เนื้อเพลง One Less Lonely Girl คำอ่านไทย Justin Bieber

Alright let’s go
(ออลไร๊ท เล็ท โก)

There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
One less lonely girl
(วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
One less lonely girl
(วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
One less lonely girl
(วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
One less lonely girl
(วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
One less lonely girl
(วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)

How many “I told you”s and “Start over”s and shoulders have you cried on before?
(ฮาว เมนี่ ไอ โทลด ยู แซนด์ สท๊าร์ท โอ๊เว่อร์ แซนด์ โช๊ลเด้อร์ แฮพ ยู คราย ออน บีฟอร์ ?)
How many promises? Be honest girl
(ฮาว เมนี่ โพรมิซ ?บี อ๊อนเน็สท เกิร์ล)
How many tears you let hit the floor?
(ฮาว เมนี่ เทียร์ ยู เล็ท ฮิท เดอะ ฟลอร์ ?)
How many bags you packed
(ฮาว เมนี่ แบ๊ก ยู แพ็ค)
Just to take them back?
(จั๊สท ทู เท้ค เด็ม แบ็ค ?)
Tell me that how many either “or”s?
(เทลล มี แดท ฮาว เมนี่ ไอ๊เทร่อ ออ เอส?)
But no more if you let me inside of your world
(บั๊ท โน มอร์ อิ๊ฟ ยู เล็ท มี อิ๊นไซด์ ออฟ ยัวร์ เวิลด)
There’ll be one less lonely girl
(เดอะเรล บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)

[Oh oh] Saw so many pretty faces before I saw you [you]
(โอ้ โอ้ ซอว์ โซ เมนี่ พริ๊ทที่ เฟซ บีฟอร์ ไอ ซอว์ ยู ยู)
Now all I see is you
(นาว ออล ไอ ซี อีส ยู)
I’m coming for you [I’m coming for you]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู แอม คัมมิง ฟอร์ ยู)

[No no] Don’t need these other pretty faces like I need you
(โน โน ด้อนท์ นี๊ด ดีซ อ๊อเธ่อร์ พริ๊ทที่ เฟซ ไล๊ค ไก่ นี๊ด ยู)
And when you’re mine, in the world
(แอนด์ เว็น ยัวร์ ไมน์ อิน เดอะ เวิลด)
There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)

I’m coming for you, one less lonely girl [x3]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล x3)
There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
[I’m coming for you]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู)
I’m gonna put you first
(แอม กอนนา พุท ยู เฟิร์สท)
[I’m coming for you]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู)
I’ll show you what you’re worth
(แอล โชว์ ยู ว๊อท ยัวร์ เวิร์ธ)
That’s what I’m gonna do
(แด้ท ว๊อท แอม กอนนา ดู)
If you let me inside of your world
(อิ๊ฟ ยู เล็ท มี อิ๊นไซด์ ออฟ ยัวร์ เวิลด)
There’ll be one less lonely girl
(เดอะเรล บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)

Christmas wasn’t merry, 14th of February not one of them spent with you
(คริสต์มาส วอสซึ้น เม๊อร์รี่ โฟร์ทีน ออฟ แฟ๊บยูอาร์รี่ นอท วัน ออฟ เด็ม สเปนท์ วิธ ยู)
How many dinner dates, set dinner plates
(ฮาว เมนี่ ดินเน่อร์ เดท เซ็ท ดินเน่อร์ เพล๊ท)
And he didn’t even touch his food
(แอนด์ ฮี ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น ทั๊ช ฮีส ฟู้ด)
How many torn photographs are you taping back?
(ฮาว เมนี่ ธรอน โฟ๊โทกร๊าฟ อาร์ ยู เทปิง แบ็ค ?)
Tell me that you couldn’t see an open door
(เทลล มี แดท ยู คูดซึ่น ซี แอน โอ๊เพ่น ดอร์)
But no more, if you let me inside of your world
(บั๊ท โน มอร์ อิ๊ฟ ยู เล็ท มี อิ๊นไซด์ ออฟ ยัวร์ เวิลด)
There’ll be one less lonely girl
(เดอะเรล บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)

[Oh oh] Saw so many pretty faces before I saw you, [you]
(โอ้ โอ้ ซอว์ โซ เมนี่ พริ๊ทที่ เฟซ บีฟอร์ ไอ ซอว์ ยู ยู)
Now all I see is you
(นาว ออล ไอ ซี อีส ยู)
I’m coming for you [I’m coming for you]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู แอม คัมมิง ฟอร์ ยู)

[No no] Don’t need these other pretty faces like I need you
(โน โน ด้อนท์ นี๊ด ดีซ อ๊อเธ่อร์ พริ๊ทที่ เฟซ ไล๊ค ไก่ นี๊ด ยู)
And when you’re mine in this world
(แอนด์ เว็น ยัวร์ ไมน์ อิน ดิส เวิลด)
There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
[adsense]
I’m coming for you, one less lonely girl [x3]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล x3)
There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
[I’m coming for you]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู)
I’m gonna put you first
(แอม กอนนา พุท ยู เฟิร์สท)
[I’m coming for you]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู)
I’ll show you what you’re worth
(แอล โชว์ ยู ว๊อท ยัวร์ เวิร์ธ)
That’s what I’m gonna do
(แด้ท ว๊อท แอม กอนนา ดู)
If you let me inside of your world
(อิ๊ฟ ยู เล็ท มี อิ๊นไซด์ ออฟ ยัวร์ เวิลด)
There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)

I can fix up your broken heart [heart]
(ไอ แคน ฟิกซ์ อั๊พ ยัวร์ โบคเค่น ฮาร์ท ฮาร์ท)
I can give you a brand new start [start]
(ไอ แคน กี๊ฝ ยู อะ แบรนดฺ นิว สท๊าร์ท สท๊าร์ท)
I can make you believe [ya]
(ไอ แคน เม้ค ยู บีลี๊ฝ ยา)
I just wanna set one girl free to fall [free to fall]
(ไอ จั๊สท วอนนา เซ็ท วัน เกิร์ล ฟรี ทู ฟอลล์ ฟรี ทู ฟอลล์)
She’s free to fall [fall in love]
(ชี ฟรี ทู ฟอลล์ ฟอลล์ ลิน เลิฟ)
With me
(วิธ มี)

Her heart’s locked and know what I got the key
(เฮอ ฮาร์ท ล๊อค แดน โนว์ ว๊อท ได กอท เดอะ คีย์)
I’ll take her and leave the world with one less lonely
(แอล เท้ค เฮอ แอนด์ ลี๊ฝ เดอะ เวิลด วิธ วัน เลสส โลนลี่)

There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
One less lonely girl
(วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
One less lonely girl
(วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
One less lonely girl
(วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
One less lonely girl
(วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
One less lonely girl
(วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)

I’m coming for you, one less lonely girl [x3]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล x3)
There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)

[I’m coming for you]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู)
I’m gonna put you first
(แอม กอนนา พุท ยู เฟิร์สท)
[I’m coming for you]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู)
I’ll show you what you’re worth
(แอล โชว์ ยู ว๊อท ยัวร์ เวิร์ธ)
That’s what I’m gonna do
(แด้ท ว๊อท แอม กอนนา ดู)
If you let me inside of your world
(อิ๊ฟ ยู เล็ท มี อิ๊นไซด์ ออฟ ยัวร์ เวิลด)
There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)

I’m coming for you, one less lonely girl [yeah yea] [x2]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล เย่ เย x2)
I’m coming for you, one less lonely girl
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)
[I’m coming for you]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู)
I’m gonna put you first
(แอม กอนนา พุท ยู เฟิร์สท)
[I’m coming for you]
(แอม คัมมิง ฟอร์ ยู)
I’ll show you what you’re worth
(แอล โชว์ ยู ว๊อท ยัวร์ เวิร์ธ)
That’s what I’m gonna do
(แด้ท ว๊อท แอม กอนนา ดู)
If you let me inside of your world
(อิ๊ฟ ยู เล็ท มี อิ๊นไซด์ ออฟ ยัวร์ เวิลด)
There’s gonna be one less lonely girl
(แดร์ กอนนา บี วัน เลสส โลนลี่ เกิร์ล)

Only you shawty [haha]
(โอ๊นลี่ ยู ชาวดี้ ฮาฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Less Lonely Girl คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น