เนื้อเพลง I’ve Fallen In Love With You คำอ่านไทย Joss Stone

I’ve fallen in love with you
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Please, tell me, tell me what else was there to do
(พลีส , เท็ล มี , เท็ล มี ว็อท เอ็ลซ วอส แดร์ ทู ดู)
When feelin lips like yours and looking into eyes like yours
(ฮเว็น ฟีลิน ลิพ ไลค ยุร แซน ลุคอิง อีนทุ ไอ ไลค ยุร)
Oh, I might as well face it
(โอ , ไอ ไมท แอ็ส เว็ล เฟซ อิท)
Cause it’s true
(คอส อิทซ ทรู)
Yes, I’ve fallen in love with you
(เย็ซ , แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Oh, my beating heart wants you
(โอ , มาย บืดิงสฺ ฮาท ว็อนท ยู)
And my empty arms need you
(แอ็นด มาย เอมทิ อาม นีด ยู)
Don’t you go, please stay
(ด้อนท์ ยู โก , พลีส ซเท)
And never try to send me away
(แอ็นด เนฝเวอะ ทไร ทู เซ็นด มี อะเว)

I’ve fallen in love with you [ooh baby, please stay]
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู [ อู้ เบบิ , พลีส ซเท ])
I’ve fallen in love with you
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู)

I’ve fallen in love with you
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู)
And you’ve just got to feel the same way too
(แอ็นด ยู๊ฟ จัซท ก็อท ทู ฟีล เดอะ เซม เว ทู)
When you embraced me last night
(ฮเว็น ยู เอ็มบเรซ มี ลาซท ไนท)
Lord knows it was pure, such pure delight
(ลอด โน ซิท วอส พยูร , ซัช พยูร ดิไลท)

Oh, my beating heart wants you
(โอ , มาย บืดิงสฺ ฮาท ว็อนท ยู)
And my empty arms need you
(แอ็นด มาย เอมทิ อาม นีด ยู)
Don’t you go, please stay
(ด้อนท์ ยู โก , พลีส ซเท)
And never try to send me away
(แอ็นด เนฝเวอะ ทไร ทู เซ็นด มี อะเว)

Oh yes, my love
(โอ เย็ซ , มาย ลัฝ)
Oh yes, my love
(โอ เย็ซ , มาย ลัฝ)
My darlin
(มาย ดาร์ลิน)
I’ve fallen in love with you
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve fallen in love
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ)

I’ve fallen so deep in love you see
(แอฝ ฟอลเล็น โซ ดีพ อิน ลัฝ ยู ซี)
Until you become the very soul of me
(อันทีล ยู บิคัม เดอะ เฝริ โซล อ็อฝ มี)
Let me tell you something,
(เล็ท มี เท็ล ยู ซัมติง ,)
I don’t care enough anyway
(ไอ ด้อนท์ แค อินัฟ เอนอิเว)
All over, hey, all over my face it shows
(ออล โอเฝอะ , เฮ , ออล โอเฝอะ มาย เฟซ อิท โฌ)
Said I’m talkin bout love this time
(เซ็ด แอม ทอคกิ่น เบาท ลัฝ ดีซ ไทม)
Oh, yes I am
(โอ , เย็ซ ซาย แอ็ม)
And you know what?
(แอ็นด ยู โน ว็อท)
It’s not a schoolgirl crush
(อิทซ น็อท ดา schoolgirl ครัฌ)

Oh no, no [x12]
(โอ โน , โน [ x12 ])

Ooh, baby, yea
(อู้ , เบบิ , เย)
Oh my beating heart wants you
(โอ มาย บืดิงสฺ ฮาท ว็อนท ยู)
And my empty arms need you
(แอ็นด มาย เอมทิ อาม นีด ยู)
Don’t you go, please stay
(ด้อนท์ ยู โก , พลีส ซเท)
And never try to send me away
(แอ็นด เนฝเวอะ ทไร ทู เซ็นด มี อะเว)
My beating heart wants you
(มาย บืดิงสฺ ฮาท ว็อนท ยู)
And my empty arms need you
(แอ็นด มาย เอมทิ อาม นีด ยู)
Don’t you go, please stay
(ด้อนท์ ยู โก , พลีส ซเท)
And never try to send me away
(แอ็นด เนฝเวอะ ทไร ทู เซ็นด มี อะเว)

I’ve fallen in love with you [yes, my love]
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู [ เย็ซ , มาย ลัฝ ])
I’ve fallen in love with you [in love with you, in love with you]
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู [ อิน ลัฝ วิฑ ยู , อิน ลัฝ วิฑ ยู ])
I’ve fallen in love with you [it’s not infatuation cause I would really know]
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู [ อิทซ น็อท อินแฟชิวเอฌัน คอส ไอ เวิด ริแอ็ลลิ โน ])
I’ve fallen in love with you
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู)
[My beating heart wants you, you know, you know, you know, you know, you know it wants you]
([ มาย บืดิงสฺ ฮาท ว็อนท ยู , ยู โน , ยู โน , ยู โน , ยู โน , ยู โน อิท ว็อนท ยู ])
I’ve fallen in love with you
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู)
[I’ve fallen for you]
([ แอฝ ฟอลเล็น ฟอ ยู ])
I’ve fallen in love
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ)
[I’m falling in love]
([ แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ])
I’ve fallen in love with you
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ วิฑ ยู)
[Tell me, what else was there to do?]
([ เท็ล มี , ว็อท เอ็ลซ วอส แดร์ ทู ดู ])
I’ve fallen in love
(แอฝ ฟอลเล็น อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ve Fallen In Love With You คำอ่านไทย Joss Stone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น