เนื้อเพลง Don’t Call Me Baby คำอ่านไทย Geri Halliwell

Do You Think About Me Like I Think About You As These Nights Grow Colder
(ดู ยู ธิงค อะเบาท มี ไลค ไก ธิงค อะเบาท ยู แอ็ส ฑิส ไนท กโร โคลเดอ)
Do You Think About Us Or The Love That Was Lost Looking Back As We Grow Older
(ดู ยู ธิงค อะเบาท อัซ ออ เดอะ ลัฝ แดท วอส ล็อซท ลุคอิง แบ็ค แอ็ส วี กโร โอลเดอะ)
Would You Cry If I Die Either Way Nothing Changes And Just Remember
(เวิด ยู คไร อิฟ ฟาย ได อีเฑอะ เว นัธอิง เชนจ แซน จัซท ริเมมเบอะ)

Don’t Call Me Baby
(ด้อนท์ คอล มี เบบิ)
Baby Just Because You Can
(เบบิ จัซท บิคอส ยู แค็น)
Don’t Call Me Lady Boy You Ain’t That Kind Of Man
(ด้อนท์ คอล มี เลดิ บอย ยู เอน แดท ไคนด อ็อฝ แม็น)
Don’t Call Me Sugar Honey You’ve Never Done Before
(ด้อนท์ คอล มี ฌูกเออะ ฮันอิ ยู๊ฟ เนฝเวอะ ดัน บิโฟ)

It’s Just Too Little Too Late This Baby’s Out The Door
(อิทซ จัซท ทู ลิ๊ทเทิ่ล ทู เลท ดีซ เบบิ เอ้า เดอะ โด)
Do You Wish That You Cared
(ดู ยู วิฌ แดท ยู คา)
Maybe You Were Too Scared To Show Me What You’re Feeling
(เมบี ยู เวอ ทู ซคา ทู โฌ มี ว็อท ยัวร์ ฟีลอิง)
Did You Run Out Of Time With Me On Your Mind
(ดิด ยู รัน เอ้า อ็อฝ ไทม วิฑ มี ออน ยุร ไมนด)
Didn’t We Have No Meaning
(ดิ๊นอิน วี แฮ็ฝ โน มีนนิง)
Would You Bleed If I Leave Either Way Nothing Changes And Just Remember
(เวิด ยู บลีด อิฟ ฟาย ลีฝ อีเฑอะ เว นัธอิง เชนจ แซน จัซท ริเมมเบอะ)

Don’t Call Me Baby
(ด้อนท์ คอล มี เบบิ)
Baby Just Because You Can
(เบบิ จัซท บิคอส ยู แค็น)
Don’t Call Me Lady Boy You Ain’t That Kind Of Man
(ด้อนท์ คอล มี เลดิ บอย ยู เอน แดท ไคนด อ็อฝ แม็น)
Don’t Call Me Sugar Honey You’ve Never Done Before
(ด้อนท์ คอล มี ฌูกเออะ ฮันอิ ยู๊ฟ เนฝเวอะ ดัน บิโฟ)

Come On Come On Come On Come On Come On Don’t You Cry No More
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน คัมมอน คัมมอน ด้อนท์ ยู คไร โน โม)
Come On Come On Come On Come On Come On Get Up Off The Floor
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน คัมมอน คัมมอน เก็ท อัพ ออฟฟ เดอะ ฟโล)

Don’t Call Me Baby
(ด้อนท์ คอล มี เบบิ)
Baby Just Because You Can
(เบบิ จัซท บิคอส ยู แค็น)
Don’t Call Me Lady Boy You Ain’t That Kind Of Man
(ด้อนท์ คอล มี เลดิ บอย ยู เอน แดท ไคนด อ็อฝ แม็น)
Don’t Call Me Sugar Honey You’ve Never Done Before
(ด้อนท์ คอล มี ฌูกเออะ ฮันอิ ยู๊ฟ เนฝเวอะ ดัน บิโฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Call Me Baby คำอ่านไทย Geri Halliwell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น