เนื้อเพลง I Ain’t Never คำอ่านไทย Jaheim

I done stood out on the block
(ไอ ดัน ซทูด เอ้า ออน เดอะ บล็อค)
12 O’clock still phishing
(12 โอคล็อก ซทิล phishings)
I done broke up bricks with baking soda in the kitchen
(ไอ ดัน บโรค อัพ บริค วิฑ bakings โซดะ อิน เดอะ คีชเอ็น)
I done lost my religion
(ไอ ดัน ล็อซท มาย ริลีจอัน)
Done spent my tuition
(ดัน ซเพ็นท มาย ทิวอีฌอัน)
I couldn’t fill up the hole in my soul,
(ไอ คูดซึ่น ฟิล อัพ เดอะ โฮล อิน มาย โซล ,)
There’s something missing
(แดร์ ซัมติง มีซซิง)
I done sat back and laughed and
(ไอ ดัน แซ็ท แบ็ค แอ็นด ลาฟ แอ็นด)
Let the beats unfold
(เล็ท เดอะ บีท อันโฟลด)
Done scores of triggers
(ดัน ซโค อ็อฝ ทรีกเกอะ)
Robbed niggers and stores
(รอบ นีกเกอะ แซน ซโท)
Five years parole
(ไฟฝ เยีย พะโรล)
Kid I’ve been locked up
(คิด แอฝ บีน ล็อค อัพ)
I done lost so much my heart is boxed up
(ไอ ดัน ล็อซท โซ มัช มาย ฮาท อีส บ็อคซ อัพ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I thought I’d never see the blue sky
(ไอ ธอท อาย เนฝเวอะ ซี เดอะ บลู ซไค)
Never see the birds fly
(เนฝเวอะ ซี เดอะ เบิด ฟไล)
Until I met you sunshine
(อันทีล ไอ เม็ท ยู ซันชาย)
I never knew the other side
(ไอ เนฝเวอะ นยู ดิ อัฑเออะ ไซด)
Never knew what love was like
(เนฝเวอะ นยู ว็อท ลัฝ วอส ไลค)
I thought I’d never see a pot of gold
(ไอ ธอท อาย เนฝเวอะ ซี อะ พ็อท อ็อฝ โกลด)
But baby you’re the rainbow
(บัท เบบิ ยัวร์ เดอะ เรนโบว์)
Take me where I never been
(เทค มี ฮแว ไอ เนฝเวอะ บีน)
I thought the pain would never end
(ไอ ธอท เดอะ เพน เวิด เนฝเวอะ เอ็นด)
But now, now that I’ve found my girl
(บัท เนา , เนา แดท แอฝ เฟานด มาย เกิล)
I ain’t never, ever, ever gonna let her go, no
(ไอ เอน เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ กอนนะ เล็ท เฮอ โก , โน)
And now, now she’s inside of my world
(แอ็นด เนา , เนา ชี อีนไซด อ็อฝ มาย เวิลด)
I ain’t never, ever, ever gonna let her go, no
(ไอ เอน เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ กอนนะ เล็ท เฮอ โก , โน)

I done drowned my sorrows in a bottle of gin
(ไอ ดัน ดเราน มาย ซอโร ซิน อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ จิน)
I done poured out liquor for my very best friend
(ไอ ดัน โพ เอ้า ลีคเออะ ฟอ มาย เฝริ เบ็ซท ฟเร็นด)
I been rich, fell off and got dough again
(ไอ บีน ริช , เฟ็ล ออฟฟ แอ็นด ก็อท โด อะเกน)
Been left out in the cold, told I could never win
(บีน เล็ฟท เด้า อิน เดอะ โคลด , โทลด ดาย เคิด เนฝเวอะ วิน)
I done promised to my lady I would try to change
(ไอ ดัน พรอมอิซ ทู มาย เลดิ ไอ เวิด ทไร ทู เชนจ)
Met a chick went back in to the same damn thing
(เม็ท ดา ชิค เว็นท แบ็ค อิน ทู เดอะ เซม แด็ม ธิง)
I done took the blame and blamed people for things
(ไอ ดัน ทุค เดอะ บเลม แอ็นด บเลม พี๊เพิ่ล ฟอ ธิง)
Snatching change on the train, I’ve done some things
(สแนชชิง เชนจ ออน เดอะ ทเรน , แอฝ ดัน ซัม ธิง)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I thought I’d never see the blue sky
(ไอ ธอท อาย เนฝเวอะ ซี เดอะ บลู ซไค)
Never see the birds fly
(เนฝเวอะ ซี เดอะ เบิด ฟไล)
Until I met you sunshine
(อันทีล ไอ เม็ท ยู ซันชาย)
Never knew the other side
(เนฝเวอะ นยู ดิ อัฑเออะ ไซด)
I never knew what love was like
(ไอ เนฝเวอะ นยู ว็อท ลัฝ วอส ไลค)
I thought I’d never see a pot of gold
(ไอ ธอท อาย เนฝเวอะ ซี อะ พ็อท อ็อฝ โกลด)
But baby you’re the rainbow
(บัท เบบิ ยัวร์ เดอะ เรนโบว์)
Take me where I never been
(เทค มี ฮแว ไอ เนฝเวอะ บีน)
I thought the pain would never end
(ไอ ธอท เดอะ เพน เวิด เนฝเวอะ เอ็นด)
But now, now that I’ve found my girl
(บัท เนา , เนา แดท แอฝ เฟานด มาย เกิล)
I ain’t never, ever, ever gonna let her go, no
(ไอ เอน เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ กอนนะ เล็ท เฮอ โก , โน)
And now, now she’s inside of my world
(แอ็นด เนา , เนา ชี อีนไซด อ็อฝ มาย เวิลด)
I ain’t never, ever, ever gonna let her go, no
(ไอ เอน เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ กอนนะ เล็ท เฮอ โก , โน)

Every day seemed gray
(เอฝริ เด ซีมี กเร)
Until you came and you brought the sun my way
(อันทีล ยู เคม แอ็นด ยู บรอท เดอะ ซัน มาย เว)
Til Heaven or earth sent her my way I longed for the day
(ทิล เฮฝเอ็น ออ เอิธ เซ็นท เฮอ มาย เว ไอ ล็อง ฟอ เดอะ เด)
Somebody would say, ” I love you baby ” and
(ซัมบอดี้ เวิด เซ , ” ไอ ลัฝ ยู เบบิ ” แอ็นด)
If it weren’t for you there ain’t no person I’d be trusting
(อิฟ อิท เวินท์ ฟอ ยู แดร์ เอน โน เพ๊อร์ซั่น อาย บี ทรัซทิง)
In the sound of my voice
(อิน เดอะ เซานด อ็อฝ มาย ฝอยซ)
Oh for better or worse, richer or poor
(โอ ฟอ เบทเทอะ ออ เวิซ , รีเชอ ออ พูร)
I’ve been through so much
(แอฝ บีน ธรู โซ มัช)
Til you’ll be my girl forever, now
(ทิล โยว บี มาย เกิล เฟาะเรฝเออะ , เนา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Now, now that I’ve found my girl
(เนา , เนา แดท แอฝ เฟานด มาย เกิล)
I ain’t never, ever, ever gonna let her go, no
(ไอ เอน เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ กอนนะ เล็ท เฮอ โก , โน)
And now, now she’s inside of my world
(แอ็นด เนา , เนา ชี อีนไซด อ็อฝ มาย เวิลด)
I ain’t never, ever, ever gonna let her go, no
(ไอ เอน เนฝเวอะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ กอนนะ เล็ท เฮอ โก , โน)

I will never let you go
(ไอ วิล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t Never คำอ่านไทย Jaheim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น