เนื้อเพลง Parachute คำอ่านไทย Cheryl Cole

I don’t tell anyone about the way you hold my hand
(ไอ ด้อนท์ เทลล แอนนี่วัน อะเบ๊าท เดอะ เวย์ ยู โฮลด์ มาย แฮนด์)
I don’t tell anyone about the things that we have planned
(ไอ ด้อนท์ เทลล แอนนี่วัน อะเบ๊าท เดอะ ติงสฺ แดท วี แฮพ แพลนอฺ)
Won’t tell anybody, won’t tell anybody
(โวน เทลล เอนี่บอดี้ โวน เทลล เอนี่บอดี้)
They want to push me down
(เดย์ ว้อนท ทู พุช มี ดาวน์)
They want to see you fall down
(เดย์ ว้อนท ทู ซี ยู ฟอลล์ ดาวน์)

Won’t tell anybody how you turn my world around
(โวน เทลล เอนี่บอดี้ ฮาว ยู เทิร์น มาย เวิลด อะราวนฺดฺ)
I won’t tell anyone how your voice is my favourite sound
(ไอ โวน เทลล แอนนี่วัน ฮาว ยัวร์ ว๊อยซ์ อีส มาย เฟเฝอะไรท ซาวน์ด)
Won’t tell anybody, won’t tell anybody
(โวน เทลล เอนี่บอดี้ โวน เทลล เอนี่บอดี้)
They want to see us fall they want to see us fall
(เดย์ ว้อนท ทู ซี อัช ฟอลล์ เดย์ ว้อนท ทู ซี อัช ฟอลล์)

I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
You’re gonna catch me
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช มี)
You’re gonna catch if I fall
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช อิ๊ฟ ไฟ ฟอลล์)
Down, down, down
(ดาวน์ ดาวน์ ดาวน์)

I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
You’re gonna catch me
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช มี)
You’re gonna catch if I fall
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช อิ๊ฟ ไฟ ฟอลล์)
Down, down, down
(ดาวน์ ดาวน์ ดาวน์)

Don’t believe the things you tell
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ เดอะ ติงสฺ ยู เทลล)
Yourself so late at night and
(ยัวร์เซ่ล โซ เหลท แอ็ท ไน๊ท แอนด์)
You are your own worst enemy
(ยู อาร์ ยัวร์ โอว์น เวิ๊ร์สท เอ๊นนิมี่)
You’ll never win the fight
(โยว เน๊เว่อร์ วิน เดอะ ไฟ้ท)
Just hold on to me, I’ll hold on to you
(จั๊สท โฮลด์ ออน ทู มี แอล โฮลด์ ออน ทู ยู)
It’s you and me up against the world
(อิทซ ยู แอนด์ มี อั๊พ อะเก้นสท เดอะ เวิลด)
It’s you and me
(อิทซ ยู แอนด์ มี)
[adsense]
I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
You’re gonna catch me
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช มี)
You’re gonna catch if I fall
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช อิ๊ฟ ไฟ ฟอลล์)
Down, down, down
(ดาวน์ ดาวน์ ดาวน์)

I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
You’re gonna catch me
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช มี)
You’re gonna catch if I fall
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช อิ๊ฟ ไฟ ฟอลล์)
Down, down, down
(ดาวน์ ดาวน์ ดาวน์)

I won’t fall out of love, I won’t fall out of
(ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ดอฟ เลิฟ ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ออฟ)
I won’t fall out of love, I won’t fall out of
(ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ดอฟ เลิฟ ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ออฟ)
I won’t fall out of love, I won’t fall out of
(ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ดอฟ เลิฟ ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ออฟ)
I won’t fall out of love, I’ll fall into you
(ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ดอฟ เลิฟ แอล ฟอลล์ อิ๊นทู ยู)

I won’t fall out of love, I won’t fall out of
(ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ดอฟ เลิฟ ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ออฟ)
I won’t fall out of love, I won’t fall out of
(ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ดอฟ เลิฟ ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ออฟ)
I won’t fall out of love, I won’t fall out of
(ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ดอฟ เลิฟ ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ออฟ)
I won’t fall out of love, I’ll fall into you
(ไอ โวน ฟอลล์ เอ๊าท ดอฟ เลิฟ แอล ฟอลล์ อิ๊นทู ยู)

I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
You’re gonna catch me
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช มี)
You’re gonna catch if I fall
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช อิ๊ฟ ไฟ ฟอลล์)
Down, down, down
(ดาวน์ ดาวน์ ดาวน์)

I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
Baby, if I’ve got you
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ แอบ กอท ยู)
I don’t need a parachute
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดา เพ-ราฉูด)
You’re gonna catch me
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช มี)
You’re gonna catch if I fall
(ยัวร์ กอนนา แค็ทช อิ๊ฟ ไฟ ฟอลล์)
Down, down, down
(ดาวน์ ดาวน์ ดาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Parachute คำอ่านไทย Cheryl Cole

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น