เนื้อเพลง Rock Show คำอ่านไทย Lady Gaga

Hold her hand through the black light
(โฮลด เฮอ แฮ็นด ธรู เดอะ บแล็ค ไลท)
Baby it’s a forest land of trick slides
(เบบิ อิทซ ซา ฟอเร็ซท แล็นด อ็อฝ ทริค ซไลด)
Honey just take your time
(ฮันอิ จัซท เทค ยุร ไทม)
Close her eyes
(คโลส เฮอ ไอ)

” I’m scared, ” she whispered
(” แอม ซคา , ” ชี ฮวีซเพอะ)
As she wants to hide
(แอ็ส ชี ว็อนท ทู ไฮด)
Into a back room where
(อีนทุ อะ แบ็ค รุม ฮแว)
She paints on a smile
(ชี เพนท ออน อะ ซไมล)
She hears a sound
(ชี เฮีย ซา เซานด)
She hears a sound
(ชี เฮีย ซา เซานด)

It could have been love
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน ลัฝ)
It could have been anybody
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน เอนอิบอดิ)
Anybody, uh-oh
(เอนอิบอดิ , อา โอ)
She waited for love
(ชี เวท ฟอ ลัฝ)
But there wasn’t anybody
(บัท แดร์ วอสซึ้น เอนอิบอดิ)
Around so she left
(อะเรานด โซ ชี เล็ฟท)
Town with the rock show
(ทาวน์ วิฑ เดอะ ร็อค โฌ)

Keep it cool at the freakshow
(คีพ อิท คูล แอ็ท เดอะ freakshow)
Baby its a happy place
(เบบิ อิทซ ซา แฮพพิ พเลซ)
If you lose it, honey
(อิฟ ยู ลูส อิท , ฮันอิ)
Just take your time
(จัซท เทค ยุร ไทม)
Close his eyes
(คโลส ฮิส ไอ)

” Touch me, ” he whispered
(” ทั๊ช มี , ” ฮี ฮวีซเพอะ)
As he walks to the light
(แอ็ส ฮี วอค ทู เดอะ ไลท)
From the window
(ฟร็อม เดอะ วีนโด)
There’s visions of
(แดร์ ฝีฉอัน อ็อฝ)
A house in the night
(อะ เฮาซ อิน เดอะ ไนท)
He hears a sound
(ฮี เฮีย ซา เซานด)
He hears a sound
(ฮี เฮีย ซา เซานด)

It could have been love
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน ลัฝ)
It could have been anybody
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน เอนอิบอดิ)
Anybody, uh-oh
(เอนอิบอดิ , อา โอ)
He waited for love
(ฮี เวท ฟอ ลัฝ)
But there wasn’t anybody
(บัท แดร์ วอสซึ้น เอนอิบอดิ)
Around so he left
(อะเรานด โซ ฮี เล็ฟท)
Town with the rock show
(ทาวน์ วิฑ เดอะ ร็อค โฌ)

Hold her, tell her that you need her
(โฮลด เฮอ , เท็ล เฮอ แดท ยู นีด เฮอ)
Please undress her slowly, uh-oh
(พลีส อันดเรซ เฮอ ซโลลิ , อา โอ)
Never hold the girl too tightly
(เนฝเวอะ โฮลด เดอะ เกิล ทู ไททลิ)
She can’t breathe when you speak
(ชี แค็นท บรีฑ ฮเว็น ยู ซพีค)
Uh-oh, uh-oh, uh-oh!
(อา โอ , อา โอ , อา โอ !)

It could have been love
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน ลัฝ)
It could have been anybody
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน เอนอิบอดิ)
Anybody, uh-oh, uh-oh, uh-oh
(เอนอิบอดิ , อา โอ , อา โอ , อา โอ)
We waited for love
(วี เวท ฟอ ลัฝ)
But there wasn’t anybody
(บัท แดร์ วอสซึ้น เอนอิบอดิ)
Around so we left
(อะเรานด โซ วี เล็ฟท)
Town with the rock show
(ทาวน์ วิฑ เดอะ ร็อค โฌ)

Rock show, rock show, rock show
(ร็อค โฌ , ร็อค โฌ , ร็อค โฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Show คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น