพ อะ ซเทจ โฌ)
In the club [body], n*gga I stay holdin’
(อิน เดอะ คลับ [ บอดอิ ] , เอ็น *gga ไอ ซเท โฮดดิน)
Cause I’m on point for them wolves, and sheep clothin’
(คอส แอม ออน พอยนท ฟอ เฑ็ม วูลฝส , แอ็นด ฌีพ โครอิน)
I play the bar [body], with a double shot of Henny
(ไอ พเล เดอะ บา [ บอดอิ ] , วิฑ อะ ดั๊บเบิ้ล ฌ็อท อ็อฝ เฮนนี่)
Cause after this spot, its cheaters, and envy
(คอส อาฟเทอะ ดีซ สพอท , อิทซ ชีทเดอ , แอ็นด เอนฝิ)
[Shorty if you feel a n*gga, call me] [body]
([ ชอร์ทดิง อิฟ ยู ฟีล อะ เอ็น *gga , คอล มี ] [ บอดอิ ])

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
Yeah, Banks, yeah
(เย่ , แบ็งค , เย่)
Look you ain’t got to like me, that’s [body] cool, I don’t give a f*ck
(ลุค ยู เอน ก็อท ทู ไลค มี , แด๊ท [ บอดอิ ] คูล , ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Clowny time ain’t gonna put me in a bigger truck
(Clowny ไทม เอน กอนนะ พัท มี อิน อะ บี๊กเกอร์ ทรัค)
F*ck kids, it [body] ain’t my turn to be stressed
(เอฟ *ck คิด , อิท [ บอดอิ ] เอน มาย เทิน ทู บี ซทเร็ซ)
A b*tch worse nightmare is a paternity test
(อะ บี *tch เวิซ ไนท์แมร์ อีส ซา พะเทอนิทิ เท็ซท)
I’m too young to be faithful [body]
(แอม ทู ยัง ทู บี เฟธฟุล [ บอดอิ ])
If money, means love, I hate you
(อิฟ มันอิ , มีน ลัฝ , ไอ เฮท ยู)
I only trick on the first of April
(ไอ โอ๊นลี่ ทริค ออน เดอะ เฟิซท อ็อฝ เอพริล)
Holla at me, if you thugged [body] out shorty ready to fight you
(ฮอลละ แอ็ท มี , อิฟ ยู ตัง [ บอดอิ ] เอ้า ชอร์ทดิง เรดอิ ทู ไฟท ยู)
Dice, roll a blunt, and pull the snub out for me
(ไดซ , โรล อะ บลันท , แอ็นด พุล เดอะ ซนับ เอ้า ฟอ มี)
And if your not don’t even [body] call me
(แอ็นด อิฟ ยุร น็อท ด้อนท์ อีเฝ็น [ บอดอิ ] คอล มี)

[gun shot fired, yelling]
([ กัน ฌ็อท เฟอ , เยลลิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง E.M.S. คำอ่านไทย 50 Cent feat G-Unit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น