เนื้อเพลง Outside คำอ่านไทย Mariah Carey

It’s hard to explain
(อิทซ ฮาด ทู เอ็คซพเลน)
Inherently it’s just always been strange
(อินเฮียเร็นทลิ อิทซ จัซท ออลเว บีน ซทเรนจ)
Neither here nor there
(นีเฑอะไนเฑอะ เฮียร นอ แดร์)
Always somewhat out of place everywhere
(ออลเว ซัมฮว็อท เด้า อ็อฝ พเลซ เอวี่แวร์)
Ambiguous
(แอ็มบีกวัซ)
Without a sense of belonging to touch
(วิเฑาท ดา เซ็นซ สับ บิลองอิงส ทู ทั๊ช)
Somewhere halfway
(ซัมแวร์ ฮอฟเวย์)
Feeling there’s no one completely the same
(ฟีลอิง แดร์ โน วัน ค็อมพลีทลี เดอะ เซม)

Chorus:
(โครัซ :)
Standing alone
(ซแทนดิง อะโลน)
Eager to just
(อีเกอะ ทู จัซท)
Believe it’s good enough to be what
(บิลีฝ อิทซ เกิด อินัฟ ทู บี ว็อท)
You really are
(ยู ริแอ็ลลิ อาร์)
But in your heart
(บัท อิน ยุร ฮาท)
Uncertainty forever lies
(อันเซอทินทิ เฟาะเรฝเออะ ไล)
And you’ll always be
(แอ็นด โยว ออลเว บี)
Somewhere on the
(ซัมแวร์ ออน เดอะ)
Outside
(เอาทไซด)

Early on, you face
(เออลิ ออน , ยู เฟซ)
The realization that you don’t
(เดอะ รีแอะไลเสฌัน แดท ยู ด้อนท์)
Have a space
(แฮ็ฝ อะ ซเพซ)
Where you fit in
(ฮแว ยู ฟิท อิน)
And recognize you
(แอ็นด เรคอ็อกไนส ยู)
Were born to exist
(เวอ บอน ทู เอ็กสีซท)

Chorus
(โครัซ)

And it’s hard
(แอ็นด อิทซ ฮาด)
And it’s hard
(แอ็นด อิทซ ฮาด)
And it’s hard
(แอ็นด อิทซ ฮาด)

Bridge:
(บริจ :)
Irreversibly
(Irreversibly)
Falling in between
(ฟ๊อลิง อิน บีทวิน)
And it’s hard
(แอ็นด อิทซ ฮาด)
And it’s hard
(แอ็นด อิทซ ฮาด)
To be understood
(ทู บี อันเดิซทูด)
As you are
(แอ็ส ยู อาร์)
As you are
(แอ็ส ยู อาร์)
Oh, and God knows
(โอ , แอ็นด ก็อด โน)
That you’re standing on your own
(แดท ยัวร์ ซแทนดิง ออน ยุร โอน)
Blind and unguided
(บไลนด แอ็นด unguided)
Into a world divided
(อีนทุ อะ เวิลด ดิไฝด)
You’re thrown
(ยัวร์ ธโรน)
Where you’re never quite the same
(ฮแว ยัวร์ เนฝเวอะ คไวท เดอะ เซม)
Although you try- try and try
(ออลโฑ ยู ทไร ทไร แอ็นด ทไร)
You really are
(ยู ริแอ็ลลิ อาร์)
But in your heart- uncertainty forever lies
(บัท อิน ยุร ฮาท อันเซอทินทิ เฟาะเรฝเออะ ไล)
And you’ll always be
(แอ็นด โยว ออลเว บี)
Somewhere on the outside
(ซัมแวร์ ออน ดิ เอาทไซด)
And you’ll always be
(แอ็นด โยว ออลเว บี)
Somewhere on the outside
(ซัมแวร์ ออน ดิ เอาทไซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Outside คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น