เนื้อเพลง Let Me Kiss You คำอ่านไทย Morrissey

There’s a place in the sun, For anyone who has the will to chase one
(แดร์ ซา พเลซ อิน เดอะ ซัน , ฟอ เอนอิวัน ฮู แฮ็ส เดอะ วิล ทู เชซ วัน)
And I think I’ve found mine, Yes, I do believe I have found mine, so
(แอ็นด ดาย ธิงค แอฝ เฟานด ไมน , เย็ซ , ไอ ดู บิลีฝ ไอ แฮ็ฝ เฟานด ไมน , โซ)

Close your eyes, And think of someone, You physically admire
(คโลส ยุร ไอ , แอ็นด ธิงค อ็อฝ ซัมวัน , ยู ฟีสอิแค็ลลิ แอ็ดไมร)
And let me kiss you, Let me kiss you
(แอ็นด เล็ท มี คิซ ยู , เล็ท มี คิซ ยู)

I’ve zig-zagged all over America, And I cannot find a safety haven
(แอฝ ซิกคฺ zagged ออล โอเฝอะ อะเมริคะ , แอ็นด ดาย แคนน็อท ไฟนด อะ เซพทิ เฮเฝน)
Say, would you let me cry, On your shoulder
(เซ , เวิด ยู เล็ท มี คไร , ออน ยุร โฌลเดอะ)
I’ve heard that you’ll will try anything twice
(แอฝ เฮิด แดท โยว วิล ทไร เอนอิธิง ทไวซ)

Close your eyes, And think of someone, You physically admire,
(คโลส ยุร ไอ , แอ็นด ธิงค อ็อฝ ซัมวัน , ยู ฟีสอิแค็ลลิ แอ็ดไมร ,)
And let me kiss you, Let me kiss you
(แอ็นด เล็ท มี คิซ ยู , เล็ท มี คิซ ยู)

But then you open your eyes, And you see someone, That you physically despise
(บัท เด็น ยู โอเพ็น ยุร ไอ , แอ็นด ยู ซี ซัมวัน , แดท ยู ฟีสอิแค็ลลิ ดิซไพส)
But my heart is open
(บัท มาย ฮาท อีส โอเพ็น)
My heart is open to you
(มาย ฮาท อีส โอเพ็น ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me Kiss You คำอ่านไทย Morrissey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น