เนื้อเพลง Someone To Hold คำอ่านไทย 112

Sometimes I stare at the bed
(ซัมไทม์ ซาย ซแท แอ็ท เดอะ เบ็ด)
Knowing that no one’s there
(โนอิง แดท โน วัน แดร์)
Something is telling me
(ซัมติง อีส เทลลิง มี)
That you feel the way I do
(แดท ยู ฟีล เดอะ เว ไอ ดู)
I dream of you all the time
(ไอ ดรีม อ็อฝ ยู ออล เดอะ ไทม)
Wishing that you were mine
(วิชชิ้ง แดท ยู เวอ ไมน)
I’m feeling so empty
(แอม ฟีลอิง โซ เอมทิ)
Hoping you’ll think of me
(โฮพปิง โยว ธิงค อ็อฝ มี)
I need ya here tonight
(ไอ นีด ยา เฮียร ทุไนท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
If I’m all alone
(อิฟ แอม ออล อะโลน)
And you’re all alone
(แอ็นด ยัวร์ ออล อะโลน)
Ain’t nothing wrong
(เอน นัธอิง ร็อง)
Having someone to hold
(แฮฝวิ่ง ซัมวัน ทู โฮลด)
Oh, your tender touch
(โอ , ยุร เทนเดอะ ทั๊ช)
It means so much
(อิท มีน โซ มัช)
It feels so right having someone to hold
(อิท ฟีล โซ ไรท แฮฝวิ่ง ซัมวัน ทู โฮลด)

It’s very plain to see
(อิทซ เฝริ พเลน ทู ซี)
I want you next to me
(ไอ ว็อนท ยู เน็คซท ทู มี)
Give me your hand and
(กิฝ มี ยุร แฮ็นด แอ็นด)
I’ll try to understand
(แอล ทไร ทู อันเดิซแทนด)
Girl I love you so
(เกิล ไอ ลัฝ ยู โซ)
I can’t let you go
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
Ain’t nothing wrong with having someone to hold
(เอน นัธอิง ร็อง วิฑ แฮฝวิ่ง ซัมวัน ทู โฮลด)

Every now and then
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น)
I get to wondering
(ไอ เก็ท ทู วันเดอะริง)
Are you with someone else
(อาร์ ยู วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ)
Or could you be by yourself
(ออ เคิด ยู บี ไบ ยุรเซลฟ)
I turn on the TV
(ไอ เทิน ออน เดอะ ทีวี)
It’s a picture of you and me
(อิทซ ซา พีคเชอะ อ็อฝ ยู แอ็นด มี)
And I’m going crazy
(แอ็นด แอม โกอิ้ง คเรสิ)
Cuz I miss my baby
(คัซ ไอ มิซ มาย เบบิ)
I want you here tonight, tonight
(ไอ ว็อนท ยู เฮียร ทุไนท , ทุไนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Baby, I love you so
(เบบิ , ไอ ลัฝ ยู โซ)
And everything that you have done for me
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แดท ยู แฮ็ฝ ดัน ฟอ มี)
No one has ever done before
(โน วัน แฮ็ส เอฝเออะ ดัน บิโฟ)
And I’ll never let you go
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
You mean the world to me
(ยู มีน เดอะ เวิลด ทู มี)
And baby the way you make me feel
(แอ็นด เบบิ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
Whenever I’m alone with you
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม อะโลน วิฑ ยู)
Is irreplaceable
(อีส อิเรเพสเบิล)
[Girl, there ain’t nothing wrong so]
([ เกิล , แดร์ เอน นัธอิง ร็อง โซ ])

[Repeat Chorus until fade]
([ ริพีท โครัซ อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someone To Hold คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น