เนื้อเพลง Bedtime Story คำอ่านไทย Madonna

Today is the last day that I’m using words
(ทุเด อีส เดอะ ลาซท เด แดท แอม ยูสซิง เวิด)
They’ve gone out, lost their meaning
(เดวฟ กอน เอ้า , ล็อซท แด มีนนิง)
Don’t function anymore
(ด้อนท์ ฟังฌัน แอนนี่มอ)

Let’s, let’s, let’s get unconscious honey
(เล็ท , เล็ท , เล็ท เก็ท อันคอนฌัซ ฮันอิ)
Let’s get unconscious honey
(เล็ท เก็ท อันคอนฌัซ ฮันอิ)

Today is the last day that I’m using words
(ทุเด อีส เดอะ ลาซท เด แดท แอม ยูสซิง เวิด)
They’ve gone out, lost their meaning
(เดวฟ กอน เอ้า , ล็อซท แด มีนนิง)
Don’t function anymore
(ด้อนท์ ฟังฌัน แอนนี่มอ)

Traveling, leaving logic and reason
(แทฝเวอลิงค์ , ลีฝอิงส ลอจอิค แอ็นด รี๊ซั่น)
Traveling, to the arms of unconsciousness
(แทฝเวอลิงค์ , ทู ดิ อาม อ็อฝ unconsciousness)
Traveling, leaving logic and reason
(แทฝเวอลิงค์ , ลีฝอิงส ลอจอิค แอ็นด รี๊ซั่น)
Traveling, to the arms of unconsciousness
(แทฝเวอลิงค์ , ทู ดิ อาม อ็อฝ unconsciousness)

Chorus:
(โครัซ :)

Let’s get unconscious honey
(เล็ท เก็ท อันคอนฌัซ ฮันอิ)
Let’s get unconscious
(เล็ท เก็ท อันคอนฌัซ)
Let’s get unconscious honey
(เล็ท เก็ท อันคอนฌัซ ฮันอิ)
Let’s get unconscious
(เล็ท เก็ท อันคอนฌัซ)

Words are useless, especically sentences
(เวิด แซร์ ยูสเหลด , especically เซนเท็นซ)
They don’t stand for anything
(เด ด้อนท์ ซแท็นด ฟอ เอนอิธิง)
How could they explain how I feel
(เฮา เคิด เด เอ็คซพเลน เฮา ไอ ฟีล)

Traveling, traveling, I’m traveling
(แทฝเวอลิงค์ , แทฝเวอลิงค์ , แอม แทฝเวอลิงค์)
Traveling, traveling, leaving logic and reason
(แทฝเวอลิงค์ , แทฝเวอลิงค์ , ลีฝอิงส ลอจอิค แอ็นด รี๊ซั่น)
Traveling, traveling, I’m gonna relax
(แทฝเวอลิงค์ , แทฝเวอลิงค์ , แอม กอนนะ ริแลคซ)
Traveling, traveling, in the arms of unconsciousness
(แทฝเวอลิงค์ , แทฝเวอลิงค์ , อิน ดิ อาม อ็อฝ unconsciousness)

[chorus]
([ โครัซ ])

And inside we’re all still wet
(แอ็นด อีนไซด เวีย ออล ซทิล เว็ท)
Longing and yearning
(ลองอิง แอ็นด เยอนิง)
How can I explain how I feel?
(เฮา แค็น นาย เอ็คซพเลน เฮา ไอ ฟีล)

[chorus]
([ โครัซ ])

Traveling, traveling [repeat twice]
(แทฝเวอลิงค์ , แทฝเวอลิงค์ [ ริพีท ทไวซ ])
Traveling, traveling, in the arms of unconsciousness
(แทฝเวอลิงค์ , แทฝเวอลิงค์ , อิน ดิ อาม อ็อฝ unconsciousness)

And all that you’ve ever learned
(แอ็นด ออล แดท ยู๊ฟ เอฝเออะ เลิน)
Try to forget
(ทไร ทู เฟาะเกท)
I’ll never explain again
(แอล เนฝเวอะ เอ็คซพเลน อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bedtime Story คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น